Αλλαγή καταχώρησης του φύλου στο Ληξιαρχείο [ΒΙΝΤΕΟ].

Ελλάδα: Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017 | 17:42

Ο δικηγόρος και Συμπαραστάτης στην Περιφέρεια Αττικής, Βασίλης Σωτηρόπουλος, εξηγεί με αναλυτικό και εύληπτο τρόπο την κείμενη νομοθεσία.

Αλλαγή καταχώρησης του φύλου στο Ληξιαρχείο [ΒΙΝΤΕΟ].

Ο δικηγόρος και Συμπαραστάτης στην Περιφέρεια Αττικής, Βασίλης Σωτηρόπουλος, εξηγεί με αναλυτικό και εύληπτο τρόπο την κείμενη νομοθεσία, αλλά κυρίως την νομολογία όπως έχει προκύψει από αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τον τρόπο που ένα τρανς πρόσωπο μπορεί να αλλάξει την καταχώρηση του καταγεγραμμένου φύλου κατά τη γέννηση στο οικείο Ληξιαρχείο, χωρίς την προϋπόθεση των χειρουργικών επεμβάσεων και γενικότερα ιατρικών παρεμβάσεων.

Μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

© T-zine.gr