Σύντομο σχόλιο

Μία ιστορική ημέρα για τη Δημοκρατία
COVID-19: Τρανς πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας
Λανθασμένη επιλογή