Now Reading
Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αγκαλιάστε τη διαφορετικότητα και προστατέψτε τα τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και εφήβους.

Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αγκαλιάστε τη διαφορετικότητα και προστατέψτε τα τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και εφήβους.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 | 13:30

Η παρακάτω ανακοίνωση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, επικεντρώνει στην προστασία των δικαιωμάτων των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, σε όλα τα πεδία της ζωής τους, και ιδιαίτερα κάνει σαφές ότι οι τρανς ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται νομικά επαρκώς, ενώ δεικλίδα ασφαλείας για την απόλαυση των δικαιωμάτων τους αποτελεί η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που πρέπει να είναι διαθέσιμη και για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανήλικους.

Ακολουθεί η μετάφραση της ανακοίνωσης.

Μετάφραση για το T-zine.grΠέτρος Θεοδωρίδης

 

Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αγκαλιάστε τη διαφορετικότητα και προστατέψτε τα τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και εφήβους.

Μιλώντας εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ενάντια στην Ομοφοβία, την Τρανσφοβία και την Αμφιφυλοφιλοφοβία στις 17 Μαΐου, μια ομάδα ειδικών των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλεί τα Κράτη και άλλους φορείς να προστατέψουν τα τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και εφήβους αποτελεσματικά απέναντι στις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς, τη βία και το στίγμα, δημιουργώντας ασφαλή οικογενειακά περιβάλλοντα για αυτά.

«Καλούμε τα κράτη παγκοσμίως να υιοθετήσουν ένα νομικό και πολιτικό πλαίσιο με λεπτομερείς εφαρμοστικές διατάξεις, προκειμένου να προστατέψουν τα δικαιώματα των τρανς και φυλοδιαφορετικών νέων, με σεβασμό στην ποικιλία του φύλου, και επιτρέποντας το ξεδίπλωμα των δυνατοτήτων τους.

Έχουν μεγάλη σημασία οι αξίες της ισότητας και κατά των διακρίσεων, το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, το συμφέρον του παιδιού και ο σεβασμός των απόψεών του. Οι οικογένειες έχουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αγαπημένου περιβάλλοντος – ενός ασφαλούς καταφυγίου – για τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και εφήβους.

Δυστυχώς, σε πολλές οικογένειες, τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά βιώνουν απόρριψη, παραμένουν στιγματισμένα, εξοστρακισμένα και περιθωριοποιημένα. Πολλά από αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας σε κοινωνικά περιβάλλοντα και μέσα στις ίδιες τους τις οικογένειες, κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής».

Τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και έφηβοι είναι επίσης πιο ευάλωτα στη σχολική βία (bullying) και τον αποκλεισμό στις τάξεις, τους χώρους παιχνιδιού, τις τουαλέτες, τα αποδυτήρια, στο δρόμο από και προς το σχολείο, καθώς και διαδικτυακά (cyberbullying).

Ένα εχθρικό περιβάλλον, μπορεί, δυστυχώς, να ωθήσει τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς μαθητές να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να τους εκδιώξει από τις οικογένειές τους σε μικρή ηλικία. Καθίστανται έτσι άτομα ευάλωτα στην έλλειψη στέγης, τη μαύρη εργασία, την παράνομη οικονομική δραστηριότητα, τη δημιουργία φακέλου στην αστυνομία, ενώ οδηγούνται σε έναν κύκλο φτώχιας και περιθωριοποίησης και περαιτέρω διάκρισης και βίας εφ’ όρου ζωής.

Καλούμε τα Κράτη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα ενάντια στη βία, νόμους ενάντια στις διακρίσεις που θα καλύπτουν την ταυτότητα και έκφραση του φύλου – πραγματική ή διανοητική – όπως και το σεξουαλικό προσανατολισμό, και απαγορεύοντας τη διάκριση σε αυτήν τη βάση, να αναπτύξουν συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών και μέσα μάθησης, να επιμορφώσουν και να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό των σχολείων, να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για γονείς, να εξασφαλίσουν ασφαλή και δίχως διακρίσεις πρόσβαση σε τουαλέτες και προγράμματα ευαισθητοποίησης που καλλιεργούν το σεβασμό και την κατανόηση της ποικιλίας του φύλου.

Η απόρριψη καθιστά τα τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά ευάλωτα στα προβλήματα ψυχικής υγείας, περιλαμβάνοντας εδώ τα αισθήματα μοναξιάς ή απομόνωσης και την κατάθλιψη, και μπορεί να οδηγήσει στον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία. Είναι, συνεπώς, κρίσιμης σημασίας η δημιουργία ασφαλών και επιβεβαιωτικών χώρων όπου αυτή η νεολαία θα μπορεί να λαμβάνει στήριξη μπροστά στην προκατάληψη και τις διακρίσεις που ίσως αντιμετωπίζει.

Σε άλλο μέτωπο, η ύπαρξη και μόνο νόμων και νομοθετικών ρυθμίσεων που ποινικοποιούν την έκφραση του φύλου και περιλαμβάνουν διατάξεις που στοχοποιούν την «παρενδυτικότητα» ή τη «μίμηση του αντίθετου φύλο» και άλλες τέτοιες ρυθμίσεις, συγκρούεται με την ελευθερία και την ασφάλεια αυτών των νεαρών ανθρώπων και καλλιεργεί ένα κλίμα όπου ο λόγος μίσους, η βία και οι διακρίσεις ενθαρρύνονται και διαπράττονται σε ένα πλαίσιο ατιμωρησίας.

Η ποινικοποίηση και η διάχυτες διακρίσεις εντός ενός τέτοιου πλαισίου, οδηγούν στην άρνηση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, περιλαμβάνοντας εδώ τις επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου, και στην έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες και σχετικές υπηρεσίες. Η παθολογικοποίηση των τρανς και ποικίλου φύλου ατόμων – χαρακτηρίζοντάς τα άρρωστα με βάση την ταυτότητα και έκφραση του φύλου – ήταν, και παραμένει ιστορικά μια από τις ριζικές αιτίες της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος τους.

Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμά μας προς τα Κράτη για αποποινικοποίηση και αποπαθολογικοποίηση των τρανς και ποικίλου φύλου ταυτοτήτων και εκφράσεων, και για τα νεαρά τρανς άτομα, να απαγορεύσουν τις «θεραπείες» και να απέχουν από νέους ποινικούς νόμους ή νέες ιατρικές κατηγοριοποιήσεις, ακόμη και στο πλαίσιο και της προσεχούς επιθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων. Επίσης, καλούμε τα Κράτη να παράσχουν ίση πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στις εγχειρίσεις φύλου για όσα άτομα το επιθυμούν.

Στις περισσότερες χώρες, τα τρανς άτομα στερούνται νομικής αναγνώρισης του φύλου βάσει του οποίου αυτοπροσδιορίζονται, κάτι που οδηγεί σε επιπλέον παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και παραπέρα. Πολλά Κράτη που επιτρέπουν την αλλαγή του φύλου στα έγγραφα ταυτότητας, επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους, ψυχιατρικές παρεμβάσεις ή άλλες καταναγκαστικές ιατρικές διαδικασίες.

Δείτε Επίσης

Πολλές από αυτές τις πρακτικές παραβιάζουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ατόμων και τα σχετικά τους δικαιώματα, αποτελώντας ουσιαστικά κακομεταχείριση ή βασανισμό, καταπατώντας την αξιοπρέπειά τους.

Καλούμε τα κράτη να διευκολύνουν γρήγορες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου, δίχως καταχρηστικούς όρους, εγγυώμενα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλα τα άτομα, με σεβασμό προς την ελεύθερη και ενημερωμένη επιλογή και τη σωματική αυτονομία. Ανεξάρτητα από τις νόμιμες προεπιλογές φύλου, τα νεαρά τρανς και ποικίλου φύλου άτομα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους ονόματα και αντωνυμίες, να ντύνονται σύμφωνα με το φύλο που ταυτίζονται και εκφράζουν.

Παρά τις διαδεδομένες παραβιάσεις και την έλλειψη εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε διάφορες συνθήκες, τα νεαρά τρανς και ποικίλου φύλου άτομα συχνά στερούνται και πρόσβασης σε τρόπους αποζημίωσης για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Είναι συνεπώς κρίσιμης σημασίας τα Κράτη να ερευνήσουν τις παραβιάσεις, να αποδώσουν ευθύνες στους υπεύθυνους και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των θυμάτων, περιλαμβάνοντας εδώ την άμεση και αποτελεσματική αποζημίωσή τους.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ενάντια στην Ομοφοβία και την Τρανσφοβία το 2017, υπενθυμίζουμε στα Κράτη την υποχρέωσή τους να πολεμήσουν την τρανσφοβία που οδηγεί στη βία και τις διακρίσεις σε βάρος των νεαρών τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, καλούμε τις Κυβερνήσεις να αγκαλιάσουν την ανθρώπινη ποικιλομορφία, σκεπτόμενες την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να υπογραμμίσουν την ανάγκη για ολική εφαρμογή των μέτρων, των νόμων αντιμετώπισης, των πολιτικών και των πρακτικών. Μια οικουμενική, βασισμένη στα δικαιώματα, ανάλυση του φύλου, πρέπει να περιλάβει ζητήματα κοινωνικών κατασκευών, πρακτικών και εθίμων που διαιωνίζουν τα στερεότυπα.

Επίσης, καλούμε τα Κράτη να ενθαρρύνουν τους θρησκευτικούς οργανισμούς να αποφεύγουν τη διατύπωση αρνητικών μηνυμάτων για τα τρανς και ποικίλου φύλου άτομα. Υπάρχει και ένας ευπρόσδεκτος σύνδεσμος με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στους οποίους όλοι είμαστε ταγμένοι, ως μια παγκόσμια τάση για τη διασφάλιση ειρηνικών, δίκαιων και συμπεριληπτικών κοινωνιών που «Δεν Αφήνουν Κανέναν Πίσω».

Τα Κράτη θα πρέπει συνεπώς να αποσύρουν νόμους και σχετικά μέτρα που ποινικοποιούν την έκφραση του φύλου και επηρεάζουν τα τρανς και ποικίλου φύλου άτομα αρνητικά, και να παρέχουν προσβάσιμες, δίχως διακρίσεις, νομικές διαδικασίες αναγνώρισης του φύλου χωρίς καταχρηστικά προαπαιτούμενα για τα νεαρά τρανς άτομα.

Θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν συμπεριληπτικά μέτρα ενάντια στη βία και τις διακρίσεις, επικουρούμενα από την ενεργή ευαισθητοποίηση του κοινού, την κατανόηση, την αποδοχή και το σεβασμό προς την ποικιλία του φύλου παγκοσμίως.

© T-zine.gr με πληροφορίες από COUNCIL OF EUROPE

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί