Θέατρο

Γράμματα [1,5 μέτρο μακριά]
«ΤΩ ΜΑΘΕΙΜΑ» στο ATHENS PRIDE WEEK
«Μέχρι να μας ενώσει ο θάνατος», στο θέατρο ΠΚ
Timor, που θα πει φόβος
Θα πάντα εκεί… -Πεθαίνω σαν χώρα
«Ραγισμένες» του Γιώργου Καλογερόπουλου