Now Reading
Μαρίνα Γαλανού: «Η Πολιτεία να αναπτύξει πολιτική προαγωγής της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας»

Μαρίνα Γαλανού: «Η Πολιτεία να αναπτύξει πολιτική προαγωγής της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας»

Ελλάδα: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 | 16:42


Γράφει η Άννα Απέργη |  Trans News | T-zine.gr

Μαρίνα Γαλανού: «Η Πολιτεία να αναπτύξει πολιτική προαγωγής της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας»

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο Ζάππειο Μέγαρο. Το Συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, μίας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκε το 2019 στη χώρα μας.

Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η Χάρτα, στο πλαίσιο του Εναρκτήριου Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, πέρσι στις 9 Μάϊου.

Στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις παρευρέθηκε και η Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).

Η Μαρίνα Γαλανού, χαιρέτισε τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέροντας ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι το βήμα, ώστε να διοργανωθεί στην Ελλάδα ένα τέτοιο συνέδριο.

«Από νομοθετικής άποψης, υπάρχει ο νόμος 4443/2016 που ενσωματώνει την κοινοτική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες, και την απαγόρευση των διακρίσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΣΥΔ, εκφράζοντας όμως την ανησυχία της για το κατά πόσο οι νόμοι εφαρμόζονται και στην πράξη, καθώς και για το εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την εφαρμογή τους.

«Πόσα τρανς πρόσωπα έχετε δει να εργάζονται σε μία επιχείρηση; ή ακόμη και στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε μία τράπεζα, στο ταχυδρομείο;» ρώτησε τους σύνεδρους η Μαρίνα Γαλανού, τονίζοντας ότι η Πολιτεία είναι αυτή η οποία πρέπει να αναπτύξει πολιτική προαγωγής της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας.

Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, περισσότερες από 150 εταιρίες και φορείς έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ενσωματώνοντας στην καθημερινή τους λειτουργιά πρακτικές αποδοτικής ένταξης διαφορετικών εργαζομένων, με πολύπλευρα οφέλη. Η Πρόεδρος του ΣΥΔ σχολιάζοντας το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, είναι ιδιαίτερα θετικό που ήδη ήδη 150 επιχειρήσεις και φορείς έχουν υπογράψει την Χάρτα Διαφορετικότητας, τονίζοντας ότι θα πρέπει αυτές οι ιδέες να προωθηθούν στα επαγγελματικά επιμελητήρια.

Η εισήγηση της Προέδρου του ΣΥΔ:

Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, αλλά και για τη διοργάνωση του 2ου συνεδρίου για τη διαφορετικότητα στον χώρο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας.Το γεγονός και μόνο ότι διοργανώνεται στην Ελλάδα ένα τέτοιο σχετικό συνέδριο, αποτελεί από μόνο του ένα θετικό βήμα, άλλωστε σε άλλες χώρες του δυτικού –τουλάχιστον- κόσμου, ανάλογες τέτοιες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Αργήσαμε, βέβαια, αλλά έστω κι έτσι, τούτο είναι θετικό.

Βρίσκομαι εδώ με διπλή ιδιότητα. Ως Πρόεδρος του ΣΥΔ, αναγνωρισμένης συλλογικότητας από την Πολιτεία για τα δικαιώματα των τρανς και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, αλλά ειδικά εδώ χαίρομαι που βρίσκομαι, ούσα η ίδια τρανς γυναίκα, και ως ιδιοκτήτρια μίας επιχείρησης, του «Πολύχρωμου Πλανήτη», ενός εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου, που από το 2004, είναι το μοναδικό ΛΟΑΤΚΙ βιβλιοπωλείο και εκδόσεις, που εξειδικεύεται σε βιβλία που απευθύνονται προς το ΛΟΑΤΚΙ κοινό (γκέι, λεσβίες, αμφί, τρανς, ίντερσεξ), αλλά όχι μόνο προς αυτό, η φιλοδοξία μας είναι η λογοτεχνία και η κουλτούρα που αγγίζει τα ζητήματα διαφορετικότητας να αγκαλιαστεί απ’ όλο τον κόσμο.

Με την πρώτη μου ιδιότητα, ως Πρόεδρος του ΣΥΔ, κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφέρω ότι από άποψης νομοθεσίας, ήδη υπάρχει ο νόμος 4443/2016 που ενσωματώνει την κοινοτική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες, και την απαγόρευση των διακρίσεων που όπως είναι γνωστό το πεδίο του αφορά:
όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με:

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση, και

δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτές, και ιδίως του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Το ερώτημα που πάντα τίθεται, είναι εάν οι νόμοι εφαρμόζονται στην πράξη, και εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επαρκείς για την εφαρμογή τους.

Γιατί, ναι μεν η νομοθεσία αναφέρει ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής και τους όρους πρόσληψης, άρα θεωρητικά κανείς δεν μπορεί να απορρίψει κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο επειδή είναι πχ τρανς ή μετανάστης, όμως πολύ καλά γνωρίζουμε ότι στην πράξη αυτό γίνεται. Γιατί, ο εργοδότης, μπορεί να μην πει απροκάλυπτα (φοβούμενος των συνεπειών του νόμου) ότι απορρίπτει γι’ αυτόν τον λόγο, μπορεί όμως να επικαλεστεί οτιδήποτε ώστε να καλύψει την πραγματική αιτία απόρριψης.

Ας πούμε, αν θέσουμε την ερώτηση στο κοινό εδώ του συνεδρίου: Πόσα τρανς άτομα έχετε δει να εργάζονται σε μία επιχείρηση; ή ακόμη και στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση (βλέπω ότι πχ η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει το συνέδριο που γίνεται), σε μία τράπεζα, στο ταχυδρομείο, παντού. Εάν κάποιο άτομο απ’ το κοινό έχει συναντήσει κάποιο τρανς άτομο να εργάζεται κάπου σε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις που έχει επισκεφτεί, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι! Αλλά θα σας δώσω εγώ μία πρόχειρη απάντηση: είναι ελάχιστα, τραγικά ελάχιστα –τα τρανς άτομα βιώνουν αποκλεισμούς απ’ τον χώρο της εργασίας.

Εδώ, λοιπόν, μπαίνουμε στην ουσία. Καθώς αφενός μεν πρέπει –πέρα απ’ την νομοθεσία- η ίδια η Πολιτεία να αναπτύξει πολιτικής προαγωγής της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας, και εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε δει ποτέ κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα επί καμίας κυβέρνησης, αφετέρου, είναι απαραίτητες πρωτοβουλίες όπως αυτή που θα στηρίξουν στην πράξη την προαγωγή της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας, δίνοντας το παράδειγμα, και διακηρύσσοντας ότι πρέπει να στηριχτεί η διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της (ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου).

Ας πούμε, είναι ιδιαίτερα θετικό, όπως διαβάζω ότι ήδη 150 επιχειρήσεις και φορείς έχουν υπογράψει την Χάρτα Διαφορετικότητας, ο αριθμός όμως είναι πολύ μικρός ακόμη, πάρα πολύ μικρός. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, πρέπει οι ιδέες αυτές να προωθηθούν στα επαγγελματικά επιμελητήρια, να αγκαλιαστούν από πολύ περισσότερους φορείς και επιχειρήσεις, και να προχωρήσουν.

Μιλώντας με την δεύτερη ιδιότητά μου, ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης που θεματικά προάγει την διαφορετικότητα και ειδικά την ΛΟΑΤΚΙ επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να σας πω ότι η δική μου επιχείρηση, όλοι τα παιδιά που υπήρξαν υπάλληλοί μας, ήταν ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Έχουμε απασχολήσει γκέι παιδιά, λεσβίες, αλλά και τρανς.

Θα πρέπει να πω, όμως, ακόμη, ότι η επιχειρηματικότητα που στοχεύει στην προαγωγή του διαφορετικού, ελάχιστα –για να μη πω καθόλου- δεν στηρίζεται από κάπου. Αντίθετα, θα πρέπει να σημειώσω ότι όταν άνοιξε ο Πολύχρωμος Πλανήτης, απειληθήκαμε το 2004 με απειλές έξωσης, γιατί κάποιοι ήθελαν να μαζέψουν υπογραφές για να φύγει από εκεί το βιβλιοπωλείο μας, με μόνο λόγο ότι όταν ανοίξαμε υπήρξε απ’ έξω μία ταμπέλα που έγραφε: Πολύχρωμος Πλανήτης – Γκέι, λεσβιακή, αμφί και τρανς βιβλιογραφία. Και περιττό να σας πω, ότι επίσης πιο πρόσφατα, το 2014 όταν μετακόμισε το γραφείο του το ΣΥΔ, στην πολυκατοικία που ήταν το γραφείο μας, επίσης κάποιοι επιχείρησαν να μαζέψουν υπογραφές για να φύγουμε από εκεί.

Δείτε Επίσης

Και μιας που ανέφερα τον ν. 4443/2016 που αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων, καλύπτει μεν την εργασία και την απασχόληση, όχι όμως την στέγαση, γιατί σε παρακάτω άρθρο που αναφέρεται στην στέγαση, εκεί δεν αναφέρεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου. Ομοίως δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά και στην κοινωνική πρόνοια, την υγεία, την παιδεία.

Βλέπουμε, δηλαδή, πως παρ’ ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται είναι θετικές, εδώ πρέπει να γίνουν πολλά: και στο επίπεδο της νομοθεσίας πρέπει να γίνουν αλλαγές, και από άποψης της Πολιτείας να στηρίξει την διαφορετικότητα με έμπρακτο τρόπο, αλλά και στο επίπεδο πρωτοβουλιών όπως αυτή που είμαστε εδώ.

Και ακριβώς επειδή αργήσαμε πολύ ως χώρα, ειδικά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι ουραγός σε αυτές τις πολιτικές και πρωτοβουλίες πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ γοργά βήματα.

Και πρέπει, σε όλη αυτή τη διαδικασία να δοθεί ενεργός ρόλος και συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστώ!

Δείτε επίσης

Διαβάστε: Μαρίνα Γαλανού: Πριν μιλήσουμε για αλληλεγγύη, πρέπει να μιλήσουμε για ασφαλείς χώρους

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

© T-zine.gr 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί