Now Reading
ΣΥΔ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

ΣΥΔ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Ελλάδα: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 | 16:58

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, που τιμάται σε όλον τον κόσμο στις 17 Μαΐου με στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υφίστανται οι LGBTI άνθρωποι, αλλά και την ενδυνάμωση της εαυσθητοποίησης για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, με το παρόν δελτίο τύπου εστιάζει στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που συμβάλει στην διαιώνιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Τούτο γίνεται ακόμη πιο σαφές από την ετήσια έκθεση της ILGA-Europe, σύμφωνα με την οποία παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς κατατάσσεται στην 14η θέση με συνολικό ποσοστό ενσωμάτωσης θεσμικού πλαισίου που προάγει τα δικαιώματα των LGBTI ανθρώπων μόλις 52%[1].

Συγκεκριμένα παρά τη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις στείρωσης ή ιατρικών παρεμβάσεων και γνωματεύσεων, η δικαστική διαδικασία απέχει των ευρωπαϊκών προτύπων που πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, ενώ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ακριβή και συνεπώς μη προσβάσιμη σε όλους, ενώ στο χρονικό διάστημα εφαρμογής της έχει παραβιαστεί τις περισσότερες φορές[2], καθώς επίσης εξαιρούνται τα έγγαμα πρόσωπα[3], δεν μεταβάλλονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης πιθανών τέκνων, υπάρχει ηλικιακός περιορισμός ενώ στις ηλικίες 15-17 η διαδικασία είναι έντονα ψυχιατρικοποιημένη, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μη-δυαδικών[4] και ίντερσεξ προσώπων[5] καθώς και των τρανς προσφύγων, ενώ υπάρχει απουσία προβλέψεων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, παρά τη πρόσφατη νομοθέτηση της επέκτασης της αναδοχής ανεξαρτήτως του φύλου των μερών που έχουν τελέσει σύμφωνο συμβίωσης, δεν επεκτάθηκαν τα δικαιώματα από κοινού επιμέλειας υπαρχόντων τέκνων, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα στην παιδοθεσία, ενώ παρά την διακηρυγμένη θέση του κυβερνώντος κόμματος της πλειοψηφίας για την επέκταση του γάμου ανεξαρτήτως φύλου, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον, η νομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων καλύπτει μόνο τον χώρο της εργασίας και εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τη ρητορική μίσους λόγω του περιοριστικού πλαισίου της παραμένει ελλιπής όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στο Αίγιο.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, υποδεικνύουν τις απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στη κατεύθυνση:

  • της επέκτασης του γάμου, της από κοινού επιμέλειας και της παιδοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου,
  • της τροποποίησης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ώστε: α) η διαδικασία να γίνει εξωδικαστική, β) να αρθεί ο αντισυνταγματικός περιορισμός στα έγγαμα πρόσωπα, γ) να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός χωρίς οποιαδήποτε γνωμάτευση, δ) να μεταβάλλεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης υπαρχόντων τέκνων ως προς το φύλο των γονέων, ε) να υπάρχει η δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης φύλου για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, στ) να απαγορεύονται οι επεμβάσεις σε ίντερσεξ νεογνά και παιδιά χωρίς τη συναίνεσή τους και να υπάρχει μέριμνα για τα τα ίντερσεξ πρόσωπα, ζ) να υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία μεταβολής των εγγράφων για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες, η) να υπάρχουν μέριμνες πλήρους πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας, θ) να υπάρχει μέριμνα για προστασίες στο σχολικό περιβάλλον,
  • της τροποποίησης των νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε να περιλαμβάνεται ρητά ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, στην υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση,
  • της τροποποίησης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας στη κατεύθυνση της άρσης του περιοριστικού πλαισίου ώστε να καταπολεμάται αποτελεσματικά η ρητορική μίσους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να μεριμνήσουν για τη νομοθέτηση όλων των παραπάνω και θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή για την άρση των προκαταλήψεων και όλων των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου και την δημοκρατία μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

 

ΣΥΝΔΕΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Δείτε Επίσης

[1] Ετήσια στοιχεία, ILGA-Europe. Γενικά στοιχεία: https://rainbow-europe.org/. Στοιχεία για την Ελλάδα: https://rainbow-europe.org/#8636/0/0.

[2] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.12.2017: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας στα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82/.

[4] Σχετικά με τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων, βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 13.2.2018: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[5] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 8.11.2017, για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-8-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad/

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί