Now Reading
Κοινή δήλωση TGEU, Ilga-Europe και EPATH για την διάταξη εξειδικευμένης τρανς φροντίδας στη Νορβηγία

Κοινή δήλωση TGEU, Ilga-Europe και EPATH για την διάταξη εξειδικευμένης τρανς φροντίδας στη Νορβηγία

Νορβηγία: Σάββατο, 28 Απριλίου 2018 | 19:03

Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης | T-zine.gr

Trans News ΚοινότηταΥγεία

Κοινή δήλωση TGEU, Ilga-Europe και EPATH για την διάταξη εξειδικευμένης τρανς φροντίδας στη Νορβηγία

Η Transgender Europe (TGEU), το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ένωσης για την Υγεία των Διεμφυλικών (EPATH) και η ILGA-Europe εκφράζουν τη σοβαρή τους ανησυχία σχετικά με την πολιτική της Νορβηγίας περί του «Εθνικού Κέντρου Θεραπείας για τον Τρανσεξουαλισμό» (NBTS) ιδίως τη δήλωση που δημοσίευσε το Κέντρο την 1η Απριλίου 2018.

Η κοινή δήλωση συνεχίζει ως ακολούθως:

«Πιστεύουμε ότι οι τρανς άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη, να επικεντρώνεται στο άτομο και να επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν εν επιγνώσει επιλογές ως προς την περίθαλψη.

Όπως δημοσιεύθηκε αρχικά, η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της NBTS δήλωσε ότι από την 1η Απριλίου, το Κέντρο θα:

• απορρίπτει παραπομπές σχετικά με τρανς ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει είτε ορμόνες είτε χειρουργικές επεμβάσεις συγκεκριμένης υγειονομικής περίθαλψης πριν από την παραπομπή στην υπηρεσία,

• τερματίσει τη διαδικασία της διάγνωσης των τρανς ανθρώπων που ξεκινούν ορμόνες ή χειρουργικές επεμβάσεις συγκεκριμένης υγειονομικής περίθαλψης προτού διαγνωσθούν από την NBTS.

Η NBTS υποστηρίζει ότι η απόφαση για την εισαγωγή αυτής της πολιτικής βασίζεται στην ανησυχία ότι η λήψη ορμονών ή χειρουργικών επεμβάσεων συγκεκριμένης υγειονομικής περίθαλψης πριν από τη διάγνωση από το Κέντρο μπορεί με κάποιο τρόπο να δυσκολέψει την ακριβή διάγνωση του «τρανσεξουαλισμού». Στην πραγματικότητα, η δήλωση υποδηλώνει ότι τα άτομα μπορεί να διαγιγνώσκονται εσφαλμένα ως «τρανσέξουαλ» επειδή έχουν ήδη πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη για τους τρανς ανθρώπους.

Αυτή η δήλωση είναι εξαιρετικά παραπλανητική και δεν βασίζεται ούτε στην ιατρική έρευνα ούτε στα πρότυπα περίθαλψης της Παγκόσμιας Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς (WPATH) (SOC v.7). Μια τέτοια πολιτική αντιπροσωπεύει μια αύξηση των ήδη περιοριστικών πρακτικών προστασίας που εκτελούνται από το Κέντρο. Θα αποτρέψει ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό τρανς ανθρώπων που έχουν ήδη αποκλειστεί από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται. Δεδομένου ότι η πολιτική ουσιαστικά σημαίνει ότι οποιοσδήποτε στη Νορβηγία που επιθυμεί να αναζητήσει υγειονομική περίθαλψη ειδική σε τρανς θέματα πρέπει να πάει μέσω του Κέντρου, είναι δύσκολο να ερμηνευθεί αυτή η πολιτική ως κάτι άλλο εκτός από έναν τρόπο προώθησης του μονοπωλίου που έχει ήδη στην παροχή του την υγειονομική περίθαλψη των τρανς ανθρώπων. Επικυρώνοντας την άρνηση περίθαλψης σε άτομα που έχουν ξεκινήσει ορμονοληψία ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με την NBTS, η πολιτική μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία των τρανς ανθρώπων που χρειάζονται τακτική παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνουμε τις ανησυχίες που έθιξε η Διεθνής Αμνηστία στην επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας στην 22α Μαρτίου του 2013 σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία για τα άτομα που έχουν ξεκινήσει ορμονοληψία εάν δεν λαμβάνουν τη συνεχιζόμενη περίθαλψη που χρειάζονται.

