Τι συμβαίνει με τα παιδιά των γκέι γονιών;
Κάποια άτομα φοβούνται να πάνε στα νοσοκομεία.
Χρειάζεται κινητοποίηση μαρτύρων.