Now Reading
Επανεξέταση του μοντέλου της ομοφυλοφιλικής ανάπτυξης ταυτότητας της Cass στο πλαίσιο της κοινωνίας του Μπαγκλαντές.

Επανεξέταση του μοντέλου της ομοφυλοφιλικής ανάπτυξης ταυτότητας της Cass στο πλαίσιο της κοινωνίας του Μπαγκλαντές.

Σχεδόν όλα τα μοντέλα και οι θεωρίες σχετικά με την ομοφυλοφιλική ταυτότητα ή την ανάπτυξη ταυτότητας έχουν μέχρι στιγμής αναπτυχθεί και δοκιμαστεί στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου, ο οποίος είναι πολιτισμικά πολύ πιο ανεκτικός στην ομοφυλοφιλία και πιστεύει στην ατομική ελευθερία συγκριτικά περισσότερο από τις «παραδοσιακές» κοινωνίες όπως Μπαγκλαντές.

Επανεξέταση του μοντέλου της ομοφυλοφιλικής ανάπτυξης ταυτότητας της Cass στο πλαίσιο της κοινωνίας του Μπαγκλαντές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν καμία εμπειρική εργασία που να προσπαθεί να ελέγξει εάν κάποιο από αυτά τα μοντέλα ή θεωρίες ταιριάζει στο πλαίσιο τέτοιων κοινωνιών. Το Μπαγκλαντές είναι κατά κύριο λόγο μια μουσουλμανική χώρα και οι κοινωνικοί κανόνες διαμορφώνονται κυρίως από τη θρησκεία, την πολιτιστική παράδοση και τις αξίες.

Η ομοφυλοφιλία ή οι ομοφυλοφιλικές πράξεις θεωρούνται ως έγκλημα και αμαρτία στο Μπαγκλαντές. Το κράτος απαγορεύει εκεί την ομοφυλοφιλική σεξουαλική πράξη με νόμο. Η Ενότητα 377 του Ποινικού Κώδικα του Μπαγκλαντές προβλέπει τιμωρία για όσα περιγράφονται ως αφύσικα αδικήματα, και αυτό έχει κατανοηθεί από το νομικό σύστημα που περιλαμβάνει την πράξη της σοδομίας (Bondyopadhyay & Ahmed, 2011).

Εδώ, η σοδομία σημαίνει στοματική και πρωκτική επαφή. Ακόμα σε αυτό το εχθρικό πλαίσιο, η ομοφυλοφιλία υπάρχει στο Μπαγκλαντές σε διάφορες μορφές αν και δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί.

Οι Κότι είναι μια ομάδα ομοφυλόφιλων (όπως εκεί αυτοπροσδιορίζονται, αλλά σε ένα πλαίσιο δυτικού κόσμου μπορεί να μιλάμε και για τρανς ή non-binary ανθρώπους που η κοινωνική κατάσταση δεν έχει επιτρέψει την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους.Στα πλαίσια της non-binary ταυτότητας θα δείτε στο κείμενο τα pronouns να εναλλάσσονται), που είναι ανατομικά άνδρες αλλά θεωρούν τον εαυτό τους ως γυναίκες. Πιστεύουν επίσης ότι έχουν “παγιδευτεί” σε ανδρικό σώμα. Ενεργούν σαν γυναίκες, μιλούν σαν γυναίκες και αναλαμβάνουν το ρόλο μιας γυναίκας κατά τη σεξουαλική επαφή (τον ρόλο που η κοινωνία τους αναγνωρίζει ως γυναικείο), δηλαδή παίζουν μόνο τον bottom ρόλο, όχι τον διεισδυτικό (μόνο όταν είναι με τους άνδρες συντρόφους τους).

Αλλά τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα για ορισμένα από αυτά τα άτομα, επειδή πρέπει να διατηρήσουν έναν διπλό ρόλο λόγω της πίεσης της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς έχουν συζύγους και παιδιά και ζουν μια «φυσιολογική» ζωή ή, θα έλεγα, είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν μια «φυσιολογική» ζωή.

Συνήθως, ντύνονται και συμπεριφέρονται όπως τα “τυπικά αρσενικά” και δεν θέλουν να αποκαλύψουν την πραγματική σεξουαλική τους ταυτότητα μπροστά σε άλλους. Αυτό το άρθρο ασχολείται με το ζήτημα της ανάπτυξης ταυτότητας των Kότι στο πλαίσιο του Μπαγκλαντές και επανεξετάζει το μοντέλο έξι σταδίων της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας από τον V. C. Cass (1984). Ωστόσο, έχει ορισμένους προφανείς περιορισμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού αναλυθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη και δεν γενικεύει τα αποτελέσματά της σε όλα τα Κότι άτομα στο Μπαγκλαντές.

Η επιλογή των ερωτηθέντων από το σχεδιασμό της υπόκειται στην υποκειμενικότητα των ερευνητών και δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική ολόκληρης της κοινότητας Κότι στο Μπαγκλαντές.

Το μοντέλο ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας έξι σταδίων της Cass που περιλαμβάνει σύγχυση ταυτότητας, σύγκριση ταυτότητας, ανοχή ταυτότητας, αποδοχή ταυτότητας, υπερηφάνεια ταυτότητας και σύνθεση ταυτότητας έχει επικριθεί από διάφορους μελετητές σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι Kaufman και Johnson (2004) υποστήριξαν ότι όλα τα μοντέλα «stage theories» υποθέτουν ότι η διαδικασία ανάπτυξης ταυτότητας ομοφυλόφιλων και λεσβιών είναι μοναδική και διαφορετική από τα ζητήματα ταυτότητας άλλων στιγματισμένων ομάδων.

Έδειξαν επίσης ότι αυτά τα μοντέλα, ειδικά το μοντέλο της Cass, δεν δείχνουν ευαισθησία στην πολυπλοκότητα κατάστασης της αποκάλυψης ταυτότητας ενός γκέι ή μιας λεσβίας.

Τέλος, εντόπισαν τέσσερις συγκεκριμένους περιορισμούς αυτών των μοντέλων.

Πρώτον, αυτά τα μοντέλα αναλαμβάνουν μια γραμμική και κατευθυνόμενη προς τον στόχο διαδικασία καθώς κάποιος περνά από το ένα στάδιο ανάπτυξης της ταυτότητας στο άλλο.

Δεύτερον, η σημασία του κοινωνικού πλαισίου υποτιμάται σε αυτά τα μοντέλα ενώ έχει δοθεί μόνο έμφαση στη σχέση μεταξύ ταυτότητας και συμπεριφοράς.

Τρίτον, αυτά τα στάδια δεν αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση του στίγματος είναι μια δια βίου διαδικασία και δεν επιλύεται ποτέ.

Και τέλος, τεράστιες διαφορές στις εμπειρίες που προκύπτουν από το πλαίσιο, τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τον πολιτισμό, την τάξη και ούτω καθεξής υπονομεύονται από αυτά τα μοντέλα (Kaufman & Johnson, 2004). Μερικοί άλλοι μελετητές όπως οι Rust (1993), Parks (1999), Kaminski (2000), Brady and Busse (1994), Cain (1991), Appleby (2001), McDonald (1982), Eliason (1996) και Horowitz και η Newcomb (2001) έχει προσφέρει κάπως παρόμοιες κριτικές για αυτά τα μοντέλα.

Οι Degges-White, Rice και Myers (2000) είχαν κάποιες άλλες αδυναμίες από διαφορετική οπτική γωνία. Σύμφωνα με αυτούς, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εμπειρικών έργων παρέχει υποστήριξη για αυτό το μοντέλο, και υπάρχει έλλειψη οριστικών ορίων μεταξύ των σταδίων 1 και 2 καθώς και μεταξύ των σταδίων 5 και 6.

Έδειξαν επίσης ότι παρόλο που η Cass είπε ότι η λεσβιακή σεξουαλικότητα ξεκινά από εφηβεία, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σεξουαλικό παιχνίδι και η έλξη μπορεί να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Επίσης, έχει αποδειχθεί από την έρευνά τους ότι δύο από τους ερωτηθέντες δεν πέρασαν από τα στάδια 1 έως 2, αλλά πέρασαν απευθείας στο στάδιο 4 από το στάδιο 5.

Αυτό συνέβη επειδή ήταν οι δύο νεότερες γυναίκες που γνώρισαν τη διαφορετικότητα τους στην παιδική τους ηλικία, όχι στην εφηβεία.

Επιπλέον, τρεις από τους ερωτηθέντες βρέθηκαν επίσης να μην συμφωνούν με το τελικό ή το έκτο στάδιο του μοντέλου ανάπτυξης ταυτότητας του Cass (Degges-White et al., 2000). Επιπλέον, υπάρχει μια άλλη σημαντική πτυχή που ονομάζεται αντανακλαστική αξιολόγηση, είναι η ερμηνεία του ατόμου για την προσωπική του ταυτότητα με βάση τα σχόλια από τις αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα.

Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι η αντανακλαστική εκτίμηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ενώ κάποιος αναπτύσσει αυτο-ταυτότητα (Felson, 1985; Franks & Gecas, 1992; Gecas & Schwalbe, 1983; Ichiyama, 1993). Αυτή η μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στον τρόπο με τον οποίο οι ομοφυλόφιλοι στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, μπορούν να αναπτύξουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα και τελικά να ξανασκεφτούν κάποιες άλλες πιθανές παγίδες αυτού του μοντέλου στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής κοινωνίας όπου η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται και θεωρείται ως αμαρτία, όπου οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν καν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ως ομοφυλόφιλοι.

Μέθοδος

Δεκαοκτώ Κότι επιλέχθηκαν σκόπιμα για τη μελέτη και όλοι προέρχονταν από την πόλη της Ντάκα. Εννέα από αυτούς επιλέχθηκαν από το Palton και οι υπόλοιποι επιλέχθηκαν από την Παλιά Ντάκα.

Ένας από τους ερωτηθέντες ήταν κάτω των 20 ετών και είχε ολοκληρώσει την τάξη VIII (8 έτη τυπικής εκπαίδευσης).

Πέντε από τους ερωτηθέντες ήταν ηλικίας 20 έως 25 ετών και ολοκλήρωσαν το πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η τελική εξέταση μετά την ολοκλήρωση 10 ετών επίσημης εκπαίδευσης).

Έντεκα ερωτηθέντες ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών και ολοκλήρωσαν το ανώτερο δευτεροβάθμιο πιστοποιητικό (η τελική εξέταση μετά την ολοκλήρωση 12 ετών επίσημης εκπαίδευσης). Ένας άλλος ερωτώμενος ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών και ο μόνος που ολοκλήρωσε την αποφοίτησή του. Όλοι τους προέρχονταν από τα στρώματα της κατώτερης μεσαίας τάξης της κοινωνίας και είχαν έδρα στη Ντάκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όλοι ζούσαν μόνες τους ή μοιράζονταν σπίτι με φίλους. Κανένας από αυτούς δεν ζούσε με τους γονείς του επειδή είτε δεν ήταν άνετοι να ζουν με τους γονείς τους ή το αντίστροφο.

Μια ανοιχτή λίστα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για τη συνέντευξη των ερωτηθέντων και όλες οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν με τη συγκατάθεση των ερωτηθέντων από μια ψηφιακή συσκευή εγγραφής ήχου. Κατά μέσο όρο, μια συνέντευξη χρειάστηκε 93 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, ολόκληρη η συνέντευξη μεταφράστηκε στα Αγγλικά και καταγράφηκε με το πρωτότυπο κατά λέξη.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν χειροκίνητα από τις γραπτές συνεντεύξεις. Τα κοινά μοτίβα και θέματα αναζητήθηκαν πρώτα στις απαντήσεις. Στη συνέχεια, αυτά τα θέματα κωδικοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν αρκετές φορές. Με βάση την κωδικοποίηση, διαφορετικές αποκρίσεις συνδέθηκαν με τα έξι στάδια της Cass για σύγκριση και αντίθεση.

Η λίστα ελέγχου περιλάμβανε 23 ερωτήσεις, αν και αυτές δεν ήταν οι μόνες ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτηθέντες. Οι ερωτήσεις τέθηκαν μετά την απάντηση των ερωτηθέντων ανάλογα με το πλαίσιο της συνέντευξης και λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της έρευνας.

Οι κατανομές των ερωτήσεων μπορούν να χωριστούν σε επτά μεγάλες υποκατηγορίες.

Η πρώτη υποκατηγορία περιελάβανε γενικές δημογραφικές ερωτήσεις όπως “πόσο χρονών είστε;”. H δεύτερη περιλάμβανε τον καθορισμό ερωτημάτων σεξουαλικής ταυτότητας όπως “πώς ορίζετε τη σεξουαλική σας ταυτότητα;”. Η τρίτη περιελάβανε ερωτήσεις που ζητούσαν λεπτομέρειες σχετικά με τον αυτο-προσδιορισμό, όπως “πότε και πώς συνειδητοποιήσατε ότι είστε Κότι;”. Η τέταρτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις άλλων που έλαβαν γενικά από την κοινωνία, όπως “Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε γενικά όταν η σεξουαλική σας ταυτότητα αποκαλύπτεται μπροστά σε άλλους;”. Η πέμπτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις σχετικά με την αντίδραση σας ως αποδέκτες αντιδράσεων από άλλους όταν αποκαλύπτεται η σεξουαλική ταυτότητα, όπως “Πώς αισθάνεστε μετά τη λήψη τέτοιου είδους αντιδράσεων από άλλους;”. Η έκτη κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις για το είδος της σχέσης που έχουν με τους συντρόφους τους, όπως “Αναγνωρίζει ο Parikh τη σχέση σας μαζί του μπροστά σε άλλους;”. Ο Parikh είναι σχετικά μακροχρόνιος σύντροφος ενός Κότι με τον οποίο ο Κότι αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση, η οποία μπορεί να επεκταθεί στο να ζει μαζί όπως ο σύζυγος και ο σύζυγος, όπου ο Κότι παίζει το γυναικείο ρόλο και ο Parikh παίζει τον αρσενικό ρόλο από την εκτέλεση οικιακών εργασιών σε σεξουαλική συνουσία. Η τελική κατηγορία περιελάβανε ερωτήσεις σχετικά με την κοινότητα Κότι όπως “Υπάρχει σχέση γκουρού – οπαδού στην κοινότητα Κότι όπως στην κοινότητα Ηijra;”

Επανεξέταση του μοντέλου της ομοφυλοφιλικής ανάπτυξης ταυτότητας της Cass

Πρώτα απ’ όλα, αυτή η μελέτη δείχνει, με όλα τα στάδια της ανάπτυξης ταυτότητας, εμπλέκονται διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης στίγματος.

Σύμφωνα με τον Goffman (1963), τα στιγματισμένα άτομα χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να διαχειριστούν και να κρύψουν το στίγμα τους από την ευρύτερη κοινωνία. Όλες αυτές οι στρατηγικές υιοθετούνται από αυτήν τη μελέτη για να επανεξετάσουν το μοντέλο της Cass. Η Cass (1984) δεν ενδιαφερόταν για στρατηγικές διαχείρισης στίγματος, ενώ κάποιο άτομο αναπτύσσει ταυτότητα ως ομοφυλόφιλο. Η Cass υποστήριξε μια γραμμική εξέλιξη από τα στάδια 1 έως 6 της ανάπτυξης ομοφυλοφιλικής ταυτότητας.

Επιπλέον, αυτή η μελέτη υποστηρίζει, λόγω διαφορετικών στρατηγικών και στρατηγικών διαχείρισης του στιγματισμού, η ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας των Κότι στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Όλοι οι Κότι (που μελετήθηκαν) βρέθηκαν να αναπτύσσουν την ταυτότητά τους μέχρι το τέταρτο στάδιο, το οποίο ονομάζεται αποδοχή ταυτότητας από την Cass. Τα δύο τελευταία στάδια, όπου η ταυτότητα έχει αναπτυχθεί πλήρως και συντεθεί στη ζωή ενός ομοφυλόφιλου, δεν ισχύουν για τους Κότι στη Ντάκα.

Στάδιο 1: Σύγχυση ταυτότητας

Το πρώτο στάδιο που προσδιορίστηκε από την Cass είναι το στάδιο όπου οι ομοφυλόφιλοι άνδρες ή γυναίκες βιώνουν σύγχυση με την ταυτότητά τους. Κάποιο άτομο δεν είναι σίγουρο για τη σεξουαλική του ταυτότητα σε αυτό το στάδιο και παραμένει μπερδεμένο. Επίσης δεν αποκαλύπτει τίποτα σε άλλα άτομα. Αυτό είναι ένα οδυνηρό στάδιο όπου κάποιο άτομο παραμένει πολύ σύγχυση.

Σύμφωνα με την Cass (1984), η προηγούμενη ταυτότητα αμφισβητείται σε αυτό το στάδιο. Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν με αυτήν την κατάσταση και εξέφρασαν τη γνώμη τους υποστηρίζοντας την Cass.

Για παράδειγμα, η Shagorika εξέφρασε αυτήν την κατάσταση λέγοντας:

Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τον όρο Κότι όταν ήμουν στην Kustia. Πρώτα άκουσα τη λέξη «Κότι» αφού ήρθα στη Ντάκα και γνώρισα άλλους ανθρώπους που ήταν σαν εμένα. Αλλά τα χαρακτηριστικά και το μοτίβο συμπεριφοράς που είναι χαρακτηριστικό ενός Κότι ήταν μέσα μου από την παιδική ηλικία. Όπως, όταν ήμουν περίπου έξι ή επτά, δεν πήγαινα ποτέ στην παιδική χαρά, δεν μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο ή κρίκετ, δεν ήθελα να παίξω τα υπαίθρια παιχνίδια. Συνήθιζα να ψάχνω παιχνίδια εσωτερικού χώρου, ειδικά που ήταν τυπικά για κορίτσια. Για παράδειγμα, συνήθιζα να παίζω με κούκλες, μου άρεσε να παίζω ranna-patil (ένα τυπικό παιχνίδι που παίζεται από τα κορίτσια και το οποίο περιλαμβάνει μικρή έκδοση οικιακών εργαλείων όπως γλάστρες, τηγάνια, κανάτες, κουτάλια και ούτω καθεξής. Οταν έγινα έφηβη, για πρώτη φορά διαπίστωσα ότι δεν νιώθω έλξη για τα κορίτσια. Όλοι οι συμμαθητές μου συμπαθούσαν κορίτσια, εγώ δεν το έκανα. Ήμουν σε πραγματική κατάσταση άγχους όταν διαπίστωσα ότι άρχισα να μου αρέσουν τα αγόρια και όχι τα κορίτσια. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν. Τότε προσπαθούσα πάντα να κρύψω αυτό που ένιωθα μέσα μου.

Η Shagorika δεν ήταν σίγουρη για την ταυτότητά της στην αρχή και ήταν σε άγχος για την ταυτότητά της. Δεν ήξερε τι ήταν πραγματικά ούτε μπορούσε να πει σε κανέναν για τα συναισθήματά της ότι είναι διαφορετικά. Αυτή είναι μια προσαρμογή σε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του πρώτου σταδίου του μοντέλου της Cass. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου σύμφωνα με την Cass (1984) είναι ότι το άτομο δεν μπορεί να πει σε κανέναν τον τρόπο που αισθάνεται μέσα του για τις επιθυμίες του. Επιπλέον, είναι μια οδυνηρή στιγμή για το άτομο, καθώς δεν μπορεί να μοιραστεί τα συναισθήματά του με άλλους, καθώς πρέπει να παραμείνει πολύ συνειδητό για τη μεταμφίεση της πραγματικής του ταυτότητας.

Όπως λέει η Sumona:

Ναι, προσπάθησα να κρύψω τα πραγματικά μου συναισθήματα και εκφράσεις όταν διαπίστωσα ότι αυτά δεν γίνονται αποδεκτά στην κοινωνία. Ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς μου δεν γνωρίζουν ακόμα ότι είμαι Κότι. Προσπαθώ να συμπεριφέρομαι κανονικά σαν αγόρι στο σπίτι μου και με τα γνωστά μου πρόσωπα. Αλλά μερικές φορές ενστικτωδώς η συμπεριφορά μου βγαίνει. Υποθέτω ότι τα μέλη της οικογένειάς μου και οι γονείς μου έχουν αμφιβολίες για τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό, μερικές φορές επίσης με ρωτούν γιατί είμαι έτσι. Αλλά δεν ομολογώ μπροστά τους. Από την άλλη πλευρά, προσπαθώ επίσης να αποκρύψω την πραγματική συμπεριφορά μου από άλλους αλλά όχι πάντα με επιτυχία. Μερικές φορές πολλοί άνθρωποι με ρωτούν γιατί μιλάς έτσι; Γιατί συμπεριφέρεσαι σαν κορίτσι; Προσπαθώ τόσο να κρύψω τον εαυτό μου από τους άλλους. Δεν χρησιμοποιώ πολύ για να βγαίνω από το σπίτι μου και μάλιστα δεν μίλησα με φίλους στο σχολείο. Ακόμα πρέπει να το κάνω.

Τέλος, σε αυτό το στάδιο, οι προηγούμενες ταυτότητες αμφισβητούνται σύμφωνα με την Cass (1984). Τα άτομα αρχίζουν να αμφισβητούν τις ταυτότητές τους που είχαν προηγουμένως κρατηθεί και πίστευαν, επειδή αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι σαν τους ετεροφυλόφιλους ή ότι δεν είναι σαν άλλα άτομα με τα οποία συνηθίζουν να αλληλοεπιδρούν. Όλοι οι Κότι είχαν επίσης το ίδιο συναίσθημα, και όλοι είχαν αμφιβολίες για την ταυτότητά τους ως άνδρα ή ως αγόρι.

Η Sharmin εξηγεί αυτήν την εμπειρία ως,

. . . Άρχισα να σκέφτομαι ότι κατά κάποιον τρόπο έχω το σώμα ενός αγοριού. Από την παιδική μου ηλικία γνώριζα ότι είμαι διαφορετικός και σταδιακά έμαθα ότι η πραγματική μου ταυτότητα δεν ήταν ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό αλλά Κότι.

Στάδιο 2: Σύγκριση ταυτότητας

Το δεύτερο στάδιο στο μοντέλο της Cass είναι “Σύγκριση ταυτότητας”. Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την Cass, η σύγχυση για την ταυτότητα φαίνεται να μειώνεται και το άτομο αρχίζει να αισθάνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι ομοφυλόφιλος. Μερικοί από αυτούς αρχίζουν να αποξενώνονται από την κοινωνία, ενώ άλλοι αρχίζουν να αναζητούν ομαδική αναγνώριση σε αυτό το στάδιο (Cass, 1984).

Όπως λέει η Sumona:

Το βρήκα συγκρίνοντας τον εαυτό μου με αγόρια και διαπίστωσα ότι δεν είμαι σαν τα τυπικά αγόρια. Βρήκα από την παιδική μου ηλικία ότι παρόλο που ήμουν αγόρι βιολογικά/ανατομικά και στην εμφάνιση, οι σκέψεις και οι ψυχές μου δεν ήταν σαν τα τυπικά αγόρια. Πείτε, για παράδειγμα, περνούσα χρόνο με κορίτσια, μου άρεσε να παίζω μαζί τους, μου αρέσει να συμπεριφέρομαι σαν αυτά. Αλλά δεν ήμουν καθόλου γοητευμένος με τα παιχνίδια των αγοριών, όπως κρίκετ ή lattu. Συνήθιζα να παίζω με κορίτσια, να χορεύω σαν αυτά και να παίζω όλα τα παιχνίδια εσωτερικού χώρου. Μου άρεσε να αντιγράφω τι έκαναν άλλα κορίτσια. Αντέγραψα τις χειρονομίες τους, το ύφος τους και όλα. Ήθελα να εντυπωσιάσω τα αγόρια ενεργώντας σαν κορίτσι. Ήθελα να μου αρέσουν. Ήμουν αποφασισμένος σχετικά με την ταυτότητά μου. Ήξερα ότι ήμουν αγόρι, αλλά γιατί δεν συμπεριφερόμουν σαν αγόρι ήταν ένα μυστήριο για μένα. Για παράδειγμα, ήθελα να κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού όπως τα κορίτσια, ένιωσα σεξουαλικά ενθουσιασμένος όταν ένα αγόρι με άγγιξε, αλλά δεν ένιωσα τίποτα ενώ αγγίζοντας ένα κορίτσι. Δεν μπορούσα να το μοιραστώ με άλλους. Φοβόμουν να το κάνω, τι θα μοιραστώ πραγματικά; Είναι κάτι να μοιραστείτε με άλλους; Αργότερα ήρθα να γνωρίσω κάποια άλλα αγόρια που ήταν σαν εμένα και από αυτά έμαθα ότι είμαι Κότι. Έμαθα επίσης τον όρο «Κότι». Συνήθιζα να σκέφτομαι τον εαυτό μου ως ανώμαλο άνθρωπο. Αλλά σταδιακά βρήκα πολλούς φίλους σαν εμένα, βρήκα το Bandhu Office και τώρα ξέρω ποιος είμαι.

Στην εμπειρία της Sumona, άρχισε να αισθάνεται ότι ήταν διαφορετική από άλλα τυπικά αγόρια συγκρίνοντας τη συμπεριφορά της καθώς και τις σκέψεις της με άλλους. Δηλαδή, άρχισε να συγκρίνει την ταυτότητά της ενώ πίστευε ότι ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με την Cass (1984), η σύγκριση ταυτότητας γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που βρέθηκαν σε αυτή τη μελέτη σε αυτό το στάδιο, τα οποία είναι διαφορετικά από την Cass (1984). Σε αυτό το στάδιο συμμετέχουν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης στίγματος. Κανείς δεν ήθελε να αποκαλύψει τα συναισθήματά του μπροστά σε άλλους γιατί φοβόταν ότι θα στιγματιστούν. Οι κύριες στρατηγικές διαχείρισης στίγματος σε αυτό το στάδιο περνούν, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε τόσο φυσιολογικά όσο ένα αγόρι.

. . . Ναι έπρεπε να το κάνω. Προσπάθησα να συμπεριφερθώ σαν ένα κανονικό αγόρι όταν ήμουν νέος. Επειδή όλοι μου είπαν ότι δεν συμπεριφερόμουν σαν ένα κανονικό αγόρι. Οι γονείς μου με τιμωρούσαν για τη συμπεριφορά μου. Έμαθα από άλλους ότι δεν συμπεριφερόμουν σαν ένα κανονικό αγόρι και ταπεινώθηκα τόσο πολύ από άλλους που πάντα προσπαθούσα να ενεργώ σαν ένα κανονικό αγόρι. Συνήθιζα να παρατηρώ άλλα αγόρια και προσπάθησα να ακολουθήσω τη συμπεριφορά τους. Ο κοντινότερος φίλος μου ήταν αυτός ο ξάδερφος και ακόμα είμαστε καλύτεροι φίλοι, είναι επίσης μια Κότι. Όταν ήμουν στην τάξη V, αυτός ο ξάδερφος μου ήταν στην τάξη VIII. Ήξερε και κατάλαβε πολλά πράγματα καλύτερα από μένα. Πάντα χρησιμοποιούσαμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας ήταν τα ίδια. Αλλά πάντα μου έλεγε να μην πω σε άλλους τι αισθανόμασταν μέσα μας. . . Τον υπάκουσα τυφλά και προσπάθησα να κάνω ό, τι μου είπε να κάνω.

Στάδιο 3: Ανοχή ταυτότητας

Το άτομο γίνεται αρκετά σίγουρο για την ταυτότητά του και το αποδέχεται προς το παρόν. Ωστόσο, σύμφωνα με την Cass, αυτό δεν εγγυάται ότι το άτομο θα αναπτύξει την ταυτότητά του ομοφυλόφιλου στο μέλλον (Cass, 1984). Το άτομο ανέχεται την ταυτότητα ως ομοφυλόφιλος σε αυτό το στάδιο. Καθώς το άτομο δεν είναι απολύτως σίγουρο για την ταυτότητα, προσποιείται ότι είναι ετεροφυλόφιλος σε αυτό το στάδιο και υιοθετεί πολλές στρατηγικές διαχείρισης στίγματος, όπως περνώντας, έλεγχος πληροφοριών και ευθυγράμμιση εντός ομάδας.

Η υπόθεση της Shakila υποστηρίζει όλα αυτά τα επιχειρήματα σαφώς όπως λέει:

Αααα. . . όταν ήμουν στην τάξη πέντε ή έξι, ανακάλυψα ότι ένιωθα έλξη προς τα αγόρια της τάξης μου και δεν ένιωσα ποτέ τίποτα για τα κορίτσια. Όταν τα αγόρια με άγγιξαν, κράτησαν τα χέρια μου ένιωσα ενθουσιασμένος, με έκανε να νιώθω καλά. Πάντα προσπαθούσα να τελειοποιήσω τις τυπικές δουλειές των γυναικών όπως το ράψιμο, το μαγείρεμα και ούτω καθεξής. Ήμουν διαφορετικός με την έννοια ότι μιλούσα σαν κορίτσι, οι χειρονομίες μου ήταν σαν κορίτσι και η γλώσσα του σώματος μου ήταν σαν κορίτσι. Αλλά δεν τα έκανα όλα αυτά επίτηδες, αυτά ήταν φυσικά για μένα. Στη συνέχεια, όταν ήμουν στην τάξη εννέα, για πρώτη φορά είχα σεξουαλική εμπειρία και δεν ήταν με ένα κορίτσι, αλλά με ένα αγόρι. Έπαιξα το ρόλο ενός κοριτσιού και μου άρεσε πολύ. Παρόλο που πονάει στην αρχή, μου έδωσε ψυχική ικανοποίηση. Έγιναν τότε πολύ προφανή τα σεξουαλικά μου συναισθήματα. Δεν έχω συνευρεθεί ποτέ με ένα κορίτσι και ποτέ δεν έχω καμία ανάγκη να έχω οποιαδήποτε σχέση με κορίτσια. Αντίθετα, η σεξουαλική επαφή με ένα αγόρι μου δίνει τεράστια ευχαρίστηση. Σταδιακά μετά από αυτό το γεγονός, έγινα σίγουρος ότι δεν είμαι σαν ένα κανονικό αρσενικό. Αν και είμαι άνδρας βιολογικά, είμαι γυναίκα στο μυαλό μου, στις επιθυμίες μου, στα συναισθήματά μου. Άρχισα να δέχομαι τα συναισθήματα και την ταυτότητα ως Κότι. . . όταν άρχισα να καταλαβαίνω πώς η κοινωνία θέλει να ενεργώ, οπως άλλοι άνθρωποι θέλουν να με δουν, οπως θέλουν οι γονείς μου να συμπεριφέρομαι. Προσπάθησα να αλλάξω τη συμπεριφορά μου. Πάντα προσπαθούσα να ενεργώ σαν ένα κανονικό αγόρι. Ακόμα μερικές φορές αυθόρμητα η φυσική μου συμπεριφορά βγήκε. Αλλά πάντα προσπαθούσα να κρύψω τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μου. Μόνο λίγοι φίλοι ήξεραν για τα πραγματικά μου συναισθήματα. Σας είπα ότι όταν ήμουν στην τάξη εννέα, είχα την πρώτη σεξουαλική εμπειρία. Αλλά ποτέ δεν άφησα τους άλλους να ξέρουν τι συνέβαινε μέσα μου. Αλλά πάντα υπήρχε ένα ένοχο συναίσθημα μέσα μου. Νόμιζα ότι έκανα λάθος, αυτό που σκέφτηκα ήταν λάθος, αυτό που ήθελα ήταν λάθος, αλλά δεν μπορούσα να τα αλλάξω όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μέσα μου από την παιδική μου ηλικία.

Η εμπειρία της Shakila δείχνει ξεκάθαρα ότι έγινε αρκετά σίγουρη για τη σεξουαλική της ταυτότητα αφού είχε την πρώτη εμπειρία σεξουαλικής επαφής, αλλά δεν μπορούσε να αποδεχτεί πλήρως την ταυτότητά της. Το ανέχτηκε προς το παρόν και υιοθέτησε τις στρατηγικές διαχείρισης στίγματος όπως το να περνάει σαν να είναι φυσιολογικό αγόρι, χωρίς να αφήνει άλλους να γνωρίζουν για τα πραγματικά συναισθήματά της. Αυτή είναι η στρατηγική του ελέγχου πληροφοριών, ενώ μόνο το να ενημερώνουμε μερικούς φίλους για την πραγματική ταυτότητά της μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετεί τη στρατηγική της ευθυγράμμισης εντός της ομάδας.

Στάδιο 4: Αποδοχή ταυτότητας

Αφού το άτομο ανέχεται την ταυτότητά του ως ομοφυλόφιλος και την αποδέχεται ως ταυτότητά της, μπαίνει στο τέταρτο στάδιο του μοντέλου της Cass, που είναι η αποδοχή της ταυτότητας. Το άτομο γίνεται απόλυτα σίγουρο για την ταυτότητα και το ρόλο του σε αυτό το στάδιο. Ετοιμάζεται να πει σε άλλους για την ταυτότητά του και δεν προσπαθεί να την κρύψει. Επιπλέον, αρχίζει να περνά περισσότερο χρόνο με άλλα μέλη της ομάδας (Cass, 1984). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες στο μυαλό του ατόμου ότι άλλοι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αν γνωρίζουν την πραγματική της ταυτότητα. Αυτή η μελέτη δείχνει μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου, τα οποία δεν έδειξε το αρχικό μοντέλο της Cass. Πρώτον, το άτομο πρέπει να υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης στίγματος όπως περνώντας, κάλυψη και ευθυγράμμιση εντός ομάδας. Δεύτερον, αν και το άτομο αποδέχεται την ταυτότητά του ως κότι, δεν θέλει να την αποκαλύψει εύκολα στους άλλους.

Η εμπειρία της Sumona που υποστηρίζει το επιχείρημα λέει:

Νομίζω ότι είμαι Κότι και δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό. Αν και πρέπει να αντιμετωπίσω πολλά προβλήματα και δυσκολίες λόγω της ταυτότητάς μου, είμαι ένας Κότι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσω μπροστά στους άλλους ότι είμαι Κότι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω πάντα γιατί δημιουργεί προβλήματα για μένα. Κανείς δεν θα ήταν πιο ευτυχισμένος από μένα αν μπορούσα να φωνάξω και να πω ότι είμαι Κότι. Μερικές φορές θέλω να το κάνω, αλλά ξέρετε, δεν μπορώ.

Η Selina υποστηρίζει επίσης τα επιχειρήματα λέγοντας:

Λοιπόν, οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι είμαι Κότι στην αρχή. Προσπάθησα επίσης να κρύψω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου από αυτούς. Αλλά όταν ήμουν στην τάξη εννέα ή δέκα, τους είπα ότι δεν ήμουν κανονικό αγόρι. Τους είπα τα πάντα για μένα και τους είπα ότι δεν έχω καμία σχέση με αγόρι. Ήταν σοκαρισμένοι. Τότε οι γονείς μου προσπάθησαν πολύ να με αλλάξουν, με πήγαν στο γιατρό, στο Κabiraj, αλλά τίποτα δεν άλλαξε.

Οι περιπτώσεις της Sumona και της Selina δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, αποδέχτηκαν τον εαυτό τους ως Κότι και ενημέρωσαν τους γονείς τους για τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Ωστόσο, δεν ήταν η λύση των προβλημάτων τους. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες από την κοινωνία. Οι γονείς τους δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν εύκολα. Οι άνθρωποι γύρω τους δεν τον αποδέχτηκαν ως Κότι.

Επιπλέον, έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα σε διαφορετικές μορφές.

Η Sumona είπε, αν και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα μπροστά σε άλλους, δεν μπορεί. Πρέπει να το κρύψει από άλλους, γιατί η ευρύτερη κοινωνία δεν θα το δεχόταν, και θα στιγματιστεί. Το σχήμα 1 συνοψίζει σαφώς ολόκληρο το επιχείρημα.

 

 

Στάδιο 5: Υπερηφάνεια ταυτότητας

Δείτε Επίσης

Το πέμπτο στάδιο σύμφωνα με την Cass (1984) στην ανάπτυξη μιας ομοφυλοφιλικής ταυτότητας είναι η υπερηφάνεια της ταυτότητας. Σε αυτό το στάδιο, το άτομο αρχίζει να αισθάνεται υπερηφάνεια για την ταυτότητά του και απολαμβάνει να ζει ως ομοφυλόφιλος. Είναι τώρα έτοιμος να πει σε όλους ότι είναι ομοφυλόφιλος και δεν κρύβει ποτέ την πραγματική του ταυτότητα. Οι απόψεις των ομοφυλόφιλων γίνονται πολύ πιο σημαντικές από τις απόψεις των ετεροφυλόφιλων. Και μερικές φορές, το άτομο μπορεί να θυμώσει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους ετεροφυλόφιλους. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι αυτό το στάδιο δεν ισχύει για τους Κότι (που μελετήθηκαν) στη Ντάκα. Δεν αισθάνονται καμία υπερηφάνεια για την ταυτότητά τους. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουν ατελείωτα προβλήματα από την κοινωνία μόλις αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ως Κότι σε άλλους. Κανένας ερωτώμενος δεν είπε ότι ένιωθαν ποτέ περήφανοι για την ταυτότητά τους.

Όπως λέει ο Mitu:

Πρέπει να αντιμετωπίσω πολλά προβλήματα λόγω του τρόπου συμπεριφοράς. Ζω με την αδερφή μου και τον σύζυγο της. Πάντα με ρωτούν γιατί αλληλεπιδράω με τις Hijras, παρόλο που δεν κάνω παρέα με τις Hijras αλλά με τους Κότι. Ακόμα δεν μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε μια Hijra και ένα Kότι, τότε πώς θα το κάνουν οι απλοί άνθρωποι; Όταν υπάρχει καποια σημαντική περίσταση ή πάρτι στην οικογένεια ή υπάρχει συνάντηση με μέλη της οικογένειας, οι ταυτότητες αυτές δεν γίνονται δεκτές εκεί και δεν μου ζητούν να πάω μαζί τους. Δεν μπορούσα να παρευρεθώ στο γάμο της μικρότερης αδερφής μου λόγω της ταυτότητας Κότι μου. Όταν λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις στην οικογένεια ή για οικογενειακά θέματα, η απόφαση ή η γνώμη μου δεν εκτιμάται καθόλου. Όταν περπατώ στους δρόμους ή ταξιδεύω με τις δημόσιες συγκοινωνίες, υπάρχουν πολλά σχόλια που προέρχονται από τους γύρω μου. Μερικές φορές οι άνθρωποι τείνουν να με πειράζουν, μερικές φορές μου επιτίθενται σωματικά. Ακόμα και μερικοί άνθρωποι με τους οποίους έχω επαφή, και μερικές φορές τους βοήθησα με κάποιο τρόπο, μου λένε να μην μιλάω μαζί τους ή μην τους απευθύνομαι δημοσίως. Και πάλι μερικές φορές τα αγόρια με τα οποία έκανα σεξ προσποιούνται ότι δεν με αναγνωρίζουν την επόμενη μέρα. Μερικές φορές οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν βάρβαροι, μου ρίχνουν βρωμιές, μπουκάλια νερό και ούτω καθεξής.

Η εμπειρία του Munmun είναι λίγο πολύ ίδια με τη Mitu. Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ότι είναι Κότι, λέει ο Munmun:

Υπάρχουν ατελείωτα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας Κότι. Πρώτα επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την οικογένεια, το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια. Για παράδειγμα, τα μέλη της οικογένειάς μου δεν μπορούσαν να με δεχτούν ως Κότι. Ήθελαν να αλλάξουν το μοτίβο συμπεριφοράς μου πρώτα και μετά ταπεινώθηκα ξανά και ξανά από τα μέλη της οικογένειάς μου. Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με δεχτούν. Οι φίλοι μου δεν μπορούσαν επίσης να με δεχτούν. Με κορόιδευαν. Μερικές φορές ήθελαν να κάνουν σεξ μαζί μου με βία. Μερικές φορές με παρενοχλούσαν σεξουαλικά. Όταν πηγαίνετε να νοικιάσετε ένα σπίτι ή ένα δωμάτιο για να ζήσετε, πάλι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Μόλις συνειδητοποιήσει ο ιδιοκτήτης της γης ότι δεν είστε “κανονικός άντρας”, δεν θα σας αφήσει να μείνετε στο σπίτι του, αν και πληρώνετε ολόκληρο το ενοίκιο. Η κοινωνία δημιουργεί προβλήματα. ένας δημόσιος χώρος είναι σαν ένα μέρος τρόμου για εμάς. Οι Mastans (τοπικοί άνδρες με μύες) στην περιοχή σας θα δημιουργούσαν πρόβλημα για εσάς, ακόμη και η αστυνομία θα σας παρενοχλούσε, θα ζητούσε δωροδοκίες από εσάς, και μερικές οι Κότι βιάζονται. Δεν υπάρχει μέρος για να πάει για ένας Κότι.

Ίσως η απάντηση της Misti να συνοψίζει τα πάντα σχετικά με την εμπειρία του να είσαι Κότι.

Η Misti λέει:

Κοίτα, αυτή η ζωή είναι πολύ άθλια. Δεν είμαστε ούτε Hijra ούτε άνδρες. είμαστε μια κατηγορία που δεν αναγνωρίζεται. Μερικές φορές νιώθω ότι η ζωή ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες είναι καλύτερη από μένα. Μερικές φορές ρωτώ στον Θεό, γιατί με δημιούργησε έτσι; Η θρησκεία το βλέπει ως αμαρτία, η κοινωνία μας στιγματίζει και βιώνουμε διακρίσεις. Ακόμα και ο άνθρωπος με τον οποίο συνάπτουμε σχέσεις, μας αφήνει κάποια στιγμή μετά. Μερικές φορές νιώθω ότι είμαι άχρηστη και σκέφτομαι να αυτοκτονήσω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ακόμα και μερικές φορές θέλω να ξεφύγω από την κοινωνία και να ζήσω μια μοναχική ζωή. Αλλά πού θα πήγαινα;

Στάδιο 6: Σύνθεση ταυτότητας

Το έκτο και τελευταίο στάδιο είναι η σύνθεση ταυτότητας στο μοντέλο της Cass. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικά στάδια. Το άτομο είναι ευχαριστημένο με την ταυτότητά του και είναι διατεθειμένο να γνωστοποιήσει για την ταυτότητά του. Αρχίζει να έχει επαφές με ένα αρκετά ίσο ποσοστό ετεροφυλόφιλων και ομοφυλόφιλων. Αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η ομοφυλοφιλική ταυτότητα δεν είναι το παν στη ζωή, είναι απλώς ένα μέρος της ζωής, και υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές πτυχές σε αυτήν. Ένας τρόπος ζωής ως ομοφυλόφιλος αναπτύσσεται σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, αυτές οι παραδοχές δεν ισχύουν επίσης για τους Κότι στη Ντάκα, καθώς το προηγούμενο στάδιο δεν ισχύει.

Όπως λέει ο Ritu:

Ναι, μόλις σας είπα ότι πάντα προσπαθούσα να κρύψω αυτό που ένιωθα μέσα μου. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι ήμουν Κότι, ακόμα δεν γνωρίζουν ότι είμαι Κότι. Απλώς γνωρίζουν ότι είμαι λίγο σαν κορίτσι, μερικές φορές μιλάω και συμπεριφέρομαι σαν κορίτσι, γιατί προσπαθώ πάντα να κρύβω τη συμπεριφορά και τις σκέψεις μου από τα μέλη της οικογένειάς μου. Με πονάει όλη την ώρα, ειδικά όταν λαμβάνω τα αρνητικά βλέμματα ή τις αντιδράσεις από την οικογένειά μου, με πονάει πολύ. Οι άνθρωποι που αγαπώ περισσότερο το χρησιμοποιούν για να με μισούν. Με κάνει να μισώ τον εαυτό μου. Μερικές φορές η συνολική κατάσταση με απογοητεύει. Μερικές φορές είναι δύσκολο να αντέξει κανείς τα αρνητικά σχόλια και ταπεινώσεις από άλλους. Εξαιτίας αυτού, δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω με άλλα άτομα, δεν μπορώ να κάνω φίλους. Έχω μόνο επιλεγμένους αριθμούς φίλων και οι περισσότεροι είναι σαν εμένα. Αλλά θέλω να ζήσω μια φυσιολογική ζωή και θέλω να κάνω φίλους με άλλους ανθρώπους. Αλλά ξέρω ότι είναι αδύνατο να γνωστοποιήσω τη θέση και την ταυτότητά μου.

Η Cass (1984) είπε ότι ένας τρόπος ζωής ομοφυλόφιλων αναπτύσσεται σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, κανένας από τους ερωτηθέντες δεν μπορούσε να αναπτύξει δικό του τρόπο ζωής ως Κότι.

Η Ritu εξηγεί την άποψή της ως εξής:

Ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν σοβαρά έναν Κότι. Δεν περιμένω καν καλή συμπεριφορά από άλλους ανθρώπους. Πώς μπορώ να περιμένω από άλλους, ενώ οι γονείς μου δεν θα συμπεριφέρονται καλά μαζί μου αφού γνωρίζουν ότι είμαι Κότι; Αλλά νομίζω ότι αν οι κοινωνικές αξίες ήταν διαφορετικές, πολύ ευέλικτες και ανεκτές, τα προβλήματα για τους Κότι θα ήταν πολύ λιγότερα. Δεν είναι ότι δεν αισθάνομαι λυπημένος ή άσχημα αφού έβλεπα αντιδράσεις από άλλους. Αλλά γενικά προσπαθώ να αγνοήσω αυτές τις αντιδράσεις και να ξεχάσω όλες αυτές τις αντιδράσεις.

Οι παραπάνω συζητήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα δύο τελευταία στάδια ανάπτυξης ταυτότητας που έδειξε η Cass (1984) δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους ερωτηθέντες που μελετήθηκαν στη Ντάκα. Κανένας από αυτούς δεν αισθάνεται περήφανος για την ταυτότητά του ούτε κατάφερε να αναπτύξει έναν ομοφυλοφιλικό τρόπο ζωής.

Συζήτηση και συμπέρασμα

Τα δύο τελευταία στάδια όπου ένα άτομο αναπτύσσει πλήρως την ταυτότητά του ως ομοφυλόφιλου και ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάπτυξης ταυτότητας είναι η υπερηφάνεια ταυτότητας και η σύνθεση ταυτότητας. Αυτά τα δύο στάδια χαρακτηρίζονται από ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν ισχύουν για την κοινωνία όπου ζει ένας Κότι επειδή λειτουργούν οι στρατηγικές διαχείρισης στίγματος (Goffman, 1963). Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το αίσθημα υπερηφάνειας. Σύμφωνα με την Cass, ο ομοφυλόφιλος αρχίζει να αισθάνεται περήφανος για την ταυτότητά του αφού την αποδεχτεί. Ωστόσο, μια Κότι δεν μπορεί να αισθάνεται περήφανη ακόμα κι αν το θέλει. Αυτό συμβαίνει επειδή το κράτος δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ομοφυλοφιλία, καθώς και η κυρίαρχη θρησκεία το Ισλάμ δεν το επιτρέπει. Ωστόσο, για να αισθάνεται περήφανη για την ταυτότητά της ως Κότι, πρέπει να είναι άνετη με τον σεξουαλικό της προσανατολισμό και πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό της ορατό στους άλλους. Ωστόσο, κανένας από τις Κότι δεν μπορεί να το κάνει. μάλλον, πρέπει να το κρύψουν από άλλους. Και εάν αποκαλυφθεί τυχαία η ταυτότητά της, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Ως αποτέλεσμα, αντί να αισθάνεται περήφανος, ένας Κότι πρέπει πάντα να είναι πολύ προσεκτικός για τη διαχείριση του στιγματισμού σε αυτό το στάδιο. Και αυτό είναι ορατότητα. Η ταυτότητα γίνεται στίγμα και όχι υπερηφάνεια για ένα Κότι.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτών των δύο σταδίων σύμφωνα με την Cass είναι ότι ο ομοφυλόφιλος αρχίζει να απολαμβάνει να ζει ως ομοφυλόφιλος. Ωστόσο, κανένας από τους Κότι δεν είπε ότι τους αρέσει να ζουν σαν Κότι. Μάλλον, εύχονται να μην έχουν μια τέτοια ζωή, και μερικές φορές απογοητεύτηκαν τόσο, που προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν. Εδώ λειτουργεί επίσης μια άλλη στρατηγική διαχείρισης στίγματος, η οποία ονομάζεται προσωπική ταυτότητα. Αν και έπρεπε να απολαμβάνουν να ζουν ως Κότι, ζουν με μια ψευδή ταυτότητα του ετεροφυλόφιλου.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι το άτομο είναι διατεθειμένο να πει σε όλους ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ωστόσο, δεν συμβαίνει στην περίπτωση του Κότι. Δεν μπορούν να πουν σε όλους ότι είναι κότι. Πάντα, πρέπει να υιοθετούν τη στρατηγική του passing (as straight and male).

Το τέταρτο χαρακτηριστικό σύμφωνα με την Cass είναι ότι σε αυτό το στάδιο, το άτομο χαίρεται με την ταυτότητά του. Ωστόσο, κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είπε ότι ήταν ευχαριστημένοι με την ταυτότητά τους. Είναι επειδή αυτή η ταυτότητα δεν γίνεται αποδεκτή στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι στιγματισμένη.

Το τελικό χαρακτηριστικό του έκτου σταδίου σύμφωνα με την Cass είναι ότι το άτομο αρχίζει να αναμιγνύεται με αναλογικά ίσο αριθμό ομοφυλοφίλων και ετεροφυλόφιλων. Ωστόσο, στην περίπτωση των Κότι, δεν συνέβη έτσι. Αναμιγνύονται μόνο με μερικούς επιλεγμένους αριθμούς ατόμων. Διότι, σύμφωνα με τον Goffman (1963), ο στιγματισμένος θα κρύψει (closet) και θα αποσυρθεί από τους μη στιγματισμένους εάν διαπιστώσει ότι οι μη στιγματισμένοι δεν είναι άνετοι μαζί του. Και καθώς οι φυσιολογικοί άνθρωποι στην κοινωνία του Μπαγκλαντές δεν είναι άνετοι με τους Kότι, αποσύρονται σε μεγάλο βαθμό από την ευρύτερη κοινωνία.

Το σημαντικότερο εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι αν και τα πρώτα τέσσερα στάδια του μοντέλου ανάπτυξης ταυτότητας της Cass (1984) θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης ταυτότητας των Κότι στην πόλη της Ντάκα με ορισμένες στρατηγικές διαχείρισης στίγματος που υιοθετήθηκαν, υπερηφάνεια ταυτότητας και σύνθεση ταυτότητας, δεν μπορούν να υπάρξουν. Αν και η Cass (1984) είπε ότι στο πέμπτο στάδιο, ένα άτομο αισθάνεται υπερηφάνεια για την ταυτότητά του ως ομοφυλόφιλος και απολαμβάνει να ζει ως ομοφυλόφιλος, τίποτα τέτοιο δεν βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είπε ότι ήταν περήφανοι που ήταν Κότι, μάλλον, ήθελαν να κρύψουν το γεγονός από άλλους. Και για το έκτο στάδιο, οι υποθέσεις της Cass ήταν ότι το άτομο ετοιμάζεται να πει σε οποιονδήποτε ότι είναι ομοφυλόφιλος και αρχίζει να πιστεύει ότι η ομοφυλοφιλική ταυτότητα δεν είναι το παν για τη ζωή ενός ατόμου, είναι μόνο ένα μέρος της ζωής του. Έτσι, ένας τρόπος ζωής αναπτύσσεται ως ομοφυλόφιλος σε αυτό το στάδιο.

Ωστόσο, τα ευρήματα της τρέχουσας μελέτης επίσης δεν τα υποστηρίζουν. Κανένας Κότι δεν ήταν έτοιμος να πει σε όλους ότι είναι Κότι και κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να αναπτύξει έναν τρόπο ζωής ενός Κότι.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις εάν συμπεριλαμβανόταν οι στρατηγικές διαχείρισης του στιγματισμού.

 

References

Appleby, G. A. (2001). Ethnographic study of gay and bisexual working-class men in the United States. Journal of Gay & Lesbian Social Services, 12(3-4), 51-62.
Bondyopadhyay, A., Ahmed, S. (2011). Same-sex love in a difficult climate: A study into the life situation of sexual minority (lesbian, gay, bisexuals, kothi and transgender) persons in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Bandhu Social Welfare Society.
Brady, S., Busse, W. J. (1994). The Gay Identity Questionnaire: A brief measure of homosexual identity formation. Journal of Homosexuality, 26(4), 1-22.
Cain, R. (1991). Relational contexts and information management among gay men. Families in Society, 72, 344-352.
Cass, V. C. (1984). Homosexual identity formation: Testing a theoretical model. The Journal of Sex Research, 20, 143-167.
Degges-White, S., Rice, B., Myers, J. E. (2000). Revisiting Cass’s theory of sexual identity formation: A study of lesbian development. Journal of Mental Health Counseling, 22, 318-333.
Eliason, M. J. (1996). Identity formation for lesbian, bisexual, and gay persons: Beyond a “Minoritizing” view. Journal of Homosexuality, 30(3), 31-58.
Felson, R. B. (1985). Reflected appraisal and the development of the self. Social Psychology Quarterly, 48, 71-78.
Franks, D. D., Gecas, V. (1992). Autonomy and conformity in Cooley’s self-theory: The looking-glass self and beyond. Symbolic Interaction, 15, 49-68.
Gecas, V., Schwalbe, M. L. (1983). Beyond the looking-glass self: Social structure and efficacy-based self-esteem. Social Psychology Quarterly, 46, 77-88.
Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. London, England: Penguin.
Horowitz, J. L., Newcomb, M. D. (2001). A multidimensional approach to homosexual identity. Journal of Homosexuality, 42(2), 1-19.
Ichiyama, M. A. (1993). The reflected appraisal process in small-group interaction. Social Psychology Quarterly, 56, 87-99.
Kaminski, E. (2000). Lesbian health: Social context, sexual identity and well-being. Journal of Lesbian Studies, 4(3), 87-101.
Kaufman, J. M., Johnson, C. (2004). Stigmatized individuals and the process of identity. The Sociological Quarterly, 45, 807-833.
McDonald, G. J. (1982). Individual differences in the coming out process for gay men: Implications for theoretical minds. Journal of Homosexuality, 8(1), 47-60.
Parks, C. A. (1999). Lesbian identity development: An examination of differences across generations. American Journal of Orthopsychiatry, 69, 347-361

 

 

Μετάφραση – Επιμέλεια: Πάρβη Πάλμου | LGBTQI  News | Υγεία | T-zine.gr | 18/07/2021

 

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από journals.sagepub

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
1
Τέλειο
1
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί