Now Reading
Η πολεμική αεροπορία εκδίδει οδηγίες για τους τρανς άνδρες πιλότους

Η πολεμική αεροπορία εκδίδει οδηγίες για τους τρανς άνδρες πιλότους

Η πολεμική αεροπορία εκδίδει οδηγίες για τους τρανς άνδρες πιλότους

Αυτή την εβδομάδα, η πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα κατευθυντήριες γραμμές για το πώς η υπηρεσία θα ενσωματώσει τους τρανς άνδρες πιλότους στους κόλπους της.

Η πολεμική αεροπορία εκδίδει οδηγίες για τους τρανς άνδρες πιλότους
«Οι τρανς άνδρες πιλότοι υπηρετούν μαζί μας με ακεραιότητα και άψογη εξυπηρέτηση,» είπε η Γραμματέας της πολεμικής αεροπορίας Deborah Lee James, όταν ανακοίνωσε την έκδοση του οδηγού. «Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνουμε τα τρανς άτομα – πιλότους να συμμετέχουν και να υπηρετούν ελεύθερα στην πολεμική αεροπορία, καθώς και να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη σχετική με τη διαδικασία μετάβασης φύλου. Το δυνατό μας σημείο είναι η ποιότητα και ο χαρακτήρας των ανθρώπων που υπηρετούν μαζί μας, ενώ τα πράγματα που μας κάνουν μοναδικούς είναι τα ίδια πράγματα που μας κάνουν δυνατούς».

Ο οδηγός, ο οποίος συμπεριελήφθη σε ένα υπόμνημα στις 6 Οκτωβρίου, διευκρινίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις ντουζιέρες, το μπάνιο και τα καταλύματα που θα χρησιμοποιούν οι τρανς άνδρες πιλότοι κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση της σωματικής τους διάπλασης αλλά και ποιες στολές θα χρησιμοποιούν εν μέσω της διαδικασίας.

Και παρά το γεγονός ότι προειδοποιεί κυβερνήτες και αεροπόρους ότι προκαταλήψεις και διακρίσεις κατά των τρανς ατόμων δεν θα γίνονται ανεκτές, ο οδηγός περιγράφει επίσης τη δυσκολία που έγκειται στη διαχείριση της μετάβασης.

«Η διαδικασία μετάβασης φύλου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στην πολεμική αεροπορία παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των αναγκών του πιλότου κατά τρόπο σύμφωνο με τη στρατιωτική αποστολή και ετοιμότητα» αναφέρεται στον οδηγό. «Ένας κυβερνήτης μπορεί να υιοθετήσει εύλογες προσαρμογές που θα σέβονται τη ιδιωτική ζωή των αεροπόρων».

Στις 30 Ιουνίου, η πολεμική αεροπορία σταμάτησε επίσημα να διαχωρίζει – χωρίς τη συγκατάθεση των πιλότων – να απολύει, ή να αρνείται την επανεγγραφή ή τη συνέχιση της θητείας αποκλειστικά και μόνο με βάση την ταυτότητα φύλου. Αλλά ακόμα και πριν από αυτό, μερικοί τρανς άνδρες πιλότοι υπηρετούσαν ελεύθερα. Για παράδειγμα, ο επισμηνίας Logan Ireland, πιλότος των δυνάμεων ασφαλείας που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, μοιράστηκε την ιστορία του το 2015, τρία χρόνια αφ’ ότου ξεκίνησε η διαδικασία της μετάβασης. Ο Ireland είπε στις «Air Force Times» ότι οι ανώτεροι στη μονάδα του τον υποστήριξαν και του επέτρεψαν να εγκατασταθεί στους ανδρικούς στρατώνες.

Σε μία συνέντευξη την προηγούμενη Παρασκευή, ο Ireland – ο οποίος συμμετείχε στη διαβούλευση σχετικά με τη νέα πολιτική της πολεμικής αεροπορίας – είπε πως ήταν πολύ ευχαριστημένος για την τροπή που πήραν τα πράγματα. «Αυτό θα ανακουφίσει πολλούς άνδρες πιλότους,» είπε ο Ireland. «Η γενική αποδοχή του νέου σχεδίου είναι απλά θέμα χρόνου».

Κατά κύριο λόγο, ο οδηγός αναφέρει πως οι τρανς άνδρες πιλότοι θα πρέπει τυπικά να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους κατά τη διάρκεια της μετάβασης, να φορούν τις στολές και να διατηρήσουν τα στοιχεία της εμφάνισής τους, που προηγούνται της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, τα προσωπικά τους στοιχεία θα αλλάξουν στη βάση δεδομένων της πολεμικής αεροπορίας και θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της προτίμησής τους. Θα πρέπει επίσης να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σχετικά με τη στολή που θα φορούν, την εμφάνιση, τη φυσική και ιατρική τους κατάσταση, τη συμμετοχή στον έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών – προδιαγραφές που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ταυτότητα φύλου.

Μία ιατρική διεπιστημονική ομάδα – που θα αποτελείται από έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, έναν ενδοκρινολόγο και/ή έναν χειρούργο που θα αναλάβει την ιατρική φροντίδα των τρανς ατόμων- ή εγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να ενημερώνουν τον διοικητή του πιλότου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανακαθορισμού φύλου, ενώ ο πιλότος θα πρέπει να καταθέσει είτε ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης, μία δικαστική εντολή, είτε αμερικανικό διαβατήριο που θα πιστοποιεί το –μετά τη μετάβαση – φύλο.

O Ireland δήλωσε πολύ ευχαριστημένος που δεν θα υπάρξει «γκρίζα ζώνη» για τους άνδρες πιλότους, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, και που η πολεμική αεροπορία θα τους αντιμετωπίζει εξ’ ολοκλήρου με βάση την ταυτότητα φύλου τους.

«Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές, αφ’ ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναπροσδιορισμού» είπε ο Ireland. «Δε θέλουμε να υπάρξει γκρίζα ζώνη. Δεν επιθυμούμε τρίτο φύλο».

Παρ’ όλα αυτά, ο νέος οδηγός αναφέρει πως οι πιλότοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν απαλλαγή από τον νέο κανόνα, που θα τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επιλογής τους ή να φορούν τη στολή που προτιμούν, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης.

Όταν ένας πιλότος αποφασίσει να ζητήσει τον επανακαθορισμό του φύλου του, θα πρέπει πρώτα να λάβει γνωμάτευση από το ιατρικό ή πολιτικό προσωπικό της αεροπορίας, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την ιατρική διεπιστημονική ομάδα. Στη συνέχεια, ο διοικητής της μονάδας του πιλότου θα ενημερωθεί και το σχέδιο μετάβασης φύλου θα μπει σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος της θεραπείας και της απόκλισης από συγκεκριμένους κανόνες της πολιτικής που ίσως να αποτελεί προαπαιτούμενο.

Παραδείγματος χάριν, τρανς άνδρες πιλότοι που υποβάλλονται σε ορμονοληψία μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από την αξιολόγηση της σωματικής τους διάπλασης κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Για να απαλλαχθούν, θα πρέπει να αποδείξουν ότι απέτυχαν στην εν λόγω δοκιμασία, ενώ οι διοικητές τους θα πρέπει να πιστοποιήσουν ότι έκαναν μία ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στις προδιαγραφές του αρχικού τους φύλου. Οι ίδιοι διοικητές θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν αν θα πρέπει να εγκριθεί το αίτημα ή όχι, και να το μεταβιβάσουν στους προϊσταμένους τους ώστε να καταχωρηθεί. Το αίτημα τέλος θα σταλεί στην Κεντρική Έδρα της πολεμικής αεροπορίας που εξειδικεύεται στην παροχή ιατρικής, νομικής ή άλλης φύσης βοήθειας για τρανς ζητήματα, και οι αξιωματούχοι της πολεμικής αεροπορίας θα πάρουν την τελική απόφαση. Αλλά ακόμα και αν ένας πιλότος απαλλαχθεί από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι υποχρεωμένος να είναι υγιής, να γυμνάζεται και να ακολουθεί πρόγραμμα διατροφής.

Ο οδηγός αναφέρει επίσης πως όταν οι διοικητές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση για την εξαίρεση από τον γενικό κανόνα, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά «με τον επαγγελματισμό του πιλότου, όσον αφορά τις προδιαγραφές της εμφάνισης, την προσαρμογή και τη λειτουργία των στολών και τις πιθανές επιπτώσεις στην τάξη, το εσωτερικό της μονάδας, τη συνοχή και την πειθαρχία. Το επαγγελματικό τους προφίλ θα αφορά τόσο το – πριν τη μετάβαση – φύλο, όσο και το φύλο της επιλογής τους».

Επιπλέον, οι πιλότοι που θα λαμβάνουν την άδεια να φορούν τη στολή της επιλογής τους – ανάλογα με την ταυτότητα του φύλου τους – πριν την επίσημη αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού θα πρέπει να φέρουν αντίγραφο της έγκρισης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανακαθορισμού φύλου. Ο Ireland λέει πως δεν θα είναι δύσκολο για τους πιλότους να πληρούν τις τελευταίες προϋποθέσεις, αφού ήδη πρέπει πάντα να κουβαλούν την Κοινή Κάρτα Προσβασιμότητας (Common Access Cards), καθώς και αποδεικτικό απαλλαγής από το ξύρισμα, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ακμής.

Η επίσημη αλλαγή της ταυτότητας φύλου ενός τρανς άνδρα πιλότου δεν συνεπάγεται το τέλος της φροντίδας ή της θεραπείας του, λέει οδηγός. Για παράδειγμα, ο πιλότος μπορεί να συνεχίσει να υποβάλλεται σε θεραπεία πρόσληψης ορμονών ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Δείτε Επίσης

Και όταν ο διοικητής της μονάδας προσπαθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του πιλότου να χρησιμοποιεί εναλλακτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπ’ όψιν τον ιδιωτικό χώρο των άλλων πιλότων που χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις. Επίσης, οι μονάδες θα πρέπει να εξετάζουν τις πιθανότητες «εγκαταστάσεων μηδενικού κόστους» που θα επιτρέπουν στους τρανς άνδρες πιλότους να χρησιμοποιούν αποδυτήρια ή τουαλέτες οικογενειακού τύπου ή θα τους παρέχουν επιπλέον χρόνο να αλλάξουν ή να κάνουν ντους στα δικά τους καταλύματα.

«Ο διοικητής θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν και να εξισορροπεί τα ανάγκες του τρανς ατόμου και τις ανάγκες της μονάδας του» λέει ο οδηγός, ενώ οι τρανς άνδρες πιλότοι που θα είναι ιατρικώς κατάλληλοι θα επιλέγονται να υπηρετήσουν.

Ο οδηγός επίσης διευκρινίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα τρανς άτομα μπορούν να υπηρετήσουν στην πολεμική αεροπορία. Ένα ιστορικό της ονομαζόμενης «δυσφορίας φύλου», θεραπεία που σχετίζεται με τη διαδικασία μετάβασης φύλου ή την επέμβαση επανακαθορισμού φύλου ή ανάπλασης γεννητικών οργάνων, αποκλείει κάποιον από το να συμμετέχει – εκτός αν έχουν περάσει 18 μήνες από τη μετάβαση ή την επέμβαση, ή αν το πρόσωπο που «έπασχε» από την ονομαζόμενη «δυσφορία φύλου» βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και δεν παρουσιάζει κοινωνική, επαγγελματική, ή άλλου είδους «επιδείνωση» για 18 μήνες. Ο οδηγός δίνει επίσης την ευχέρεια στη γραμματέα της πολεμικής αεροπορίας να αγνοήσει το προαπαιτούμενο των 18 μηνών, αν το κρίνει απαραίτητο.

Ο Ireland λέει πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η πολεμική αεροπορία είναι η εκπαίδευση των άλλων πιλότων για το τι σημαίνει για κάποιον να είναι τρανς άτομο και θεωρεί πως η έκδοση του οδηγού αποτελεί μία καλή αρχή ώστε να εμπεδωθεί ο στόχος αυτός.

«Η ανάγκη για εκπαίδευση είναι ακόμα μεγαλύτερη από την περίοδο που επισημοποιήθηκε η άρση της απαγόρευσης για τα gay άτομα να υπηρετούν στο στρατό», είπε – «και θα πάρει χρόνο».

«Όταν σταμάτησε να εφαρμόζεται ο νόμος για τα gay άτομα (DADT – Don’t Ask, Don’t Tell), ο κόσμος συνειδητοποίησε τι σημαίνει να είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά όσον αφορά τα τρανς άτομα πιστεύω πως πρέπει να υπάρξει περισσότερη εκπαίδευση» λέει ο Ireland. «Ειδικά όταν άτομα που υπηρετούν αναγνωρίζονται ως τρανς, παίρνει πολύ χρόνο πριν αλλάξουν την ταυτότητα φύλου τους. Τα άτομα αυτά μπορεί να μοιάζουν με γυναίκες, αλλά βρίσκονται σε μία διαδικασία που γίνονται άνδρες, και είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβόμαστε».

Μετάφραση για το T-zine.gr
Λιάνα Σκλια

© T-zine.gr με πληροφορίες από airforcetimes.com

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί