Καλή Χρονιά!

Ελλάδα: Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017 | 18:15


Μαρίνα Γαλανού | T-zine.gr

Καλή Χρονιά!

Καθώς κλείνει το 2017 και ανταλλάσσουμε ευχές για το 2018, αυτός ο χρόνος ας συντελέσει ώστε οι τρανς άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολλαπλό στιγματισμό, οι τρανς πρόσφυγες, οι τρανς εργάτριες του σεξ, τα τρανς πρόσωπα που βρίσκονται στην φυλακή, οι τρανς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται εκτός κοινωνικής ασφάλισης και τα τρανς πρόσωπα που αδυνατούν να υποστηρίξουν την καθημερινότητα τους ή είναι ακόμη και άστεγα, να βάλουμε όλο και περισσότερες δυνάμεις ώστε να έχουν περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες ελευθερίες, περισσότερη στήριξη. Καλή χρονιά!

Μαρίνα Γαλανού
Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών

© T-zine.gr