Τρανς*

Ιαπωνία: Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει τρανς γυναίκα ως μητέρα του παιδιού της