Δικαστικό αίτημα μεταβολής στοιχείων του φύλου με βάση αποκλειστικά τον αυτοπροσδιορισμό.

Ελλάδα: Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 | 14:01

 

 

 

Δικαστικό αίτημα μεταβολής στοιχείων του φύλου με βάση αποκλειστικά τον αυτοπροσδιορισμό.

Αίτηση τρανς ατόμου για μεταβολή των στοιχείων του φύλου και του ονοματεπωνύμου κατατέθηκε, στο πλαίσιο του πλήρους αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, χωρίς καμία επίκληση ιατρικού πιστοποιητικού και χωρίς πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων.

Είναι το πρώτο αίτημα που υποβάλλεται χωρίς την επίκληση ιατρικών πράξεων, με μόνη την δήλωση του ατόμου σχετικά με την ταυτότητα φύλου του.

Η νομολογία των δικαστηρίων ήδη θεωρεί ότι είναι περιττή η υποβολή των ατόμων σε ιατρικές πράξεις, ακόμη και σε ορμονική θεραπεία για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Με το αίτημα που υποβάλαμε, καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά, αναγνωρίζοντας ότι η νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα δεν επιβάλλει ούτε ψυχιατρικές γνωματεύσεις, ούτε κανένα άλλο ιατρικό πιστοποιητικό και τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά στην βάση του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου.

© T-zine.gr