Ελλάδα: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 | 15:35

Trans News |  T-zine.gr

Καθ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Έκδοση νέων απολυτηρίων ή τίτλων σπουδών όλων των βαθμίδων καθ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Έκδοση νέων απολυτηρίων ή τίτλων σπουδών όλων των βαθμίδων καθ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Για όσα τρανς πρόσωπα ενδιαφέρονται για την έκδοση νέων απολυτηρίων σχολείων ή τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί εφαρμογή του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δημοσιεύουμε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, που υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκδίδουν νέα απολυτήρια σχολείων ή τίτλους σπουδών σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πρόκειται για έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1176 της 3-11.2017.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να το δουν παρακάτω.

 

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 

© T-zine.gr