Απόφαση ορόσημο: Ευκολότερη η αιμοδοσία για γκέι και bi άνδρες στην Αγγλία
11 Οκτωβρίου – Ημέρα Coming Out
Ψυχική Αρχιτεκτονική από την Πάρβη Πάλμου
Ομάδα Υποστήριξης Οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά