Η αποτυχία των φυλακών της Νέας Υόρκης να παρέχουν ασφάλεια στους τρανς τροφίμους

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018 | | 11:21

Μετάφραση για το T-zine.gr Σταύρη Μουρβάκη

Trans News

Η αποτυχία των φυλακών της Νέας Υόρκης να παρέχουν ασφάλεια στους τρανς τροφίμους.

Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση για επικείμενη παύση λειτουργίας της ειδικής πτέρυγας για τρανς άτομα στις φυλακές τις Νέας Υόρκης, οι συνθήκες κράτησης παραμένουν επισφαλείς. Ομάδες κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θεωρούν την ανωτέρω παροχή ατελή, αλλά υπογραμμίζουν πως μείωνε σημαντικά τις πιθανότητες σεξουαλικών επιθέσεων και παρενόχλησης. Παρ’ ότι η λειτουργία της μονάδας συνεχίζεται έως σήμερα, η πρόσβαση δεν επιτράπηκε σε υποστηρίκτριές τους τρανς γυναίκες, ενώ υπήρχαν και περιστατικά μεταφοράς σε αντρικές πτέρυγες, έπειτα από ιατρικές εξετάσεις των γεννητικών τους οργάνων, κάτι που αντίκειται στα εθνικά πρότυπα. Σύμφωνα με συνηγόρους, τα κριτήρια ένταξης στην πρόβλεψη δεν είναι ξεκάθαρα και οι περιπτώσεις απόρριψης δε συνοδεύονται από αιτιολόγηση της απόφασης, πρακτική που αντιβαίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των εν λόγω μονάδων. Πολύ σημαντική απόκλιση από τα προβλεπόμενα είναι ο σωματικός έλεγχος των ατόμων, και όχι η ελεύθερη επιλογή του ατόμου της ασφαλέστερης κατ’ αυτό μονάδας για να εκτίσει την ποινή του. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά δεικνύουν μεροληπτική αντιμετώπιση που αγγίζει τα όρια της δυσμενούς διάκρισης από μέρους των αρχών. Η εναλλακτική που έχει προταθεί επίσης δε θα μπορεί να εξασφαλίσει τις τρανς γυναίκες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Prisoner Justice System (οργανισμού που δραστηριοποιείται σε τρανς θέματα), Mik Kinkead, οι κρατούμενοι που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα φύλου περιθωριοποιούνται μέσω της άρνησης παροχής ανάλογου ρουχισμού και άλλων προϊόντων και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής βίας στις συνθήκες στις οποίες κρατούνται. Το Συμβούλιο Σωφρονισμού αρνείται πως θέτει τις τρανς γυναίκες σε κίνδυνο και ότι δεσμεύεται για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και ένας τρόπος διασφάλισης είναι και η παροχή χώρων κράτησης για τα “τρανς άτομα και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς”. Ακόμη και έπειτα από παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής που είναι υπεύθυνη για τα σωφρονιστικά θέματα δεν υπήρξε κάποια ικανοποιητική απόληξη σχετικά με τα θέματα σωματικών ελέγχων, ελέγχων ασφαλείας και πρόσληψης προσωπικού, όπως και ελέγχου για κριτήρια που επιτείνουν τον κίνδυνο θυματοποίησης, όπως και έρευνας – διοικητικής ή ποινικής – όλων των καταγγελιών σεξουαλικής βίας. Τον Οκτώβριο αποφασίστηκε η πλήρης συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα και κατετέθη αναλυτικό σχέδιο με τα ανάλογα μέτρα, τα οποία έχουν κατά πλειονότητα εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Δικαιοσύνης περί το 34% των τρανς ατόμων σε κράτηση έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής βίας, το υψηλότερο από οποιαδήποτε δημογραφική ομάδα και οκταπλάσιο από το σύνολο του έγκλειστου πληθυσμού. Μαρτυρίες στο Voice μιλούν για καθημερινή παρενόχληση από κρατούμενους και φύλακες. Η συγκεκριμένη μονάδα στέγασης εγκαινιάστηκε το 2014 έπειτα από αιτήματα συνηγόρων λόγω των υψηλών ποσοστών σεξουαλικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης από τους φρουρούς.

Τα προβλήματα ανέκυψαν το 2016 όταν η αρχή που επιβλέπει τις μονάδες αυτές αποφάσισε τη σύμπλευση με την Prison Rape Elimination Act, παραβιάσεις της οποίας επισύρουν μείωση κονδυλίων. Μία από τις προβλέψεις ήταν πως τέτοιες μονάδες πρέπει να λειτουργούν έπειτα από συναινετικά διατάγματα ή διακανονισμό, ώστε να αποτραπεί η περιθωριοποίηση των LGBT κρατουμένων. Την άνοιξη, το Συμβούλιο Σωφρονισμού ανακοίνωσε το σχεδιασμό υλοποίησης μονάδων που θα στέγαζαν τρανς γυναίκες με αντρικό πληθυσμό που είναι ευάλωτος σε σεξουαλική βία, δηλαδή άντρες που δε μιλούν αγγλικά ή που είναι κάτω κάποιου ορίου ύψους.

Σύμφωνα με συνηγόρους όμως, η στέγαση των τρανς γυναικών σε διαφορετικές μονάδες από τους άντρες, αλλά όχι σε απομόνωση ή με αντρικό πληθυσμό οποιασδήποτε τρωτότητας, είναι η λύση για την ασφάλειά τους ενώ βρίσκονται υπό κράτηση.

Υπάρχουν και μονάδες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αυτή του Oregon, στην οποία δόθηκε η δυνατότητα σε δύο τρανς άντρες που δεν ένοιωθαν ασφαλείς ούτε στην πτέρυγα αντρών, ούτε γυναικών, να παραμείνουν στο ιατρείο της φυλακής.

 

*Για την αντιμετώπιση των queer και trans ατόμων στο σωφρονιστικό σύστημα των Η.Π.Α. προτείνουμετη συλλογή από μαρτυρίες κρατουμένων, πρόσφατα εκδοθείσα, με επιμέλεια των Eric Stanley και Nat Smith, “Captive Genders: Trans Embodiment and the Prison Industrial Complex”, AK Press, 2011

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από VOICE