Χορός

Ο «Λοιμός» του Βασίλη Βηλαρά στο Ρομάντσο.
Τέσσερα αστεράκια από τη Guardian στον «Μεγάλο Δαμαστή» του Παπαϊωάννου