Now Reading
Κοινή δήλωση οργανώσεων σχετικά με τη διαδικασία ICD-11 για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους

Κοινή δήλωση οργανώσεων σχετικά με τη διαδικασία ICD-11 για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 | 20:09

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |   Trans News | T-zine.gr

 

Το ICD-11 πρόκειται να ψηφιστεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας

Κοινή δήλωση οργανώσεων σχετικά με τη διαδικασία ICD-11 για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους.

Κοινή δήλωση οργανώσεων σχετικά με τη διαδικασία ICD-11 για τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους

Το ICD-11 πρόκειται να ψηφιστεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, αφού ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μετά την αφαίρεση της τρανς κατάστασης από το Κεφάλαιο για την Ψυχική Υγεία, τα επόμενα βήματα στη διαδικασία περιλαμβάνουν την αφαίρεση της υπόλοιπης παθολογικής γλώσσας και στην κατεύθυνση της νομικής αποπαθολογικοποίησης και της καθολικής κάλυψης της υγείας.

Η ακόλουθη ενημέρωση παρέχει σε βάθος πληροφορίες και μια πρόσκληση για δράση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο icd@transactivists.org.

Αποτελέσματα της διαδικασίας της τεχνικής αναθεώρησης

Το 2018 ολοκληρώθηκε η τεχνική διαδικασία για τον ICD-11 (Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων – 11η Αναθεώρηση) και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν δημόσια.

1.     Το επόμενο βήμα είναι να το εγκρίνει επίσημα η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA), η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαΐου κατά τη διάρκεια της 72ης Συνέλευσης.

i.     Διαβάστε τα προτεινόμενα ψηφίσματα της WHA σχετικά με τον ICD: Έκθεση του Γενικού Διευθυντή και Πρόταση για συμπληρωματικό σημείο στην αντζέντα.

ii.     Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την WHA.

2.     Οι κατηγορίες που σχετίζονται με την τρανς κατάσταση έχουν αφαιρεθεί από το Κεφάλαιο για Διανοητικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές, πράγμα που σημαίνει ότι οι τρανς ταυτότητες είναι τυπικά αποψυχοπαθολογούμενες στο ICD-11.

3.     Νέες κατηγορίες για την τρανς κατάσταση έχουν προστεθεί στο κεφάλαιο 17 σχετικά με την Κατάσταση που Σχετίζεται με τη Σεξουαλική Υγεία, ένα από τα πέντε νέα κεφάλαια του ICD-11. Αν και η τοποθέτηση σε αυτό το κεφάλαιο είναι μια βελτίωση, δεν είναι τέλειο. Παραδείγματος χάριν, είναι κάπως υπεραπλουστευτικό να ορίσουμε την τρανς υγεία ως σχετιζόμενη μόνο με τη σεξουαλική υγεία. Θεωρούμε ότι το ICD-11 είναι μια μεταβατική έκδοση, αποδεκτή μόνο ως ένα βήμα προς την αποπαθολογικοποίηση (βλ. 12. για απαιτήσεις για πλήρη αποπαθολογικοποίηση).

4.     Οι νέες κατηγοριοποιήσεις είναι:

i.     Ασυμφωνία φύλου στην Εφηβεία και Ενηλικίωση και

ii.     Ασυμφωνία φύλου στην Παιδική ηλικία.

Τρέχοντα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

5.     Ο όρος «ασυμφωνία φύλου» αμφισβητήθηκε έντονα από τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ακτιβιστές που συμμετείχαν στη διαδικασία αναθεώρησης του ICD και έχουν γίνει συλλογικές υποβολές σχετικά με εναλλακτικές διατυπώσεις και κριτήρια.

6.     Η κατηγορία «Ασυμφωνία φύλου στην Εφηβεία και Ενηλικίωση» έχει γίνει αποδεκτή ως μια προσωρινή και μη τέλεια λύση στις ανάγκες εκείνων των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων που απαιτούν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις και ορμόνες) από τα συστήματα υγείας που διαφορετικά τους αποκλείουν. Αυτή η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη και, τελικά, έγινε με βάση τη διεθνή αλληλεγγύη και μια ισχυρή κοινή δέσμευση να συνεχίσει να υποβάλλει παρατηρήσεις στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για εναλλακτική διατύπωση και κριτήρια.

7.     Η κατηγορία «Ασυμφωνία φύλου στην παιδική ηλικία» απορρίφθηκε από τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στη διαδικασία αναθεώρησης του ICD. Έχουν υποβληθεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εναλλακτικοί κωδικοί για την εξασφάλιση πρόσβασης σε συστήματα υποστήριξης για τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά.

8.     Οι κωδικοί ICD-11 χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, της πρόσβασης σε συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη (π.χ. διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου) και της κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν άλλα συστήματα ταξινόμησης (δηλ. DSM, Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών) για τους ίδιους σκοπούς. Το ICD-11 δεν επηρεάζει άμεσα το DSM-5.

Αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης του ICD-11

9.     Η διαδικασία αναθεώρησης και ενημέρωσης για το ICD-11 σύντομα θα ξεκινήσει. Μόλις εγκριθεί το ICD-11 από την WHA και το νέο Κεφάλαιο για την Κατάσταση που Σχετίζεται με τη Σεξουαλική Υγεία συμπεριλαμβάνεται σταθερά στο ICD-11, οι προσπάθειες των ακτιβιστών μας επικεντρώνονται στα εξής:

i.     Αντικατάσταση του όρου «ασυμφωνία φύλου» με έναν όρο που δεν θα παθολογικοποιεί και δεν θα στιγματίζει.

ii.     Αφαίρεση της κατηγορίας Ασυμφωνία Φύλου στην Παιδική ηλικία και

iii.     ΑΕξασφάλιση πρόσβασης σε συστήματα υποστήριξης για τρανς και φυλοδιαφορετικά παιδιά και κάλυψη αυτών.

Αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και αλλού

10.     Μόλις εγκριθεί το ICD-11 από την WHA, τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούμε στενά με τα υπουργεία Υγείας και ηλεκτρονικής υγείας για να προωθήσουμε την πλήρη και ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου Κεφαλαίου και των κατηγοριών του σε εθνικό επίπεδο.

11.     Σε έναν κόσμο άνισης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και στην κάλυψή της, είναι δυστυχώς απαραίτητο να διατηρηθεί η αναφορά στις τρανς και φυλοδιαφορετικές ταυτότητες στον ICD προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, επιδιώκουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ανισότητα με δύο βασικούς πολιτικούς στόχους:

i.     Να προωθηθεί παντού η νομική αποπαθολογικοποίηση, προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων και

ii.     Προοδευτική επέκταση της κάλυψης της δημόσιας υγείας, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Κάλυψης Υγείας.

12.     Η αποπαθολογικοποίηση των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγνωρισμένο ως τέτοιο από διεθνείς μηχανισμούς, π.χ. την Εντολή SOGI του ΟΗΕ. Είναι απαραίτητο να τεθεί τέρμα σε όλες τις μορφές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ιατρικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης.

13.     Η πλήρης αποπαθολογικοποίηση των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων απαιτεί την πλήρη απομάκρυνση:

i.     ψυχο-ιατρικές ταξινομήσεις

ii.     νομικοί και βιοηθικοί φύλακες

iii.     Εταιρική ιατρική περίθαλψη & θεραπείες

iv.     κανονιστικά στερεότυπα φύλου και

v.     όλες τις μορφές κοινωνικοοικονομικής αδικίας.

14.     Τα συστήματα δημόσιας υγείας πρέπει να υπερασπιστούν και να επεκταθούν, συμπεριλαμβανομένης μιας αποφασιστικής αύξησης των εθνικών κονδυλίων του προϋπολογισμού. Είναι επιτακτική η οργάνωση κατά των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, για να τους αποτρέψουμε από το να κατέχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ταυτότητες και τα σώματά μας.

Πρόσκληση σε δράση

Μας πήρε πολύς χρόνος για να φτάσουμε εδώ. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η κατάργηση των κατηγοριών περί παθολογικοποίησης που επηρέασαν τους τρανς και φυλοδιαφορετικούς ανθρώπους από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών του ICD-10 έμοιαζε αδύνατη. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η πλήρης αποπαθολογικοποίηση μπορεί να επιτευχθεί και θα επιτευχθεί στη διάρκεια της ζωής μας.

Η αντιμετώπιση των ιατρικών ταξινομήσεων μπορεί να είναι προσωπική και πολιτική πρόκληση. Δεν είστε μόνοι. Μοιραστείτε τις αμφιβολίες, τις ανησυχίες και τις δυσαρέσκειές σας με άλλους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζεστε στη διαδικασία ICD. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον για να ξεπεράσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της παθολογικοποίησης ενώ εργαζόμαστε μαζί για να την διαλύσουμε.

Δείτε Επίσης

Παρόλο που η διαδικασία ICD-11 φαίνεται να έχει τελειώσει, στην πραγματικότητα μόλις ξεκινάει. Έχουμε τα πάντα για να κερδίσουμε από τη δέσμευσή μας στην τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης.

Η ΣΤΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις

– Akahatá (Λατινική Αμερική)

– Asia-Pacific Transgender Network (Ασία-Ειρηνικός)

– GATE (Παγκόσμια)

– ILGA World (Παγκόσμια)

– Iranti (Αφρική)

– RFSL (Σουηδία)

– STP, International Campaign Stop Trans Pathologization (Παγκόσμια)

– TGEU (Ευρώπη)

– ULTRANS (Λατινική Αμερική)

 

 

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από Ιστοσελίδα GATE
 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί