Κοινό Δελτίο Τύπου: Η Κοινωνία των Πολιτών χαιρετίζει την πρωτοποριακή απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για μια νέα ρύθμιση της καταχώρισης φύλου

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 | 12:09

T-zine.gr

Κοινότητα  LGBTQI News

Κοινό Δελτίο Τύπου

Η Κοινωνία των Πολιτών χαιρετίζει την πρωτοποριακή απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για μια νέα ρύθμιση της καταχώρισης φύλου

Η OII Europe, η IVIM-OII Germany, η Transgender Europe (TGEU) και η γερμανική ομοσπονδία Trans * (Bundesvereinigung Trans*) χαιρετίζουν την πρωτοποριακή απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου απαιτώντας μια νέα ρύθμιση για την καταχώρηση φύλου.

Στην απόφασή του, προτείνει είτε να εισαχθεί μια τρίτη επιλογή για την καταχώριση φύλου πέραν του «αρσενικού» και του «θηλυκού» ή να αρθεί εντελώς από την καταχώριση. Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το Γερμανικό Sύνταγμα προστατεύει τους ανθρώπους που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως άρρεν ή θήλυ ή των οποίων το φύλο δεν είναι άνδρας ή γυναίκα. Οι ισχύουσες διατάξεις του Γερμανικού νόμου περί αστικής κατάστασης (PStG) παραβιάζουν αυτό το δικαίωμα, επειδή δεν προσφέρουν τρίτη επιλογή πέρα από τις προσθήκες του ανδρικού ή γυναικείου φύλου.

Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι ο νομοθέτης έχει διαφορετικές επιλογές για τον τρόπο εξάλειψης των Συνταγματικών παραβιάσεων, όπως η απαλλαγή από την υποχρεωτική προσθήκη του φύλου στα μητρώα ή η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής εκτός από το ανδρικό ή γυναικείο φύλο.

Ο Πρόεδρος της OII Europe, Dan Christian Ghattas, ο συμπρόεδρος IVIM-OII της Γερμανίας, A. Kromminga, ο εκτελεστικός διευθυντής της TGEU Julia Ehrt και ο René Hornstein, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής BVT * δήλωσαν:

«Χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοποριακή απόφαση ως φάρος ελπίδας για όλους όσους είναι εκτός των κυρίαρχων φύλων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Υπάρχουν περισσότερα από δύο φύλα. Είναι πλέον καιρός να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα κάθε ατόμου που δεν αυτοπροσδιορίζονται αποκλειστικά ως άνδρας ή γυναίκα, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριτικά φύλου τους. Αυτά τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία, τις διακρίσεις και τις ανισότητες σε ένα σύστημα που γνωρίζει μόνο το “αρσενικό” ή το “θηλυκό”».

Ο νομοθέτης θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα και να αναθεωρήσει το αρχικό σύστημα καταχώρησης, σε σχέση με το προσωπικό και ευαίσθητο θέμα του φύλου. Χαιρετίζουμε την προτεινόμενη επιλογή του Δικαστηρίου να αρθεί πλήρως η υποχρεωτική προσθήκη φύλου. Εάν μια προσθήκη φύλου καταστεί απαραίτητη, θα πρέπει να είναι εθελοντική και να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. ”

Δεδομένα της υπόθεσης.

Ο καταγγέλλων υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης για τη διόρθωση του μητρώου γεννήσεώς του στο βαθμό που θα έπρεπε να διαγραφεί το προηγούμενο φύλο “θηλυκό” και να καταχωρηθεί η ένδειξη «ίντερ/άλλο», εναλλακτικά να καταχωρηθεί μόνο στα «άλλα». Η ομάδα υπεράσπισης Τρίτη Επιλογή (Dritte Option) υποστηρίζει την υπόθεση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Αιτιολογία του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι η ταυτότητα φύλου αποτελεί συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας ενός προσώπου. Ενώ ο νόμος απαιτεί την προσθήκη φύλου, δεν επέτρεψε στον καταγγέλλοντα να επιλέξει μια καταχώριση που να ταιριάζει με την ταυτότητα φύλου του. Η νόμιμη επιλογή του να αφήσει κενό την καταχώριση δεν επαρκούσε, καθώς το άτομο δεν κατανοεί τον εαυτό του χωρίς φύλο, αλλά έχει ταυτότητα φύλου πέραν του ανδρικού και του γυναικείου. Η άρνηση της αναγνώρισης μιας μη δυαδικής ταυτότητας φύλου θέτει σε κίνδυνο την συνταγματικά προστατευόμενη ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι Συνταγματικά αδικαιολόγητο. Η κείμενη νομοθεσία δεν απαιτεί ότι η προσθήκη φύλου στην αστική κατάσταση θα πρέπει να ρυθμίζεται αποκλειστικά στο δυαδικό φύλο. Δεν απαιτεί ούτε το φύλο να αποτελεί μέρος μιας κανονικότητας της αστικής κατάστασης, ούτε εμποδίζει την αναγνώριση μιας άλλης ταυτότητας φύλου πέραν της ανδρικής και της γυναικείας. Απλώς ανοίγοντας τη δυνατότητα μιας άλλης καταχώρισης, κανείς δεν αναγκάζεται να συσχετιστεί με αυτό το ευρύτερο φύλο.

Δελτίο Τύπου του Συνταγματικού Δικαστηρίου (στα γερμανικά)

Υπόθεση: 1 BvR 2019/16, απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2017