Now Reading
Συμπεριληπτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τις Σεξουαλικότητες & την Ποικιλομορφία των Σχέσεων (GSRD).

Συμπεριληπτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τις Σεξουαλικότητες & την Ποικιλομορφία των Σχέσεων (GSRD).

Avatar photo

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF), αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAP) ως Ευρωπαϊκά Διαπιστευμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία (EAPTI), σε συνεργασία με τις Πάρβη Πάλμου & Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη, με σεβασμό στην αρχή του «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», συνδιοργανώνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην GSRD (Gender and sexual relationship diversity) θεραπεία.

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην GSRD θεραπεία, με προσωποκεντρικό και βιωματικό τρόπο, μέσα σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον, καθώς και η αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευομένων ως προς τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμών.

Συμπεριληπτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τις Σεξουαλικότητες & την Ποικιλομορφία των Σχέσεων (GSRD).

Συμπεριληπτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τις Σεξουαλικότητες

& την Ποικιλομορφία των Σχέσεων

Gender & Sexual Relationship Diversity Therapy

(GSRD)

(Μονοετής Βιωματική Εκπαίδευση)

Εκπαιδεύτριες:

Πάρβη Πάλμου & Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη

[Πάρβη Πάλμπου]

[Άννα Απέργη]

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF), αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAP) ως Ευρωπαϊκά Διαπιστευμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία (EAPTI), σε συνεργασία με τις Πάρβη Πάλμου & Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη, με σεβασμό στην αρχή του «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», συνδιοργανώνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην GSRD (Gender and sexual relationship diversity) θεραπεία.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην GSRD θεραπεία, με προσωποκεντρικό και βιωματικό τρόπο, μέσα σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον, καθώς και η αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευομένων ως προς τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμών.

GSRD (Gender and Sexual Relationship Diversity) θεραπεία

Η GSRD θεραπεία βασίζεται σε μια διαθεωρητική, μη-κατευθυντική και συμπεριληπτική προσέγγιση, όπου σχεδόν όλα τα θεωρητικά/θεραπευτικά μοντέλα (Προσωποκεντρικά, Focusing, Συμπεριφορικά, Gestalt, Υπαρξιακά, κ.α.) μπορούν να εμπλουτιστούν και να λειτουργήσουν εντός των κεντρικών οργανωτικών αρχών τους (Davies and Neal, 2000).

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε η επιλογή της χρήσης του όρου GSRD ως πιο περιεκτικού, συγκριτικά με τον πιο παραδοσιακά χρησιμοποιούμενο και γνωστό LGBTQIA+, ώστε να περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα ταυτοτήτων φύλου και σεξουαλικής ποικιλομορφίας.

Ο όρος GSRD είναι μια πρόσφατη και σκόπιμη διαφοροποίηση από την Καταφατική ή Υποστηρικτική Θεραπεία (Affirmative Therapy), προκειμένου να συμπεριλάβει και να υποστηρίξει όλες τις μορφές, πτυχές και ζητήματα σχετικά με το φάσμα των φύλων, ταυτοτήτων εκφράσεων και χαρακτηριστικών. Συμπεριλαμβάνει επίσης το εσωτερικό βίωμα και την εμπειρία των Νευροδιαφορετικών ατόμων καθώς και ατόμων με εναλλακτικές μορφές σεξουαλικότητας (Kink, Fetish, BDSM, Polyamory, Consensual Non-Monogamy, Αsexuality, κ.α.).

Αποπαθολογικοποίηση: από την Συν-οσηρότητα στην Συν-ικανότηττα

Οι πληθυσμοί που διέφεραν και διαφέρουν, από αυτό που η κοινωνία, η εκκλησία και η εκπαίδευση έχουν κανονικοποιήσει και επιβάλλει, αντιμετωπίζονται ως μη-φυσιολογικοί και παράξενοι. Καταλήγουν να ψυχιατρικοποιούνται, με αποτέλεσμα τoν αποκλεισμό, την στιγματοποίηση και την κακοποίηση συχνά και από ειδ. ψυχικής υγείας (με απόγειο την εμπλοκή ακόμη και σε μη νόμιμες θεραπείες μεταστροφής (Conversion Therapies), οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως βασανιστήρια). Συχνά ακούγονται οι λέξεις «διαταραχή», «ιδιαιτερότητα», «επιλογή» του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, «τρανσεξουαλισμός» ή «τρανσβεστισμός», «ερμαφροδιτισμός» και πολλές άλλες επικίνδυνες και κακοποιητικές περιγραφές, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ενός προσώπου.

Υπάρχει, συνεπώς, μεγάλη ανάγκη για συμπερίληψη σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που καλούνται να κατανοήσουν το πλαίσιο των πληθυσμών αυτών. Η ενσυναίσθηση και η άνευ όρων αποδοχή δεν είναι αρκετές. Χρειάζεται στοχευμένη βιωματική εκπαίδευση ώστε το εκπαιδευόμενο πρόσωπο όχι μόνο να θέλει, αλλά και να μπορεί έμπρακτα να δουλέψει με όλες τις ποικιλομορφίες αποδομώντας πρώτα τις δικές του ενδοβολές που εμποδίζουν την αυθεντική θεραπευτική σχέση.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων Προσώπων

Η GSRD θεραπεία απαιτεί ένα βαθύ ενδιαφέρον για τη ζωή του προσώπου σε θεραπεία, που συμβαδίζει με τις προσωποκεντρικές αρχές. Επίσης χρειάζεται ευαισθησία, υπερεπαγρύπνηση και αδρή περιέργεια, συνεπικουρούμενη από μια Focusing στάση, για να μπορέσει να υπάρξει  αποδοχή της ολότητας της ύπαρξης. Τα εκπαιδευόμενα πρόσωπα καλούνται να αναπτύξουν πλήρη επίγνωση του κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο ζουν άνθρωποι διαφορετικών ταυτοτήτων, φύλων, εκφράσεων και σεξουαλικών προσανατολισμών, καθώς και πόσες ταυτότητες μπορούν να αλληλεπιδράσουν και περιστασιακά να συγκρουστούν.

Κάθε εκπαιδευόμενο πρόσωπο καλείται, συνεπώς, να δώσει προτεραιότητα στην αύξηση της κατανόησης των δικών του προκαταλήψεων και ετεροκανονικών υποθέσεων σχετικά με το τί συνιστά «υγιή» και «φυσιολογική» συμπεριφορά, όσον αφορά το φύλο, τους ρόλους των φύλων και τις σχέσεις. Κανένα πρόσωπο δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από φοβικές στάσεις, ρατσιστικές, σεξιστικές συμπεριφορές και ιδέες, επειδή έχουμε κοινωνικοποιηθεί μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα των πολικοτήτων, όπου αυτές οι ιδέες είναι ένα εγγενές και διαρκές δεδομένο.

Μορφή του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασικά βιωματικό και αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες (Modules) που θα πραγματοποιηθούν σε 7 Σαββατοκύριακα, καθώς και από 2 επιπλέον Σάββατα.

Κάθε ενότητα εμπεριέχει ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος θα υπάρχει έντονη διάδραση και συζήτηση, καθώς και βιωματικές παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων. Το βιωματικό μέρος συμπεριλαμβάνει ασκήσεις Gestalt, Σωματικής Θεραπείας, Εκδραμάτιση, Focusing, Θέατρο του Καταπιεσμένου, Ψυχική Αρχιτεκτονική, Queerbodiment. Τα εκπαιδευόμενα πρόσωπα θα δουλέψουν εντατικά με αποσπάσματα υποθετικών και πραγματικών περιστατικών (Vignettes).

Διάρκεια και Ώρες Προγράμματος

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος (Νοέμβριος-Ιούνιος) και περιλαμβάνει 7 Σ/Κ και 2 Σάββατα δια ζώσης ομαδική εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός ομάδας (π.χ., μελέτη, συγγραφή εργασιών, βιντεοσκόπηση, κ.λπ.).

Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής ή/και ψυχοθεραπείας διάρκειας 3 ή 4 χρόνων αντίστοιχα και εργάζονται ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή/και ψυχοθεραπευτές/πεύτριες.

Διαδικασία συμμετοχής

Υποβολή αναλυτικού βιογραφικού και συνέντευξη.

Παρατήρηση: Να σημειωθεί πως για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, και κυρίως την ασφάλεια των μελλοντικών θεραπευόμενων, η δυνατότητα συνέχισης της συμμετοχής θα επαναξιολογείται, καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Έναρξη

Σαββατοκύριακο, 4-5 Νοεμβρίου 2023

Σχετικά με τις εκπαιδεύτριες

Πάρβη Πάλμου

H Πάρβη Πάλμου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ψυχολογία το 1998, ολοκληρώνοντας το πτυχίο Bachelor of Arts in Psychology το 2002. Το ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο ψυχισμό την οδήγησε να συνεχίσει τις σπουδές της στο University of Indianapolis λαμβάνοντας τον τίτλο Master in Clinical Psychology, η ενασχόληση της με τη Φιλοσοφία και τον Υπαρξισμό την απομάκρυνε από το κλινικό πεδίο και την ώθησε να κάνει μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Gestalt στο Gestalt Institute of San Fransisco όπου και εργάστηκε ως Assistant Trainer, έχοντας την ευκαιρία να εκπαιδευτεί και να συνεργαστεί με θεραπευτές Gestalt διεθνούς φήμης όπως ο Bud Feder. Παρουσιάζει εργαστήρια και καθοδηγεί ομάδες αυτογνωσίας σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και συνεχίζει να επιμορφώνεται με σεμινάρια διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών (Focusing, Διαγενεολογική Θεραπεια Gestalt, Θεραπεία Τραύματος, Ψυχογενετικό Σύστημα – Θεραπεία Ζεύγους, Redecision Therapy, Art Therapy, Mindfulness, Somatic Experiencing, Μη Βίαιη Επικοινωνία, Θέατρο του Καταπιεσμένου, Καταπολέμηση Ρητορικής Μίσους κ.α.).

Το 2013 δημιούργησε την Συνθετική Μέθοδο Αυτογνωσίας “Ψυχική Αρχιτεκτονική” όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία στη Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και στην Ρόδο. Στα πλαίσια συνεδρίων έχει καθοδηγήσει βιωματικά σεμινάρια Gestalt στην Αυστρία, Τσεχία και Εσθονία, Ιταλία, Ουγγαρία με συμμετέχοντες από 15 διαφορετικές χώρες. Μαζί με την Mαρία Μουχταρίδου δημιούργησαν τα Retreat Αυτογνωσίας στην Φύση Yoga & Gestalt. Είναι τακτική συνεργάτης της Hellenic Youth Participation όπου καθοδηγεί σεμινάρια αυτογνωσίας και ομάδες νέων. Επίσης, αρθρογραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες όπου έχει αρκετές δημοσιεύσεις. Τα τελευταία 13 χρόνια προσφέρει εθελοντική εργασία στο Σ.Υ.Δ-Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, οπού έλαβε τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά της το 2013 και ασχολείται ιδιαίτερα με την GSRD-Gender & Sexual Relationship Diversity Therapy και την έρευνα. Έχει παρουσιάσει εργαστήρια για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι ομιλήτρια στην Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών και πρώην εκπαιδεύτρια προγράμματα της ψυχιατρικής πτέρυγας στο Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Είναι μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών και Υπεύθυνη Υγείας Τρανς και Ιντερσεξ Οικογενειών Σ.Υ.Δ. Εχει επιτελέσει μέλος δυο διεπιστημονικών γνωμοδοτικών επιτροπών του υπουργείου υγείας για την πρόσβαση των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων και την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Είναι μέλος της European Association of Gestalt Therapy (EAGT) και της Association for the Advancement of Gestalt Therapy (ΙAAGT), όπου έχει και το ρόλο του Policy Officer. Μαζί με την διευθύντρια του ΣΥΔ Άννα Απέργη δημιούργησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης LGBTQI+ Επιβεβαιωτική Θεραπεια Gestalt για το Παν. Αιγαιου. Το 2017 ξεκίνησε την διατριβή της ως Phd υποψήφια διδακτόρισσα στο University of Bolton U.K. πάνω στην διεμφυλική υγεία.

e-cv:

https://www.linkedin.com/in/parvy-palmou-she-they-b0222346/

Links:

Δείτε Επίσης

researchgate.net/profile/Parvy-Palmou

youtube.com/@ParvyPalmou/playlists

gr.linkedin.com/in/parvy-palmou-b0222346

facebook.com/ParvyPalmouGestalt

facebook.com/psyarchitecture

parvypalmou.blogspot.gr

facebook.com/rainbowcounseling

Συμμετοχή στο βιβλίο: Queering Gestalt TherapyAn Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy

Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη

Η Άννα Κωνσταντινίδη Απέργη, είναι Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) (www.tgender.gr) και έχει διατελέσει για πάνω από δέκα χρόνια σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι τακτικό μέλος του ΣΥΔ από το 2012. Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε Γραμματέας Περιφέρειας του ΣΥΔ, ενώ από το 2017 έως το 2021 υπήρξε Διευθύντρια του ΣΥΔ. Είναι ορισμένο μέλος από το ΣΥΔ στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, και, εκπρόσωπος του Σωματείου στο Μηχανισμό Καταγραφής της ΕΕΔΑ.

Από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι και σήμερα βρίσκεται στη θέση της Προεδρίας του Σωματείου, ενώ είναι και ορισμένο μέλος από τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Προεδρεύουσα του Τμήματος Προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ΕΕΔΑ και ορισμένο αν. μέλος από την ΕΕΔΑ στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από το 1997 έως και το 2000 εργάστηκε ως ασκ. Δικαστική Επιμελήτρια στα Πρωτοδικεία Δράμας και Ξάνθης. Συμμετείχε στο πλευρό της αείμνηστης Προέδρου του ΣΥΔ, Μαρίνας Γαλανού, ως εκπρόσωπος του Σωματείου σε Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, όπως για την ψήφιση του νόμου του συμφώνου συμβίωσης, της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και της ίσης μεταχείρισης, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, για την επεξεργασία και την εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Από το 2016 εργάστηκε ως Ειδική Σύμβουλος (Expert) σε θέματα ασύλου ΛΟΑΤΙ+ προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας στη ΜΚΟ PRAKSIS, ενώ το 2018 υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με στόχο την πλήρη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στο χώρο της υγείας.

Από το 2020 έως το 2021, εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «GESTALT Καταφατική ΛΟΑΤΚΙ Συμβουλευτική για τη σεξουαλική διαφορετικότητα και τις ταυτότητες φύλου».

Επίσης συμμετείχε με εκπαιδευτικό ρόλο σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών προς Δικαστές και Εισαγγελείς για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+,  σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προς Ειρηνοδίκες για την ορθή εφαρμογή του Ν.4491/2017 της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ενώ από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2022 υπήρξε εκπαιδεύτρια του επιμορφωτικού προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Αρθρογραφεί στο ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό περιοδικό ΛΟΑΤΚΙ θεματικής t-zine.gr, ενώ άρθρα της έχουν φιλοξενηθεί σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά.

 

– Από την ιστοσελίδα του focusing

 

– Ακολουθείστε την ιστοσελίδα στο facebook του t-zine

– Το t-zine στο twitter

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί