Now Reading
Εξώδικο απέστειλε η ΜΚΟ “Εστία Πατερικών Μελετών” προς τα ΕΛΤΑ για τη σειρά γραμματοσήμων με θέμα την ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα.

Εξώδικο απέστειλε η ΜΚΟ “Εστία Πατερικών Μελετών” προς τα ΕΛΤΑ για τη σειρά γραμματοσήμων με θέμα την ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα.

Avatar photo

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, “Εστία Πατερικών Μελετών”, απέστειλε στις 7 Μαρτίου 2023 προς τα ΕΛΤΑ, εξώδικο σχετικά με τη κυκλοφορία σειράς γραμματοσήμων στη σειρά: “LGBTQI+ We support you”, που η κυκλοφορία της είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι του 2021.

Εξώδικο απέστειλε η ΜΚΟ “Εστία Πατερικών Μελετών” προς τα ΕΛΤΑ για τη σειρά γραμματοσήμων με θέμα την ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα.

Πρόκειται για ειδική σειρά γραμματοσήμων που ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2021 από τα ΕΛΤΑ, θέλοντας να δηλώσει όπως είχε αναφερθεί: “τη στήριξη στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την ενεργή συμμετοχή των ΕΛΤΑ στην προσπάθεια άρσης των διακρίσεων έναντι των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων”.

Η Ειδική Έκδοση είχε τον τίτλο: “LGBTQI+ We support you”, και περιλαμβάνει ένα Φυλλαράκι 4 Αυτοκόλλητων Προσωπικών Γραμματοσήμων που διατίθεται προς 4,00€.

Όπως είχε τονιστεί τότε στη σχετική ανακοίνωση, “τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δηλώνουν και αυτά τη στήριξή τους στη διαφορετικότητα και την αποδοχή της, στα ίσα δικαιώματα, σε μία κοινωνία συμπεριληπτική και δίκαιη”.

“Με τη δύναμη του γραμματοσήμου, που παρά το μικρό του μέγεθος, έχει αποδείξει ότι αποτελεί φορέα πολιτισμού και σπουδαίο μέσο διάδοσης σύγχρονων κοινωνικών μηνυμάτων, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια άρσης των διακρίσεων έναντι των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, επιθυμώντας να συμβάλουν στην ορατότητα της κοινότητας και στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει”, σημειώνεται παράλληλα.

Μετά από περίπου ενάμισυ -και πλέον- χρόνο, η ΜΚΟ “Εστία Πατερικών Μελετών” απέστειλε προς τα ΕΛΤΑ το ακόλουθο εξώδικο.


Το εξώδικο.

Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας, μέ τήν ἐπωνυμία Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, πού ἑδρεύει στό Μαρούσι Ἀττικῆς, ὁδός Θέσπιδος 11, ΤΚ 15126, νομίμως ἐκπροσωπουμένης.

Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα Α.Ε., μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα, ὁδός Ἀπελλοῦ 1, GR, 101 88, νομίμως ἐκπροσωπουμένης

Κοινοποιούμενη στόν ἁρμόδιο γιά τά ΕΛΤΑ Ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, πού ἑδρεύει στήν Καλλιθέα, ὁδός Φραγκούδη 11 &Ἀλ. Πάντου,

Μέ δυσάρεστη ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε γιά τήν κυκλοφορία ἀπό τήν Ἑταιρεία σας σειρᾶς γραμματοσήμων μέ θέμα τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τά ὁποῖα ἀποτυπώνουν διάφορες παραλλαγές ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων καί οὐσιαστικά διαφημίζουν τή συγκεκριμένη κοινότητα καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν της.

Παλαιό ἔθος, ὄχι μόνο ἑλληνικό ἀλλά παγκόσμιο, εἶναι νά κοσμοῦνται τά γραμματόσημα μέ μορφές ἡρώων, μορφές προσωπικοτήτων πού προσέφεραν στήν πατρίδα καί στήν ἀνθρωπότητα ἤ ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς ἐπιστήμης κ.λπ.Πιστά σέ αὐτή τήν παράδοση ἦταν καί τά ΕΛΤΑ, τά ὁποῖα ἐξέδιδαν ἀπό τή ἵδρυσή τους καλαίσθητα γραμματόσημα, πού λειτουργοῦσαν ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων καί τῆς προσφορᾶς τῆς ἀπεικονιζόμενης προσωπικότητας.

Μπορεῖτε νά μᾶς διευκρινίσετε τό λόγο πού ΛΟΑΤΚΙ φιγοῦρες ἀποτυπώνονται πάνω στά γραμματόσημα; Μήν ἔχοντας κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, ξεκάθαρα στά γραμματόσημα ἀπεικονίζεται καί τιμᾶται ἡ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τό ρόλο τοῦ τιμητῆ τῶν πάντων, μέ μία ἄνευ προηγουμένου παγκόσμια δικτατορία λόγου καί σκέψης, ὅπου ὅποιος ἁπλῶς ἐκφράσει ἀντίθετη ἄποψη ἀπό τά ΛΟΑΤΚΙ ἀφηγήματα, αὐτομάτως ἐξαφανίζεται ἀπό τό χάρτη, εἴτε εἶναι πολιτικός, εἴτε ἐπιστήμονας, εἴτε καλλιτέχνης, εἴτε δημοσιογράφος, εἴτε ἀθλητής κ.λπ..

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἑταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. δέν ἀποτελεῖ ἰδιωτική ἐπιχείρηση, ἀλλά ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στό ἑλληνικό δημόσιο καί ἄρα ἡ διοίκηση ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ τόν Ἑλληνικό Λαό, τά χρηστά ἤθη καί τίς ἀξίες τους.Λυπούμαστε, ὅμως, πού ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα τά ΕΛΤΑ συμμετέχουν στήν προπαγάνδα διάλυσης τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καί διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιά τά ὡς ἄνω γραμματόσημα.

Σᾶς καλοῦμε νά ἀνακαλέσετε ἄμεσα τή σειρά τῶν ΛΟΑΤΚΙ γραμματοσήμων. Κανείς δέν στερεῖ ἀπό αὐτή τήν κοινότητα τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς, ἀλλά αὐτή ἡ ἐλευθερία ἀπέχει πολύ ἀπό τήν ἐπιβολή πού συμβαίνει σήμερα μέ ἀντιδημοκρατικό τρόπο, σέ ὅλο σχεδόν τό δυτικό κόσμο.

Σέ ἀντιπρόταση, σᾶς καλοῦμε νά ἐκδώσετε γραμματόσημα πού θά προβάλλουν τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, ἀναδεικνύοντας τούς πραγματικούς ἥρωες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι μέ τίς δικές τους θυσίες, κρατοῦν ζωντανή τη γερασμένη Ἑλλάδα μας.

Ὁ πραγματικός ἡρωισμός, πού πρόβαλλαν κάποτε τά γραμματόσημα τῶν ΕΛΤΑ, σημαίνει αὐτοθυσία γιά χάρη τοῦ κοινοῦ καλοῦ, κάτι πού συγκινεῖ καί ἐμπνέει κάθε ἄνθρωπο νά γίνει καλύτερος καί πιό χρήσιμος στούς συνανθρώπους του. Δέν σημαίνει ἀσυδοσία καί ἄφεση σέ κάθε σεξουαλική παράχρηση τοῦ σώματος.

Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια εἶναι ὄντως ἡρωική καί ἀξίζει νά ἔχει μία θέση στά γραμματόσημα τῶν ΕΛΤΑ. Εἶναι ὁ θεσμός πού λάμπει μέσα στό σκοταδισμό τῆς πανσεξουαλικῆς κοινωνίας. Εἶναι ἡ ὑγιής ἀντίσταση στόν καταιγισμό τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καί τῆς συνακόλουθης ψυχικῆς κατάρρευσης πού συνοδεύει τήν ἀναγόρευση τῶν σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν, ὅποιες καί ἄν εἶναι αὐτές, σέ προτεραιότητα τῆς ζωῆς καί δεῖγμα «ἡρωισμοῦ».

Ἀθήνα 7/3/2023

Δείτε Επίσης

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

 

– Με πληροφορίες από το ekklisiaonline και το thetoc

 

 

 

© T-zine.gr

– Ακολουθείστε την ιστοσελίδα στο facebook του t-zine.

– Το t-zine στο twitter

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί