Now Reading
COVID-19 ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

COVID-19 ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 | 23:48

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης | LGBTQI News | T-zine.gr

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΛΟΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

COVID-19 ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Οι λεσβίες, οι γκέι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς και οι ίντερσεξ άνθρωποι (LGBTI) μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα άτομα που ζουν με μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από το COVID-19. Οι άστεγοι, ένας πληθυσμός που περιλαμβάνει πολλούς ΛΟΑΤΙ ανθρώπους, είναι λιγότερο ικανοί να προστατευθούν μέσω φυσικών αποστάσεων και ασφαλών πρακτικών υγιεινής, αυξάνοντας την έκθεσή τους στη μετάδοση.[1].

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας: Οι ΛΟΑΤΙ αντιμετωπίζουν συχνά το στίγμα και τις διακρίσεις στις υπηρεσίες υγείας, οδηγώντας σε ανισότητες στην πρόσβαση, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι νόμοι που ποινικοποιούν τις ίδιες σχέσεις φύλου ή που έχουν ως στόχο τα τρανς άτομα λόγω της ταυτότητας ή της έκφρασης φύλου τους, επιδεινώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, καθώς ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης λόγω φόβου σύλληψης ή βίας. Παραδείγματα υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα/έκφραση φύλου έχουν τεκμηριωθεί εκτενώς σε πολλές χώρες. Αυτή η διάκριση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους στο COVID-19.

Υποβάθμιση των απαιτούμενων υπηρεσιών υγείας: Δεδομένων των υπερφορτωμένων συστημάτων υγείας, η θεραπεία των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων μπορεί να διακοπεί ή να υποβαθμιστεί, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας και των δοκιμών HIV, της ορμονοληψίας και της διαδικασίς επαναπροσδιορισμού φύλου στα τρανς άτομα. Οι αποφάσεις σχετικά με τον περιορισμό των υπηρεσιών πρέπει να βασίζονται σε ιατρικά δεδομένα και δεν πρέπει να αντικατοπτρίζουν την προκατάληψη κατά των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων.

Στιγματισμός, διάκριση, ρητορική μίσους και επιθέσεις στην ΛΟΑΤΙ κοινότητα: Οι ΛΟΑΤΙ έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για καταστροφές, ανθρωπογενείς και φυσικές, και υπάρχουν διασκορπισμένες αναφορές ότι αυτό συμβαίνει και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.[2] Σε ορισμένες χώρες, αναφορές υποδηλώνουν αύξηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής.[3] Υπάρχουν επίσης αναφορές της αστυνομίας που χρησιμοποιούν τις οδηγίες για τον COVID-19 για επίθεση και στόχευση των ΛΟΑΤΙ οργανώσεων.[4] Σε τουλάχιστον μία χώρα, το Κράτος Έκτακτης ανάγκης έχει χρησιμοποιηθεί για να προτείνει ένα ψήφισμα που θα αποτρέπει τους τρανς ανθρώπους στο να αλλάζουν νόμιμα το δείκτη φύλου τους στα έγγραφα ταυτοποίησης.[5] Ορισμένες χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή περιορισμό της κυκλοφορίας βάσει φύλου, με γυναίκες και άνδρες να επιτρέπεται να βγουν από τα σπίτια τους σε εναλλακτικές ημέρες, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο αυξημένης διάκρισης τους μη δυαδικούς και τρανς ανθρώπους, καθώς μπορεί να τους σταματήσουν και τους κάνουν ερωτήσεις.[6]

Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση: Λόγω περιορισμών και διαμονής στο σπίτι, πολλά νέα ΛΟΑΤΙ άτομα περιορίζονται σε εχθρικά περιβάλλοντα με μη υποστηρικτικά μέλη της οικογένειας ή συγκατοίκους. Αυτό μπορεί να αυξήσει την έκθεσή τους στη βία, καθώς και το άγχος και την κατάθλιψή τους.

Πρόσβαση στην εργασία και στο βιοπορισμό: Οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι και να ζουν σε συνθήκες φτώχειας από τον γενικό πληθυσμό. Πολλοί στην ΛΟΑΤΙ κοινότητα εργάζονται στον άτυπο τομέα και στερούνται πρόσβασης σε άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών, επίδομα ανεργίας και κάλυψη.[7] Επιπλέον, λόγω πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις σχετικά με την άδεια μετ’ αποδοχών όπου δεν καλύπτουν εξίσου όλα τα φύλα, οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να πάρουν άδεια από τη δουλειά για τη φροντίδα μελών της οικογένειας τους.

Ποιες είναι μερικές από τις βασικές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν τα Κράτη και άλλοι ενδιαφερόμενοι;

Τα Κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι είναι μεταξύ εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτήν την κρίση και να λάβουν στοχοθετημένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη και ότι οι φωνές τους ακούγονται κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας:

1) Πρέπει να καταβληθούν συγκεκριμένες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι δεν υφίστανται διακρίσεις ή φόβο τιμωρίας για την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται ιδιαίτερα με τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους δεν πρέπει να υποτιμούνται με διακρίσεις.

2) Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ευαλωτότητες των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των αστέγων, και να διασφαλίζουν ότι οι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι καλύπτονται πλήρως.

3) Οι πολιτικοί ηγέτες και άλλα άτομα με επιρροή πρέπει να μιλούν κατά του στιγματισμού και της ρητορικής μίσους που απευθύνεται στους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους στο πλαίσιο της πανδημίας.

4) Οι ξενώνες, οι υπηρεσίες υποστήριξης και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρέπει να λάβουν μέτρα για να συμπεριλάβουν τον πληθυσμό των ΛΟΑΤΙ πληθυσμό.

5) Τα Κράτη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή άλλα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αφαίρεση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και εγγυήσεων που ισχύουν για τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους.

6) Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας θα πρέπει να παρέχουν προστασία σε τρανς και μη δυαδικά άτομα. Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου πρέπει να καθοδηγούνται και να εκπαιδεύονται ώστε να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος αυτού του πληθυσμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Δείτε στην ανοικτή επιστολή του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα Φύλου: (Δείτε εδώ).

[2] Στο Ιράκ, γράφοντας στο λογαριασμό του στο Twitter στις 28 Απριλίου, ο Muqtada al-Sadr Sadr – Σιίτης κληρικός προειδοποίησε ότι η παγκόσμια επιδημία δεν θα υποχωρήσει εκτός εάν οι κυβερνήσεις καταργήσουν νόμους που νομιμοποιούν τους γάμους του ίδιου φύλου. (Δείτε εδώ). Στο Ισραήλ, ο Ραβίνος Meir Mazuz κάλεσε τις Παρελάσεις Υπερηφάνιας «παρελάσεις ενάντια στη φύση» και δήλωσε ότι ο κορονοϊός είναι η «εκδίκηση». (Δείτε εδώ). Στην Καραϊβική Νήσοι Κέιμαν, ο νομοθέτης Anthony Eden πρότεινε στο νησί της Καραϊβικής να επιβεβαιώσει επισήμως τις χριστιανικές αξίες ως απάντηση σε καταστροφές και επιδημίες που θεωρεί προειδοποιήσεις από τον Θεό να μην επιτρέψει γάμο ίδιου φύλου. (Δείτε εδώ)

[3] Δείτε επίσης Δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Δείτε εδώ).

[4] Αναφορές της αστυνομίας (Δείτε εδώ).

[5] Περιορισμός της κυκλοφορίας βάσει φύλου: (Δείτε εδώ).

[6] Ψήφισμα που αποτρέπει τους τρανς ανθρώπους στο να αλλάζουν νόμιμα το δείκτη φύλου τους στα έγγραφα ταυτοποίησης, (Δείτε εδώ).

[7]Επιπτώσεις των ΛΟΑΤΚΙ που εργάζονται άτυπα: (Δείτε εδώ)

Δείτε επίσης

Διαβάστε: Διαχείριση της ποικιλομορφίας των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων στο χώρο εργασίας.

Διαβάστε: ΣΥΔ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ για τη “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις”».

Διαβάστε: Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδει οδηγίες λόγω του κορονοϊού προς τα κράτη-μέλη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Δείτε Επίσης

Διαβάστε ακόμα: Σεβασμός στην δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19


© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

© T-zine.gr με πληροφορίες από OHCHR

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί