Now Reading
Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 | 12:40

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης |  Intersex News | T-zine.gr

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα.

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD 11) σε σχέση με τα ίντερσεξ πρόσωπα.

Εμείς, οι υπογράφουσες ίντερσεξ οργανώσεις και ομάδες, χαιρετίζουμε τις κινήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνεχίζει την τάση για την αποπαθολογικοποίηση των μειονοτήτων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο στη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD-11), που αναμένεται να εγκριθεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2019. Παρόλα αυτά εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για το γεγονός ότι το ICD-11 αναστρέφει αυτή την τάση σε σχέση με τους ανθρώπους που γεννιούνται με παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου – τους ίντερσεξ ανθρώπους. Αυτό θα προκαλέσει μια συνεχόμενη βλάβη στους ανθρώπους που γεννήθηκαν με παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου.

Το ICD-11 εισάγει μια κανονιστική γλώσσα για να περιγράψει τις παραλλαγές των ίντερσεξ ανθρώπων ως «διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης». Ορισμένα τρέχοντα υλικά στο ICD-11 συνδέονται με μη αναγκαίες ιατρικές διαδικασίες που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιες διαδικασίες περιγράφονται σε κώδικες που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν ρητά γεννητοπλαστικές ή γοναδοεκτομές που σχετίζονται με την αντιστοίχιση φύλου, είτε είναι εγχειρήσεις για την αρρενοποίηση ή θηλυκοποίηση, ανάλογα με τις τεχνικές και τις ετεροκανονιστικές προσδοκίες για το χειρουργικό αποτέλεσμα. Τέτοιες παρεμβάσεις στηρίζονται σε στερεότυπα φύλου.

Όταν εκτελούνται σε άτομα χωρίς την προσωπική ενημέρωση και συγκατάθεσή τους, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θεσμικά όργανα έχουν διαπιστώσει ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιβλαβείς πρακτικές και παραβιάσεις των δικαιωμάτων της σωματικής ακεραιότητας, της αρχή της μη διάκρισης, της ισότητας ενώπιον του νόμου, της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας από τα βασανιστήρια, της απάνθρωπης θεραπείας και τον πειραματισμό. Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν τεκμηριωθεί από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε δημοσιεύσεις σχετικά με τη Σεξουαλική Υγεία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Νόμο και την Εξάλειψη της Υποχρεωτικής, Καταναγκαστικής και Άλλης Ακούσιας Στείρωσης. Έχουν επίσης καταγραφεί από τους ίντερσεξ υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους Φορείς Παρακολούθησης της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών και τους διάφορους θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι κοινοτικές κοινοπραξίες έχουν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις[1] για μεταρρυθμίσεις αυτών των κωδίκων και ονοματολογίας, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία αναγνώρισης ή δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Καλούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να:

1.     Τροποποιήσει την ονοματολογία και τις ταξινομήσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν διευκολύνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.     Δημοσιεύσει μια σαφή πολιτική σχετικά με την υγεία και τα δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων, εξασφαλίζοντας ότι η θεραπεία είναι πλήρως συμβατή με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να εξαλείψει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην τροποποίηση των χαρακτηριστικών φύλου των ατόμων που γεννιούνται με παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου χωρίς την ελεύθερη, προηγούμενη και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την αποφυγή σοβαρής, επείγουσας και ανεπανόρθωτης βλάβης των ενδιαφερομένων ατόμων.

3.     Καθιερώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ιατρικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους ίντερσεξ ανθρώπους.

4.     Εισαγάγει ίντερσεξ ζητήματα σε όλα τα σχετικά έγγραφα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, τη μαιευτική, την παιδική ηλικία και την εφηβεία, την υγεία των γεννητικών οργάνων, τη γενετική, τον αθλητισμό, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και την ιατρική εκπαίδευση.

5.     Εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε θεραπείες επανορθωτικής θεραπείας και παροχή βοήθειας για τις συνεχιζόμενες ανάγκες υγείας στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης.

6.     Οργανώσει και/ή να συμμετέχει σε διεθνή συνάντηση για την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1]βλέπε Carpenter, Morgan. 2018. ‘Intersex Variations, Human Rights, and the International Classification of Diseases’. Health and Human Rights 20 (2): 205–14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293350/

Δείτε Επίσης

 

 

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από Intersex Human Rights Australia
 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί