Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΣτΕ ζητά αποτελεσματικό μηχανισμό δίωξης των περιστατικών αυθαιρεσίας, στην ίδια κατεύθυνση αιτήματος του ΣΥΔ.

Γράφει η Μαρίνα Γαλανού.


Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΣτΕ ζητά αποτελεσματικό μηχανισμό δίωξης των περιστατικών αυθαιρεσίας, στην ίδια κατεύθυνση αιτήματος του ΣΥΔ.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΣτΕ ζητά αποτελεσματικό μηχανισμό δίωξης των περιστατικών αυθαιρεσίας, στην ίδια κατεύθυνση αιτήματος του ΣΥΔ.

Στις 21 Ιουλίου, το ΣΥΔ είχε δώσει στη δημοσιότητα δελτίο τύπου, αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».

Στο δελτίο τύπου μας, εκφράζαμε την ικανοποίησή μας καθώς ο μηχανισμός αυτός είναι απαραίτητος ενώ περιέχει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, ωστόσο, αναφέραμε:

“Εκφράζουμε όμως τον σκεπτικισμό μας για το κατά πόσον θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική επί του πρακτέου η ανάληψη όλου του βάρους εξέτασης των καταγγελιών αυθαιρεσίας αποκλειστικά από τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς η φύση της αποστολής του είναι η διαμεσολάβηση, ενώ η αποστολή που πρέπει να έχει ο υπό σύσταση Μηχανισμός είναι αυτός των κυρώσεων και της καταστολής της αυθαιρεσίας, ιδιαίτερα όταν, κατά το Άρθρο 1, παρ. 1, εδάφιο δ, έχει ρατσιστικό κίνητρο.”
.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ανακοίνωσή του χτες, λέει:

“In addition, the Greek authorities are invited to envisage enlarging the scope of the mechanism’s competencies, which should not be limited to issuing non-binding recommendations to the disciplinary bodies of the relevant authorities.” .

Δηλαδή με άλλα λόγια περίπου το ίδιο, ότι θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη στις δυνατότητες του μηχανισμού ώστε να μην περιορίζεται σε μη δεσμευτικές συστάσεις κλπ, κλπ, καθώς (όπως αναφέραμε) η φύση της αποστολής του Συνηγόρου είναι η διαμεσολάβηση, ενώ στις περιπτώσεις αυθαιρεσίας χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω: αποφασιστικότητα και (κυρίως) ε π ι β ο λ ή  κυρώσεων.