Δημοσιοποιήθηκε έκθεση για τη ποινικοποίηση του HIV στην Ευρώπη.
Σαν σήμερα, πριν από 15 χρόνια…