Η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει την ανακοίνωση του ΣΥΔ για την απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τους τρανς ανθρώπους.

Ελλάδα: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018 | 20:00

T-zine.gr

Trans News

 

Η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει την ανακοίνωση του ΣΥΔ για την απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τους τρανς ανθρώπους.

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και την Ελληνική Αστυνομία να άρουν τον αποκλεισμό που εμπεριέχεται σε προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου ανάμεσα στις ψυχικές παθήσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού αναφέρονται οι «ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου)».

Στο πλευρό του ΣΥΔ στέκεται και η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου με ανακοίνωση τους καλούν την Ελληνική Αστυνομία να άρει τη Διάκριση σε βάρος των διεμφυλικών ατόμων που οδηγεί στον αποκλεισμό τους, ως υποψήφιων για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Δράσης των Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου:

«Η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί την Ελληνική Αστυνομία να άρει τη Διάκριση σε βάρος των διεμφυλικών ατόμων που οδηγεί στον αποκλεισμό τους, ως υποψήφιων για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα στη Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, στο πίνακα νοσημάτων που αποκλείουν την εισαγωγή υποψήφιων, στις ψυχικές παθήσεις εμπεριέχεται η διαταραχή ταυτότητος φύλου ως «ψυχοσεξουαλική διαταραχή», με αποτέλεσμα τη παραβίαση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης (Ν. 4443/2016) των υποψηφίων για τις Σχολές τις Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος μεταξύ άλλων απαγορεύει τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς κατά τη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για λόγους ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο μας έτσι στηρίζει απερίφραστα και προσυπογράφει την ανακοίνωση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) το οποίο εγκαλεί την Ελληνική Αστυνομία, καθώς ο αποκλεισμός εισακτέων για λόγους “διαταραχής ταυτότητας φύλου”, πέραν του ότι στιγματίζει περαιτέρω τα διεμφυλικά άτομα ως “ψυχικά ασθενή”, είναι εκτός των διεθνών ιατρικών εξελίξεων που κινούνται στη κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης, κυρίως όμως στιγματίζει τους ήδη υπηρετούντες διεμφυλικούς στα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού και εκθέτει έτσι το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε επίσης: ΣΥΔ – Δελτίο Τύπου: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφορά σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

© T-zine.gr