Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα έκθεση δεικνύει πως το ομοφοβικό, αμφιφοβικό και τρανσφοβικό μπούλινγκ αποτελεί τεράστιο πρόβλημα.

Μετάφραση για το T-zine.gr
* Αφροδίτη Παπαγεωργίου


Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ελευθερία της έκφρασης βρίσκονται σε κίνδυνο, σύμφωνα με νέα έκθεση από θινκ-τανκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομοφοβία, η αμφιβοβία και η τρανσφοβία, κάνουν τα σχολεία ένα δύσκολο χώρο για τους LGBTQI μαθητές και καθηγητές.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα έκθεση δεικνύει πως το ομοφοβικό, αμφιφοβικό και τρανσφοβικό μπούλινγκ αποτελεί τεράστιο πρόβλημα.

Η έκθεση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ε.Ε. (FRA), και έρχεται έναν μόνο μήνα προτού οι επικεφαλείς της εκπαίδευσης κάνουν τη σχετική συνάντηση τηςUNESCO.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, 19 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν προοδευτικές νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, όπως η Γαλλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που όμως τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν σε όλες τις χώρες που συνεισέφεραν στην έκθεση, το ομοφοβικό, αμφιφοβικό και τρανσφοβικό μπούλινγκ παραμένουν τεράστιο πρόβλημα.

Η FRA, αναφέρει πως συχνά οι καθηγητές αισθάνονται αβοήθητοι μπροστά σε περιπτώσεις μπούλινγκ λόγω άγνοιας γνώσης σε LGBTQIθέματα και διότι αισθάνονται ανεκπαίδευτοι σε τέτοια θέματα.

Κανένας από τους 1.000 καθηγητές και εκπροσώπους που συμμετείχαν σε σχετικές συνεντεύξεις, δεν είχε κάποια εκπαίδευση LGBTQI θέματα, όπως απάντησαν, ως μέρος της εκπαίδευσής τους.

Ένας εξ αυτών είπε: «Κυριολεκτικά δεν έχω καμία εκπαίδευση και δεν ξέρω πώς να το διαπραγματευτώ, έτσι, όχι: δεν αισθάνομαι καθόλου επαρκής να το αντιμετωπίσω».

Ένας ακόμη από τη Δανία, αναφέρει πως αισθάνεται ανήμπορος να το αντιμετωπίσει: «Τι θα πρέπει να κάνω εάν καταλαβαίνω πως ένας μαθητής είναι γκέι; Θα πρέπει να παρέμβω ή όχι; Πιστεύω πως βρισκόμαστε σε ακινησία στα σχετικά θέματα. Δεν ξέρουμε αρκετά».

Στις περισσότερες χώρες, υπάρχει μικρή βοήθεια από οργανώσεις – ωστόσο, όταν αυτή υπάρχει, παρέχουν στους καθηγητές αρκετές πληροφορίες.

Αξίζει να αναφερθεί, πως όλοι αναφέρουν πως χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ώστε οι μαθητές να είναι καλύτερα προστατευμένοι.

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από Gay Star News. 20/03/2016 | –:–