Now Reading
Δήμητρα Κογκίδου: «Η αργή πορεία της Ελλάδας προς την ισότητα των φύλων μόνον με οριζόντιες πολιτικές μπορεί να επιταχυνθεί»

Δήμητρα Κογκίδου: «Η αργή πορεία της Ελλάδας προς την ισότητα των φύλων μόνον με οριζόντιες πολιτικές μπορεί να επιταχυνθεί»

Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; Η συγχώνευση των πολιτικών ισότητας με τη δημογραφική πολιτική», πραγματοποίησε χθες το απόγευμα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΓ Ισότητας των Φύλων – Δώρα Κατσιβαρδάκου.

 

 

 

Ανάμεσα στις ομιλήτριες της εκδήλωσης παρευρέθηκε και η Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο ΑΠΘ, η οποία αναφέρθηκε στην αργή πορεία που έχει η χώρα μας προς την πραγματική ισότητα των φύλων, τονίζοντας ότι «δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο εφησυχασμού στην Ελλάδα».

Ολόκληρη η εισήγηση της κυρίας Κογκίδου:

«Η αργή πορεία της Ελλάδας προς την ισότητα των φύλων -με βάση τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων (EIGE Index 2020) – μόνον με οριζόντιες πολιτικές μπορεί να επιταχυνθεί.

Το ελληνικό #metoo – Μετά τι γίνεται;

Τώρα θα πρέπει να δώσουμε έμπρακτα το μήνυμα της ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα που θα συμβάλλουν σταδιακά στη δημιουργία ασφαλών εκπαιδευτικών /εργασιακών περιβαλλόντων που θα σέβονται τις ανθρώπινες σχέσεις, με ισότητα και πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων.

Η κυβέρνηση και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε δράσεις «μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία». Δεν είναι οξύμωρο όταν αυτό συμβαίνει με τον αρμόδιο φορέα για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας που είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων να υποβαθμίζεται συνεχώς;

Για να διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη των ‘’θυμάτων’’ θα πρέπει να υπάρξει θεσμική διασφάλιση του Δικτύου Δομών και του προσωπικού – και ενίσχυσή του όπως φάνηκε από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19.

Επιπτώσεις της πανδημίας στην πορεία Ισότητας των Φύλων

Διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φεμινιστικές συλλογικότητες ανέδειξαν εξαρχής την έμφυλη διάσταση των συνεπειών της πανδημίας και αποτύπωσαν τις επιπτώσεις της στην αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία, στη φροντίδα, στην οικονομία και στην έμφυλη βία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, η πανδημία ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων, εξαφανίζοντας έτσι 25 χρόνια προόδου.

Αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει πετύχει πλήρως τους στόχους της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (BPfA) που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ το 1995, όπως δείχνει η 5η επισκόπηση του BPFA (Beijing Platform for Action) που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2020.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο πρόσφατα έχει εκφράσει τη βαθιά ανησυχία του για την αργή πρόοδο που επιπλέον μπορεί να επιδεινωθεί απο την τρέχουσα πανδημία καθώς επιδεινώνει τις υφιστάμενες ανισότητες και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για λήψη ειδικών μέτρων.

60 έτη για την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων στην ΕΕ – με τον ίδιο ρυθμό προόδου.

Σε επίπεδο ΕΕ, θα χρειαζόμασταν 60 έτη για την επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων σύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2020 (η ΕΕ έχει 67,9 βαθμούς) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), με τον ίδιο ρυθμό προόδου – περίπου μισό βαθμό κάθε έτος.

Ο COVID-19 αποτελεί τώρα έναν νέο κίνδυνο, καθώς μάλλον θα επιβραδύνει και άλλο την πρόοδο, πέραν των 60 ετών.

Η προοπτική αυτή θα φέρει σε ακόμα πιο δυσμενή θέση την Ελλάδα καθώς ο ρυθμός προόδου της προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων ήταν ήδη πάρα πολύ αργός σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Επιπλέον, βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο τέλος της λίστας με 52,2 βαθμούς (15,7 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ).

Να σημειώσουμε ότι η οικονομική κρίση και οι παρατεταμένες πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα στην προ COVID-19 περίοδο είχαν ήδη σημαντικές έμφυλες επιπτώσεις και με την πανδημία οι ήδη υφιστάμενες έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις διαιωνίζονται και διαπλέκονται πλέον με νέες. Μας είναι γνωστή η έξαρση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, η σημαντική επιβάρυνση της καθημερινότητας των γυναικών εξαιτίας της επιτέλεσης πολλαπλών ρόλων σε συνάρτηση με την τροποποίηση –ή και αναστολή- της λειτουργίας σχολείων, διαφόρων δομών κ.ά.

Πως θα αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων;

Όλες οι προτάσεις διεθνών οργανισμών συγκλίνουν στην αναγκαιότητα εκπόνησης και άμεσης εφαρμογής Σχεδίων Δράσης ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις στις γυναίκες, με προτεραιότητα στους τομείς με τις εντονότερες ανισότητες. Επίσης, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκής στρατηγική για δίκαιη οικονομική, κοινωνική ανασυγκρότηση και βιώσιμη ανάπτυξη μετά την πανδημία, χωρίς την ισότητα των φύλων και τις γυναίκες στο κέντρο των δράσεων.

Δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο εφησυχασμού στην Ελλάδα

Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα που λαμβάνει η αναγκαιότητα λήψης μέτρων με οριζόντιο σχεδιασμό, η προώθηση και υποστήριξη με κάθε διαθέσιμο εργαλείο και μέσο της εφαρμογής πολιτικών ώστε να επιταχυνθεί η πορείας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Οι πολιτικές αυτές απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις και διερεύνηση από την οπτική του φύλου όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίησή τους.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: Ρόλος και αρμοδιότητες

Είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ύπαρξη ενός αρμόδιου, αυτοτελή και ισχυρού εθνικού φορέα για την ισότητα των φύλων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. Ο φορέας θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένος, με όλα τα απαραίτητα μέσα, εργαλεία και οικονομικούς πόρους έτσι ώστε να έχει στην πράξη τη δυνατότητα σχεδιασμού οριζόντιων πολιτικών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και προφανώς δικτυωμένο στην κοινωνία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται συνεχώς στις νέες ανάγκες.

Παράλληλα απαιτείται και ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων για άσκηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων που να είναι διακριτό και να «αγκαλιάζει» τον ανθρώπινο βίο οριζόντια έτσι ώστε να έχει μια σφαιρική εικόνα και επαφή με σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών.

Κατά συνέπεια, για να επιτελέσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (μαζί με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) το ρόλο της ως αρμόδιο όργανο για τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων που θα εκτείνονται σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης και θα αφορούν το σύνολο των δημόσιων πολιτικών ώστε να προωθηθεί η ισότητα των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής και σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να έχει άλλες διευρυμένες αρμοδιότητες και να υπάγεται σε άλλο Υπουργείο – στο Υπουργείο Εσωτερικών (όπως ήταν από το 1985 έως το 2019).

Δείτε Επίσης

Σύζευξη των πολιτικών ισότητας με αυτές για το δημογραφικό και τις οικογένειες

Γενικά η σύζευξη των πολιτικών για το δημογραφικό και την οικογένεια με τις πολιτικές ισότητας αποτελεί επικίνδυνη οπισθοδρόμηση στο θέμα της ισότητας των φύλων καθώς όχι μόνον στενεύει το εύρος των πολιτικών ισότητας, αλλά με τη διασύνδεση αυτή κινδυνεύουν να εναγκαλιστούν με παρωχημένες αντιλήψεις. H ομπρέλα είτε της δημογραφικής πολιτικής, είτε των πολιτικών της οικογένειας δεν δημιουργεί τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Προφανώς και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί σοβαρά το δημογραφικό ζήτημα. Για το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ένταξη της οπτικής του φύλου σε αρκετές πολιτικές – άρα το πλαίσιο μιας Γενικής Γραμματείας που έχει αυτές τις αρμοδιότητες θα ήταν πιο κατάλληλο.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604 και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

‘’Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -Λοιπές διατάξεις.
Στον ν. 4604/2019 -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ρητά ότι «Η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα της χώρας» (Άρθρο 3) και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των θεσμικών μηχανισμών για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Τι να υποθέσουμε όταν ένας φορέας που έχει εισηγηθεί και επιφορτισθεί με το καθήκον της εφαρμογής οριζόντιων πολιτικών μετακινείται από το φορέα αυτό; (από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει αρμοδιότητες και δυνατότητες άσκησης πολιτικών με οριζόντιο χαρακτήρα και αντίστοιχα πεδία εφαρμογής, π.χ. ουσιαστικές αρμοδιότητες επί της λειτουργίας θεσμικών μηχανισμών σε περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο, δημόσια διοίκηση κ.α. στο Υπουργείο Εργασίας). Το Υπουργείο Εργασίας έχει πιο περιορισμένο εύρος αρμοδιοτήτων, χωρίς εξειδίκευση σε θέματα ισότητας των φύλων – με εξαίρεση τη λειτουργία ενός «Γραφείου για την ισότητα στην εργασία».

Επίσης, στον ίδιο νόμο (ν. 4604/2019) κάθε Υπουργείο οφείλει να «παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δράσεις, μέτρα και προγράμματα σχετικά με τον σκοπό του παρόντος και ιδίως, [να] αναρτά στον ιστότοπό του, σε ετήσια βάση, και μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έκθεση προόδου για τα θέματα εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Στην έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματά τους» (Άρθρο 10).

Στους προϋπολογισμούς δε των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, υπάρχει η υποχρέωση για αποτύπωση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση αυτών, καθώς και στις δράσεις που τους συνοδεύουν (Άρθρο 11).

Ρωτώ. Αυτά πως θα εφαρμοστούν;;

‘Ενας αποδυναμωμένος φορέας που έχει χάσει τον οριζόντιο χαρακτήρα του, και λειτουργεί πλέον υπό τη σκιά πολύ συγκεκριμένων πολιτικών (δημογραφικό ζήτημα και οικογένεια), μπορεί να επιτελέσει αυτό το οριζόντιο έργο;»

 

News | Νέα-Φεμινισμός | T-zine.gr | 02.03.2021

 

© T-zine.gr 

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
1
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί