Παρ’ ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν εξαρτώνται απ’ τις απόψεις που διαμορφώνονται απ’ τις πλειοψηφίες, θεωρείτε ότι πρέπει η Πολιτεία να νομοθετήσει ώστε να δίνεται νομικά το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται στα έγγραφα ταυτοποίησης με όρους του μικρού ονόματος και του φύλου με μία απλή δήλωση στο Ληξιαρχείο;

Ναι 1028 / 1159

88.7%

Όχι 106 / 1159

9.15%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 25 / 1159

2.16%

Το t-zine.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