Now Reading
ΗΠΑ: Το 46% των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ δεν αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους στον χώρο της εργασίας

ΗΠΑ: Το 46% των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ δεν αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους στον χώρο της εργασίας

Avatar photo

Σύμφωνα με το Ηuman Rights Campaign Foundation, το 46% των ΛΟΑΤΚΙ δεν αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους στον χώρο της εργασίας, ενώ το 28% την κρατούν κρυφή από όλους στον κοινωνικό τους περίγυρο.

 

ΗΠΑ: Το 46% των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ δεν αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους στον χώρο της εργασίας

Η ανάγκη οι εταιρείες να εφαρμόσουν πολιτικές συμπερίληψης και διαφορετικότητας, επισημαίνεται σε memo, του Ομίλου Adecco, αφορά τον μήνα ΛΟΑΤΚΙ Υπερηφάνειας.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι, ακόμη και εταιρείες που ισχυρίζονται ότι είναι φιλικές προς τις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+ δεν έχουν επαρκείς πολιτικές για να αλλάξουν αυτά τα στατιστικά και να διασφαλίσουν ένα πιο φιλικό εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Επιπλέον σύμφωνα με το Ηuman Rights Campaign Foundation, το 46% των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ δεν αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους στον χώρο της εργασίας, ενώ το 28% την κρατούν κρυφή από όλους στον κοινωνικό τους περίγυρο.

Νέο πεδίο

Το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι ένα νέο πεδίο για πολλές εταιρείες. Το να αυτοπροσδιορίζεται κάποιο πρόσωπο ως LGBTQI+ είναι η αρχή, αλλά το να νιώθει ασφαλής να το επικοινωνεί ανοιχτά σε όλους τους τομείς της ζωής του έχει πολύ μεγάλη σημασία, αναφέρει ο όμιλος.

Είναι σχεδόν αυτονόητο, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας μόνο όταν αισθάνονται άνετα να είναι ο εαυτός τους στον χώρο εργασίας τους. Εκτιμάται ότι έως και το ένα τρίτο των εργαζομένων που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, κρύβουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου τους από ορισμένους ή από όλους τους συναδέλφους τους.

Επίσης, σχεδόν το 50% των ΛΟΑΤΚΙ+ που βιώνουν διακρίσεις στον χώρο εργασίας αναφέρουν ότι το γεγονός αυτό μειώνει την αποδοτικότητά τους.

Σύμφωνα με το Forbes, όπως και το εργασιακό άγχος εν γένει, το άγχος που πηγάζει από την ανάγκη να προσποιηθεί κανείς πως είναι κάποιος άλλος επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα ενός εργαζομένου μειώνοντάς τη κατά 40%, ενώ αυξάνει κατά 13 φορές την πιθανότητα οι εργαζόμενοι που το βιώνουν να παραιτηθούν από την εργασία τους με αποτέλεσμα οι εταιρείες να χάνουν πολλά ταλέντα.

Δύο στους 5 εργαζομένους LGBTQI+ έχουν αλλάξει σταδιοδρομία λόγω διακρίσεων στον χώρο εργασίας

Έρευνες έχουν δείξει ότι 2 στους 5 εργαζομένους LGBTQI+ έχουν αλλάξει σταδιοδρομία εξαιτίας διακρίσεων εις βάρος τους στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, το 50% των εργαζομένων LGBTQI+ αναφέρει ότι θα αισθανόταν μεγαλύτερη αφοσίωση και δέσμευση στην εταιρεία του εάν οι εργοδότες εφάρμοζαν πολιτικές συμπερίληψης και διαφορετικότητας. Σε μια έρευνα στις ΗΠΑ από το Center for Work Life Policy σε εταιρείες Fortune 500, διαπιστώθηκε ότι το 85% των εταιρειών είχε πολιτικές για την προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού των εργαζομένων, αλλά το 48% των εργαζομένων LGBTQI+ (σε δείγμα 3.000 ερωτηθέντων) δήλωσαν ότι ένιωθαν άβολα να αποκαλύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό στους συναδέλφους τους.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε:

  • Οι εργαζόμενοι ΛΟΑΤΚΙ+ που δεν μιλούν ανοιχτά για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό νιώθουν ότι παρεμποδίζεται η επαγγελματική τους εξέλιξη και αισθάνονται μη ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες ανέλιξης που τους δίνονται.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν επικοινωνούν ανοιχτά τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό έχουν 73% περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την εργασία τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
  • Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μεγάλο άγχος μεταξύ των εργαζομένων ΛΟΑΤΚΙ+ σχετικά με το πώς μπορεί να τους κρίνουν οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοί τους και πως καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να κρύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, γεγονός που τους αφήνει λιγότερη ενέργεια για την εργασία τους.

Σε μία παγκόσμια αγορά που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης δεξιοτήτων και όπου τα ταλέντα είναι πολλές φορές δυσεύρετα, η δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου εργασίας είναι πιο σημαντική από ποτέ για τη διακράτηση των ταλαντούχων εργαζομένων. Σε μία άλλη έρευνα, το 72% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είναι πιο πιθανό να δεχτούν μία θέση εργασίας σε μια εταιρεία με πολιτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη και διαφορετικότητα, ενώ η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνθηκαν «ασφαλείς» να επικοινωνήσουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό στο εργασιακό τους περιβάλλον ήταν 20% έως 30% πιο παραγωγικοί, ένιωθαν εμπιστοσύνη στον εργοδότη τους και ως εκ τούτου ήταν πιο πιστοί στην εταιρεία.

Πώς το εργασιακό περιβάλλον θα αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να διαμορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς τους ΛΟΑΤΚΙ;

Δείτε Επίσης

Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να καταστεί σαφής η μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης σε βάρος άλλων, επισημαίνεται στο memo.

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συμπερίληψης με επίκεντρο την ενσυναίσθηση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη συναδέλφων, ώστε να μπορούν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να εντάσσονται ομαλά στην εταιρεία μπορεί να αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο τις συμπεριφορές και τη νοοτροπία. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να εντοπίζουν συμπεριφορές που δείχνουν διάκριση ενάντια σε ομάδες εργαζομένων, να τις επισημαίνουν και να τις αποτρέπουν.

Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν και την πιθανή ανάγκη να ζητήσουν υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών με εξειδίκευση σε θέματα πολιτικών διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Μερικές εταιρείες, για παράδειγμα, επιλέγουν να εντάσσουν στη δομή τους επιτροπές που αποτελούνται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι βοηθούν την εταιρεία στον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους τους. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουν στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό στον άνθρωπο κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας ή φύλου, μιας κουλτούρας που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και που αγκαλιάζει την πολυπολιτισμικότητα.

 

LGBTQI News | T-zine.gr | 16.06.2021

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από in.gr

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί