ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Τρανς και αθλητισμός. Άνθρωποι που πάτησαν στο ψηλότερο βάθρο.
Τουρκία: Αυτοκτονία τρανς γυναίκας.