Γιατί οι τρανς άνθρωποι έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να αλλάξουν το πιστοποιητικό γέννησής τους.

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 | 11:15

H Lambda Legal (αμερικάνικη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας), στο πλαίσιο 2 νέων μηνύσεων που κατέθεσε αυτό το μήνα, εξηγεί γιατί οι τρανς άνθρωποι έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να αλλάξουν την καταχώρηση φύλου στο πιστοποιητικό γέννησής τους σε αυτήν που αντανακλά την ταυτότητα φύλου τους.

Scott Skinner-Thompson | Slate.

Μετάφραση για το T-zine.gr Μαντώ Φ

Γιατί οι τρανς άνθρωποι έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να αλλάξουν το πιστοποιητικό γέννησής τους.

Ενώ στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού δικαιοδοσιών, οι άνθρωποι μπορούν με σχετική ευκολία να αλλάξουν το αναγραφόμενο φύλο στο πιστοποιητικό γεννήσεως τους, στο δίπλωμα οδήγησης ή σε άλλα κρατικά έγγραφα ταυτοποίησης, κάποιες άλλες δικαιοδοσίες ακόμη απαιτούν απόδειξη εγχείρησης επαναπροσδιορισμού φύλου ώστε να επιτραπεί η διόρθωση του καταγεγραμμένου φύλου στα έγγραφα τους. Επίσης, σε κάποιες πολιτείες, όπως το Αϊντάχο, το Τενεσσί και το Πουέρτο Ρίκο, η αλλαγή του αναγραφόμενου φύλου στην ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν επιτρέπεται υπό καμία συνθήκη.

Όπως υπογραμμίζεται στις αγωγές της Lambda Legal, οι οποίες αμφισβητούν τις σχετικές πολιτικές του Αϊντάχο και του Πουέρτο Ρίκο, τα έγγραφα ταυτοποίησης, όπως το πιστοποιητικό γεννήσεως, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν κύριο μέσο πρόσβασης σε μία ποικιλία σημαντικών κοινωνικών παροχών, όπως η εργασία και η στέγαση. Επομένως, οι περιοριστικές πολιτικές σχετικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των τρανς ανθρώπων αποτρέπουν την ένταξη τους στη δημόσια σφαίρα και τη δυνατότητά τους να απολαμβάνουν στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα.

Παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, οι άνθρωποι είναι συχνά υποχρεωμένοι να υποβάλουν απόδειξη ταυτότητας και άδεια εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού γεννήσεως. Αν το αναγραφόμενο φύλο στο πιστοποιητικό γεννήσεως δεν εναρμονίζεται με την έκφραση φύλου ενός ατόμου, προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του, όπως το ότι είναι τρανς, μπορεί να δημοσιοποιηθούν παρά τη θέλησή του, πράγμα που καθιστά τους τρανς ανθρώπους ευάλωτους σε διακρίσεις ή ακόμη και σε βία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει επισημάνει ότι οι ουσιαστικές διατάξεις του Συντάγματος περί της αρχής της προσωπικής ασφάλειας περιορίζουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να αποκαλύπτει τέτοιου είδους, προσωπικές κι ευαίσθητες πληροφορίες.

Το ταξίδι της ζωής μου

Πράγματι, κάποια δικαστήρια έχουν ήδη αποφασίσει ότι οι νόμοι που περιορίζουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να αλλάξει το αναγραφόμενο φύλο σε δημόσια έγγραφα ταυτοποίησης παραβιάζουν την συνταγματικά θεσπισμένη αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην υπόθεση K.L. v. Alaska, η οποία παρουσιάστηκε από την Αμερικάνικη Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες, ένα δικαστήριο της Αλάσκας απεφάνθη ότι η αποτυχία του κράτους να επιβάλει μία πολιτική η οποία θα επιτρέπει στα άτομα να αλλάζουν το καταχωρημένο φύλο στο δίπλωμα οδήγησης παραβιάζει καταφανώς το συνταγματικό δικαίωμα των τρανς ανθρώπων στην ιδιωτική ζωή.

Παρομοίως, σε μία άλλη μήνυση της προαναφερθείσας Ένωσης, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μίσιγκαν κατέληξε ότι η περιοριστική πολιτική της εν λόγω πολιτείας σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του αναγραφόμενου φύλου στο δίπλωμα οδήγησης παραβίαζε το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη ρήτρα της νόμιμης διαδικασίας της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Αλλά τα πιστοποιητικά γεννήσεως και τα έγγραφα ταυτοποίησης δεν αφορούν μόνο στη δυνατότητα πρόσβασης σε κρατικά προγράμματα, την εύρεση εργασίας, τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια, πράγματα που βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντικά κι αναγκαία. Τα έγγραφα ταυτοποίησης έχουν να κάνουν με το θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων να αυτοπροσδιορίζονται.

Μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίζει για ένα τέτοιο θέμα; Μπορεί ο γιατρός που έκανε την αρχική διαπίστωση για το φύλο μας να καθορίσει τη ζωή μας; Ή κάθε υποκείμενο δικαιούται αυτόνομα να ορίζει την ταυτότητά του; Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό φύλου συνιστά αναφαίρετο, ατομικό δικαίωμα.

Έτσι, λοιπόν, για τον παραπάνω λόγο, οι θαρραλέοι ενάγοντες που άσκησαν τις εν λόγω αγωγές επίσης διεκδικούν την παροχή της νόμιμης διαδικασίας αναφορικά με το δικαίωμα των ατόμων στον αυτοπροσδιορισμό. Όπως ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α, Anthony Kennedy, εξήγησε στην απόφαση για την υπόθεση Obergefell v. Hodges, στην οποία αίρονται τα εμπόδια για τον ομόφυλο γάμο, «Το Σύνταγμα υπόσχεται ελευθερία για όλους τους/τις πολίτες των ΗΠΑ, μία ελευθερία που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν στους/στις πολίτες να καθορίζουν και να εκφράζουν την ταυτότητά τους».

Αντίο Γκέηλ

Επιπροσθέτως, οι μηνύσεις υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές αναφορικά με το πιστοποιητικό γεννήσεως που αναπαράγουν διακρίσεις λόγω φύλου και διεμφυλικότητας εφαρμόζονται κατά παράβαση των συνταγματικών εγγυήσεων για την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Από αυτήν την άποψη, οι αγωγές αυτές αποτελούν βάση γι’ άλλες πρόσφατες αποφάσεις οι οποίες αναγνωρίζουν ότι οι διακρίσεις σε βάρος των τρανς ανθρώπων απαγορεύονται από τη Ρήτρα περί Ίσης Μεταχείρισης, είτε επειδή είναι μία μορφή διάκρισης λόγω φύλου ή επειδή η διεμφυλικότητα ως ταυτότητα φύλου θεωρείται θεμελιώδης διάσταση της προσωπικότητας του ατόμου, επομένως προστατεύεται δια νόμου.

Εντέλει, οι αγωγές βεβαιώνουν ότι οι τρανς άνθρωποι, εξαιτίας του λανθασμένου πιστοποιητικού γεννήσεως, αναγκάζονται να δεχθούν μία ταυτότητα φύλου που δεν τους εκφράζει, πράγμα το οποίο τους/τις οδηγεί στο να υιοθετήσουν έναν λόγο με τον οποίο διαφωνούν. Εξαναγκάζοντας τους/τις τρανς ανθρώπους να στείλουν ένα διαστρεβλωτικό μήνυμα σχετικά με το φύλο τους, αυτοί οι νόμοι εξωθούν την τρανς κοινότητα σε μη επιθυμητές εκφράσεις σχετικά μ’ ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, την ταυτότητα φύλου.

Ως εκ τούτου, αυτοί οι νόμοι παραβιάζουν την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία απαγορεύει στην κυβέρνηση να εξαναγκάζει τους/τις πολίτες να στέλνουν μηνύματα που δεν τους εκφράζουν ως άτομα.

Συνοψίζοντας, αυτές οι νέες μηνύσεις για το πιστοποιητικό γεννήσεως υπηρετούν έναν σημαντικό και εκτενή ρόλο εξηγώντας ότι η πρόσβαση σε σωστά πιστοποιητικά γεννήσεως έχει εξαιρετική σημασία για τις ζωές των τρανς ανθρώπων καθώς και συνταγματική κατοχύρωση. Το δικαίωμα αλλαγής του αναγραφόμενου φύλου στο πιστοποιητικό γεννήσεως βασίζεται στα δικαιώματα στον αυτοπροσδιορισμό, στην ιδιωτική ζωή, στην ελευθερία της έκφρασης και σε πολλά άλλα δικαιώματα στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας.

Βέβαια, εκτός του ζητήματος των έγγραφων ταυτοποίησης, οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν πλειάδα προβλημάτων για να επιβιώσουν, πόσο μάλλον να εξελιχθούν. Όπως και με το δικαίωμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, «ένα πιστοποιητικό σ’ ένα χαρτί δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματά τους- αλλά σίγουρα είναι μία πολύ καλή αρχή».

© T-zine.gr με πληροφορίες από Slate.