Δήλωση του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το ελληνικό Σχέδιο Νόμου για τη νομική αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 | 21:44

T-zine.gr
Μετάφραση για το T-zine.gr
Βασίλης Σωτηρόπουλος

Trans News

Δήλωση του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το ελληνικό Σχέδιο Νόμου για τη νομική αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου.

26/9/2017.- Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων ξεκίνησε την ανάγνωση του νομοσχεδίου για την Νομική Αναγνώριση Φύλου, στο οποίο προβλέπεται μια νομική διαδικασία για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των διεμφυλικών ατόμων και για την νόμιμη μεταβολή του ονόματος και της ένδειξης φύλου σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Ενώ χαιρετίζουμε την κατάργηση κάθε ιατρικού προαπαιτούμενου, μια εγγύηση δηλαδή που προστατεύει το δικαίωμα στην σωματική ακεραιότητα των διεμφυλικών και ιντερσεξ προσώπων, ως Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης εφιστάμε την προσοχή στους Έλληνες νομοθέτες να αξιοποιήσουν αυτή την μοναδική ευκαιρία ώστε να εναρμονίσουν πλήρως το νομοσχέδιο με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εάν δεν το κάνουν, η Ελλάδα θα μείνει πίσω σε σχέση με την πρόοδο που έχουν επιτύχει διάφορα άλλα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια και θα καθυστερήσει η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των διεμφυλικών προσώπων σε νομική αναγνώριση φύλου. Κάτι τέτοιο θα περιήγαγε τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα σε κατάσταση ανασφάλειας δικαίου και ατελούς προστασίας, περιορίζοντας έτσι την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και εμποδίζοντας τα δικαιώματά τους στην εργασία, την στέγαση, την υγεία, την οικογενειακή ζωή και την απαγόρευση των.

—————————–
Σημείωση από το t-zine.gr: Και που ακριβώς δεν εναρμονίζεται με τα στάνταρντς του Συμβουλίου της Ευρώπης; Δεν έχουμε παρά να ανατρέξουμε στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου αναφέρεται ότι η διαδικασία πρέπει να είναι γρήγορη, διάφανη, προσβάσιμη σε όλους με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, ανεξαρτήτως -ανάμεσα στα άλλα της ηλικίας, με βάση του βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και χωρίς να διαλύεται ο έγγαμος βίος. Εδώ η 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης Μ.Γ.

© T-zine.gr με πληροφορίες από Council of Europe Sexual Orientation and Gender Identity Unit