Now Reading
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

gtsa

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστές τις απαντήσεις που δίνουν οι Έλληνες πολίτες στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, και εδώ).

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: Στην ερώτηση εάν αποδέχονται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους, το 63% των Ελλήνων απαντά απόλυτα θετικά, το 27% απόλυτα αρνητικά, ενώ το 10% απαντά δεν γνωρίζω. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό των θετικών απόψεων είναι ίδιο με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Πόσο διαδεδομένες είναι οι διακρίσεις: Στην ερώτηση πόσο διαδεδομένες αισθάνεστε ότι είναι οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου στην χώρα σας, οι Έλληνες πολίτες απαντούν θετικά κατά 73%.

Σχολικό περιβάλλον: Στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους τρανς ανθρώπους σε σχολικά μαθήματα και υλικό, απαντά θετικά το 62% των Ελλήνων.

Εργασιακό περιβάλλον: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν είχατε συνάδελφο τρανς άνθρωπο, το 43% απαντά απόλυτα άνετα, το 13% σχεδόν άνετα, το 36% καθόλου άνετα, το 4% αδιάφορα, το 4% εξαρτάται και το 2% απαντά δεν ξέρω.

Τρανς στην πολιτική: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν επικεφαλής στην χώρα σας ήταν τρανς, το 28% απαντά απόλυτα άνετα, το 11% σχεδόν άνετα, το 57% καθόλου άνετα, το 3% αδιάφορα, και το 1% δεν ξέρω.

Σχέση παιδιού με τρανς: Στην ερώτηση εάν θα αισθανόσασταν άνετα να έχει το παιδί σας σχέση με τρανς άνθρωπο, μόνο το 11 απαντά απόλυτα άνετα, το 8% σχεδόν άνετα, ενώ το 70% καθόλου άνετα, το 1% αδιάφορα, το 2% εξαρτάται, και το 3% δεν ξέρω.

Παρ’ όλο που η εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων καθώς και της αρχής της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων δεν εξαρτώνται από τις απόψεις της πλειοψηφίας, θεωρούμε τα αποτελέσματα της έρευνας ιδιαίτερα σημαντικά αφενός μεν για την κατεύθυνση προς την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη στην κατεύθυνση της άρσης των διακρίσεων και αποκλεισμών που αποτελούν οι τρανς άνθρωποι , αφετέρου ως οδηγό για τους τομείς που πρέπει να εστιάσει για την περαιτέρω άρση των διακρίσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, παρ’ ότι επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από την άποψη των πλειοψηφιών η εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων, γίνεται φανερό, ότι το αίτημα της αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδει με την ταυτότητα φύλου τους, γίνεται κατανοητό και κτήμα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που αντιλαμβάνονται ότι η ταυτότητα φύλου των τρανς συμπολιτών τους πρέπει να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, ώστε να αλλάζουν τα έγγραφά τους προς το επιθυμητό φύλο και όνομα.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, η Πολιτεία να προχωρήσει με γρήγορα βήματα και χωρίς καθυστερήσεις προς την κατάρτιση αναλυτικής νομοθεσίας που θα δίνει τη δυνατότητα στους τρανς ανθρώπους να αλλάζουν τα έγγραφά τους με όρους του μικρού ονόματος και φύλου, με τρόπο προσβάσιμο σε όλους, γρήγορο και διάφανο, χωρίς προϋποθέσεις που παραβιάζουν τα ατομικά τους δικαιώματα και με μόνο κριτήριο τον αυτοπροσδιορισμό, όπως προτάσσει το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Απόφαση 2048/2015 (μπορείτε να την διαβάσετε εδώ) καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη συνηγορήσει η Ελληνική Δικαιοσύνη με την απόφαση 418/2016, όπου το Ειρηνοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι: «Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική στείρωση, η χειρουργική αλλαγή φύλου με αφαίρεση των γεννητικών οργάνων από θήλυ σε άρεν και αντίστροφα, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλαγής φύλου στα διεμφυλικά άτομα, όπως η αιτούσα κρίνεται ότι είναι υπερβολική απαίτηση και πρακτική και παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)» (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την απόφαση εδώ), καθώς και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθέτησε πλήρως της προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ), όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχετικό δελτίο τύπου του (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ).

Ακόμη, στο ίδιο θέμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με απάντησή του σε σχετική ερώτηση βουλευτών ανέφερε ότι: «Σε σχέση με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συμπεριλάβει σε σχέδιο νόμου τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και εν συνεχεία θα προχωρήσει στις λοιπές εργασίες της αναφορικά με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Κατά τη κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, η επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαώματα του Ανθρώπου του Σεπτεμβρίου 2015, τις συστάσεις των διεθνώς οργάνων καθώς και αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων χωρών» (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ).

Παρ΄όλα αυτά και παρ’ ότι μετά από σχετική απόφαση έχει καταρτιστεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα προσχέδιο νόμου για το θέμα αυτό, που αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα για τους τρανς ανθρώπους, και μία σειρά από διεθνείς και εθνικού οργανισμούς το έχουν αναγνωρίσει.

Δείτε Επίσης

Ακόμη, πέραν της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, οι απαντήσεις του Ευρωβαρόμετρου, δεικνύουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Πολιτεία, με σειρά από παρεμβάσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης, όπως την επέκταση της αρχής της ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων, και για λόγους ταυτότητας φύλου στον χώρο της εργασίας, καθώς και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών όπως το Σωματείο μας πρότεινε κατά τη διαβούλευση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του ν. 3304/2005 (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ που ωστόσο και αυτή δεν έχει ακόμη προωθηθεί προς το Κοινοβούλιο.

Καλούμε, λοιπόν την Πολιτεία: α) να προχωρήσει ταχύτατα στην νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και να β) να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), και στους δύο τομείς έχει καταθέσει επαρκείς, καλώς αιτιολογημένες και αναλυτικές προτάσεις ώστε η Πολιτεία να παρέχει πλήρη προστασία για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σε όλους τους πολίτες .

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί