Μια ζωή γεμάτη αγώνες και όραμα
Τrans – montanus (στη Μαρίνα Γαλανού)
Μαρίνα Γαλανού Μια γυναίκα που ερχόταν
Μαρίνα Γαλανού – Το χρονικό ενός νομοσχεδίου