Η γενική πολιτική του Κέντρου παροχής περίθαλψης μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις της διάγνωσης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νοσημάτων, έκδοση 10 (ICD-10) του Τρανσεξουαλισμού (F64.0), όπως καθορίζεται αποκλειστικά από την NBTS, δεν αντανακλά την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική και καθιστά ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Και πάλι, το ζήτημα αυτό τέθηκε από την Διεθνή Αμνηστία στην επιστολή τους το 2013 και αναλύθηκε εκτενώς από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που επιλέχθηκε δημόσια, η οποία υπέβαλε τον Απρίλιο του 2015 μια έκθεση με την οποία συνιστούσε στον Υπουργό Υγείας πολυάριθμες βελτιώσεις όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα των τρανς ανθρώπων.

Η WPATH SOC7 δηλώνει ότι η χρήση της διάγνωσης είναι για να προσδιοριστεί εάν τα άτομα αντιμετωπίζουν την ονομαζόμενη «δυσφορία φύλου» που απαιτεί ιατρική παρέμβαση όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ορμονοληψία ή χειρουργική επέμβαση.

Αναγνωρίζοντας το στιγματισμό που έχει η ψυχιατρική διάγνωση F64.0 και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ιατρική έρευνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στο σχέδιο της 11ης αναθεώρησης της ICD, έχει αντικαταστήσει τη διάγνωση με ένα τίτλο «Ασυμφωνία φύλου στους εφήβους και στην ενηλικίωση» και το τοποθέτησε σε μια κατηγορία σχετικά με τη σεξουαλική υγεία. Αναγνωρίζεται ως εκ τούτου ότι η τρέχουσα βέλτιστη πρακτική είναι να παρέχουμε στους τρανς ανθρώπους μια υγειονομική περίθαλψη μη παθολογικοποιημένη, εφοδιάζοντάς τους με όλες τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να κάνουν εν επιγνώσει επιλογές ως προς την περίθαλψη.

Έχοντας επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα, η Νορβηγία δεσμεύεται από το άρθρο 12 να παρέχει σε όλους τους πολίτες το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Το άρθρο 2.2 του Συμφώνου προβλέπει ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις και, μολονότι δεν αναφέρεται ρητά, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων κατέστησε σαφές ότι η ταυτότητα φύλου αποτελεί μια απαγορευμένη βάση για διακρίσεις. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στη Νορβηγική Κυβέρνηση να παράσχει σε όλους τους τρανς ανθρώπους τη φροντίδα που χρειάζονται για να μπορέσουν να απολαύσουν το δικαίωμά τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Η κυβέρνηση έδειξε να ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων με τη λήψη αποφασιστικών μέτρων και την τροποποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και πρέπει τώρα να κάνει το ίδιο σε σχέση με την υγειονομική περίθαλψη.

Δείτε Επίσης

Ως εκ τούτου, καλούμε το Υπουργείο Υγείας άμεσα:

• Να απορρίψει οποιαδήποτε πολιτική που εισάγει διακρίσεις εις βάρος των τρανς ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει ορμονοληψία ή χειρουργικές επεμβάσεις συγκεκριμένης υγειονομικής περίθαλψης προτού αναφερθούν ή διαγνωσθούν από την NBTS.

• Να εφαρμόσει μιας πολιτική για παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τους τρανς ανθρώπους, η οποία να είναι σύμφωνη με το WPATH SOC7, την επικείμενη ICD-11, τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και, τουλάχιστον, με τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του 2015.

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από  Transgender Europe

 

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί