Φωτογραφία: Άννα Κουρουπού

Η συμμετοχή του ΣΥΔ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου για την Ίση Μεταχείριση.

Η συμμετοχή του ΣΥΔ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου για την Ίση Μεταχείριση.

Γράφει η Μαρίνα Γαλανού

Φωτογραφία: Άννα Κουρουπού
Φωτογραφία: Άννα Κουρουπού

Ελπίζω χθες, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να εισακουστούν οι θέσεις που επισημάναμε, και αφορούν κυρίως την αναγκαία προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών και αγαθών, και της στέγασης, αλλά και άλλα σημεία του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση, όπως τα θέματα αυθαιρεσίας.

Εκτός των θέσεων, ανέφερα μέσα από την εμπειρία μας παραδείγματα, όπως επί παραδείγματι το πάγιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στην άρνηση ενοικίασης στέγασης.

Πριν από 2 χρόνια, μάλιστα, είχαν αρνηθεί να ενοικιάσουν γραφείο στο ΣΥΔ, λέγοντάς μας “υπόκοσμο” και “φρικιά”. Αυτή λοιπόν είναι η ευκαιρία για το αρμόδιο Υπουργείο, να νομοθετήσει ώστε να προστατεύονται και οι τρανς άνθρωποι, ώστε να έχουμε μία πραγματικά αρχή ίσης μεταχείρισης.

Μάλιστα, μας αναφέρθηκε από τον Υπουργό ότι στο Άρθρο 11 περιέχεται η ταυτότητα φύλου, όμως το άρθρο 11, αναφέρεται ΜΟΝΟ στην συναλλακτική διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, και ΟΧΙ στην υγεία, την εκπαίδευση, την στέγαση. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 3, παράγραφος 2, γιατί εκεί αναφέρονται σαφώς η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση. Ελπίζω να το δει ο κύριος Υπουργός.

© T-zine.gr