Μετάφραση για το transs.gr
* Αφροδίτη Παπαγεωργίου


Την εβδομάδα που μας πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα μία ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση των κατευθυντήριων γραμμών του 2012 για τις και τους τρανς που βρίσκονται σε κράτηση. Παρ’ ότι το Υπουργείο έχει ήδη δηλώσει πως η ταυτότητα φύλου των φυλακισμένων πρέπει να προσμετράτε στις περιπτώσεις των τρανς που βρίσκονται σε κράτηση, η νέα επιβεβαίωση των κατευθυντήριων γραμμών ξεκαθαρίζει πως η αυτόματη καταχώρηση που βασίζεται στην ανατομία των κρατούμενων είναι παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου.

ΗΠΑ: Κατευθυντήριες γραμμές για τη προστασία των τρανς κρατουμένων.

Το Κονγκρέσσο των ΗΠΑ πέρασε τον νόμο Prison Rape Elimination Act (PREA) [Νομοθεσία για την εξάλειψη των βιασμών στις φυλακές] το 2013, με σκοπό τον τερματισμό των σεξουαλικών κακοποιήσεων και επιθέσεων. Μία δεκαετία και παραπάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε οδηγίες για την υλοποίηση της PREA. Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν πως οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ανά περίπτωση με βάση την ασφάλεια και την υγεία του ή της κρατούμενης. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά οι προσωπικές οπτικές των τρανς ανθρώπων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρά όμως αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οι τρανς που βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης κατά πλειοψηφία κρατούνται σύμφωνα με την ανατομία τους και όχι σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους. Τούτο οδήγησε σε πολύ σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων και βία εναντίον των τρανς που βρίσκονται σε κράτηση. Σύμφωνα μάλιστα με τελευταία έρευνα (εδώ), όχι μόνον δεν εφαρμόζονται αλλά οι τρανς στις αμερικανικές φυλακές έχουν υπάρξει θύματα επιθέσεων κατά 40%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τους cis (μη τρανς) κρατούμενους είναι πολύ πιο χαμηλός.

Οι νέες οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κάνουν καθαρό που τα καταστήματα κράτησης που έχουν γραπτές πολιτικές, ή απλά πρακτικές, για τη φιλοξενία των τρανς που βρίσκονται σε κράτηση και βασίζονται στην ανατομία των κρατουμένων, παραβιάζουν την νομοθεσία. Η μη συμμόρφωση, δε, θα οδηγεί σε μείωση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Παρ’ ότι αυτή η επιβεβαίωση επί το σαφέστερο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα, πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά για τη διασφάλιση πως η τοποθέτηση των τρανς κρατουμένων σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους θα είναι πλέον ο κανόνας, και όχι εξαίρεση. Η Human Rights Watch, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Κονγκρέσσο και τις εκτελεστικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τους τρανς ανθρώπους, αλλά και όλων των LGBT ανθρώπων που βρίσκονται σε κράτηση.
© T-zine.gr με πληροφορίες από Human Rights Watch. 28/03/2016 | –:–