Now Reading
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

Avatar photo

Ελλάδα: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2017 | 17:50

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία με αφορμή το από 2.5.2017 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) με τίτλο: «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας» (περισσότερα εδώ).

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου της ΓΓΙΦ:

α) Χρησιμοποιείται ο στιγματιστικός όρος «πορνεία», που επιτείνει το στίγμα, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ασκούν σεξουαλική εργασία.

Ο όρος «πορνεία», εγκιβωτίζει συγκεκριμένο κακοποιητικό φορτίο αιώνων πατριαρχίας και στίγματος στην Ελληνική κοινωνία για τα ίδια τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία, που τουναντίον πρέπει να τυγχάνουν προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, και ιδιαίτερα όταν τούτο καταγράφεται με επίσημο τρόπο από την Γραμματεία Ισότητας Φύλων, θεσμοποιεί λεκτικά την κακοποίηση, τον στιγματισμό, και τις διακρίσεις που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί.

β) Αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα μόνο εντός του κυρίαρχου διπόλου άντρας-γυναίκα, παραγνωρίζοντας την διάσταση της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

Μάλιστα τούτο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ιδιαίτερα όταν όπως έχει γίνει γνωστό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, υποστηρίζει την υλοποίηση έργου από το Κέντρο Θεμάτων Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) υπό τον γενικό τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου», όπως αναπτύχθηκε από την ίδια την ΓΓΙΦ, κυρία Κούβελα, σε σχετική ημερίδα μας για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, καθώς και σχετικές πολιτικές για την απόλαυση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων και για λόγους ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου. Εκτός του ότι η σεξουαλική εργασία δεν αφορά μόνο τα δύο κυρίαρχα φύλα, η διατήρηση του κυρίαρχου διπόλου εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην απαραίτητη διεύρυνση της συζήτησης για την ισότητα των φύλων στη βάση της ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου.

γ) Συγχέεται η εργασία στο σεξ, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου με την παράνομη διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο ότι η σεξουαλική εργασία δεν μπορεί να συγχέεται με την παράνομη διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων, καθώς η εργασία στο σεξ αφορά μόνο την οποιαδήποτε μορφή εκούσιας υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών που αφορά το σεξ, υπό τον αυτονόητο όρο ότι δεν πρόκειται για θύματα trafficking, εμπορίας, εκβιασμών, απειλών ή άλλων παραβιάσεων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ούτως ή άλλως κολάζονται ποινικά. Κάθε ταύτιση των δύο παραπάνω, όχι μόνο δεν βοηθά στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην προστασία των θυμάτων, αλλά η σύγχυση αυτή δυσκολεύει περεταίρω στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, που δυνάμει των νόμων 3064/2002, 3274/2004 και 4216/2013 αποτελούν εγκληματικές πράξεις. Ακόμη, η σύγχυση αυτή παραγνωρίζει το γεγονός ότι εφόσον η σεξουαλική εργασία, αποτελεί ελεύθερη και ενσυνείδητη επιλογή του προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή, βρίσκεται στη σφαίρα της έκφρασης της προσωπικής ελευθερίας του προσώπου, σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγματος , που περιγράφει το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων.

δ) Παραγνωρίζει, τέλος, το γεγονός ότι το ονομαζόμενο «Σουηδικό μοντέλο», χαρακτηρίζεται από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών των Εργαζομένων του Σεξ, αλλά και από πολλά πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, αναποτελεσματικό, καθώς, αντί να προστατέψει τους ανθρώπους που ασκούν σεξουαλική εργασία, επιτείνει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία που αντιμετωπίζουν.

Πράγματι, τούτο γίνεται φανερό, από πολλές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, και θέσεις οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είτε εργαζομένων του σεξ, είτε άλλων οργανισμών ή ερευνητών που εστιάζουν σε αυτό το αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE) [1], το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει το αριθμών των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών του (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».[2] Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και από σχετικές έρευνες που αφορούν την βία που δέχονται τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ[3], ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και η θέση της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων[4], που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), έχει καταθέσει από τον Απρίλιο του 2016, αναλυτικές θέσεις αναφορικά με την σεξουαλική εργασία, και συγκεκριμένα για την αναθεώρηση του ν. 2734/1999[5], και την αντικατάστασή του με άλλον με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) αποστιγματισμός των προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία,

β) αποφυγή κάθε παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή του προσώπου,

γ) αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και αντιμετώπισή της όπως κάθε άλλη εργασία, όταν αυτή επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι προϊόν καταναγκασμών, απειλών, βίας και τράφικινγκ που πρέπει και πράγματι κολάζονται ποινικά,

δ) εγκατάλειψη των παρωχημένων πρακτικών των υποχρεωτικών υγειονομικών εξετάσεων που αφενός επιτείνουν το στίγμα καθώς η διατήρηση αυτών των πρακτικών σχηματοποιούν τη ρατσιστική υπόθεση πως οι εργαζόμενες ή εργαζόμενοι στο σεξ είναι «ύποπτοι» μετάδοσης ασθενειών,

ε) προστασία από τις διακρίσεις και τη βία,

στ) πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων του σεξ,

ζ) υιοθέτηση προγραμμάτων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων του σεξ, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εξόδου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν.

Δείτε Επίσης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

——————-

[1] 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου

[2] Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία

[3] Έρευνα για τη βία που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, 

[4] Transgender Europe: «Ακούστε τις φωνές των εργαζομένων του σεξ»

[5] Αναλυτικές θέσεις του ΣΥΔ για τη σεξουαλική εργασία

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί