Κοινότητα

Προτάσεις στον Γ. Μουζάλα για ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων
ΣΥΔ: «Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Προσφύγων».
ΣΥΔ: «Το ΣΥΔ χαιρετίζει και συμμετέχει στο 1ο Patras Pride»