Κι όμως οι ονομαζόμενες θεραπείες μετατροπής για ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούνται ανοιχτά στην Ελλάδα

Ελλάδα: Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 | 11:57 Γράφει η Πάρβη Πάλμου  | Άρθρο  | T-zine.gr Με την ανοχή του κράτους. Κι όμως οι ονομαζόμενες θεραπείες μετατροπής για ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούνται ανοιχτά στην Ελλάδα Conversion Therapies (θεραπείες μετατροπής) για ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούνται ανοιχτά στην Ελλάδα με την ανοχή του κράτους καθώς και των υπευθύνων συλλόγων ειδικών ψυχικής υγείας. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κι όμως οι ονομαζόμενες θεραπείες μετατροπής για ΛΟΑΤ άτομα πραγματοποιούνται ανοιχτά στην Ελλάδα.