Ευρωπαϊκή Ένωση: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την αντιμετώπιση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο.

Μετάφραση για το transs.gr και t-zine.gr
* Αφροδίτη Παπαγεωργίου


Εγκρίθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση, σχετική με την ισότητα των φύλων στην ψηφιακή εποχή.

Άξιο να σημειωθεί είναι πως στα σημεία 53 και 54, ζητείται να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για τη διάπραξη εγκλημάτων, την εξαπόλυση απειλών ή τη διάπραξη παρενοχλήσεων ή πράξεων βίας, λόγω μισογυνισμού, ομοφοβίας ή τρανσφοβίας ή άλλου είδους διακριτικής μεταχείρισης αλλά και της δίωξης των ομοφοβικών εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο.

Αντιγράφουμε τα σημεία 53 και 54 της έκθεσης που εγκρίθηκε:

53. ζητεί να προσδιοριστούν οι προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου για τη διάπραξη εγκλημάτων, την εξαπόλυση απειλών ή τη διάπραξη παρενοχλήσεων ή πράξεων βίας κατά των γυναικών λόγω μισογυνισμού, ομοφοβίας ή τρανσφοβίας ή άλλου είδους διακριτικής μεταχείρισης· παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν κατάλληλα αυτά τα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ομάδες γυναικών με πολλαπλά προβλήματα που τις καθιστούν ευάλωτες και να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις διωκτικές υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαδικτυακή ανωνυμία και τον δυνητικό διασυνοριακό χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων και φαινομένων κακομεταχείρισης· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την επιβολή του νόμου, δηλαδή την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων κατά της βίας, του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της επίμονης παρακολούθησης στο διαδίκτυο, καθώς και της ρητορικής μίσους·

54. ζητεί από την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για τη δίωξη των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων·
Mπορείτε να διαβάσετε όλη η έκθεση, εδώ.

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά, σχετικό δελτίο τύπου της European Parliament Intergroup on LGBTI Rights εδώ.