Βιβλιοπρόταση: Η τέχνη από το 1900
Οι γάμοι της Τήλου – Του Παναγιώτη Ευαγγελίδη