Γερμανία: Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 | 14:05

Αφροδίτη Παπαγεωργίου | T-zine.gr

Trans News

Η Γερμανία δημιουργεί τρίτη καταχώριση φύλου με τον δείκτη: «diverse».

Η Γερμανία δημιουργεί τρίτη καταχώριση φύλου με τον δείκτη: «diverse».

Associate Press | Βερολίνο 15 Αυγούστου 2018.

Η Γερμανική Κυβέρνηση ενέκρινε τρίτη καταχώριση φύλου για τους επίσημους καταλόγους που θα επιτρέπουν στους πολίτες να καταχωρούνται με δείκτη φύλου: «diverse», συμμορφούμενη με την Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γερμανίας.

Πράγματι, τον Νοέμβριο του 2017, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να επιτρέπεται μία τρίτη καταχώριση φύλου για τους ανθρώπους που δεν ταυτοποιούνται ως άρρεν ή θήλυ, και, παράλληλα δέσμευσε τις αρχές της χώρας να δημιουργήσουν μία τρίτη καταχώριση φύλου ή σε άλλη περίπτωση να μην υπάρχουν δείκτες φύλου.

Η απόφαση αυτή αφορούσε προσφεύγον πρόσωπο το οποίο είναι ίντερσεξ με ένα Χ και χωρίς άλλο χρωμόσωμα και τα οποία πρόσωπα δεν έχουν τη δυνατότητα μεταβολής καταχώρισης φύλου από «θήλυ» σε «inter/diverse» ή απλά «diverse». Έως τώρα, η μόνη δυνατότητα που είχαν ήταν να μείνει η καταχώριση φύλου κενή.

Με την απόφαση της Τετάρτης 15 Αυγούστου, θα πρέπει να προστεθεί δυνατότητα άλλης καταχώρισης φύλου με τον δείκτη “diverse” στο ληξιαρχείο.

Η απόφαση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από  ABC News.