Ο ρόλος που παίζει το γονιδίωμα στη διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 | 20:30

T-zine.gr

Trans News Υγεία

Οι νευρολόγοι έχουν εντοπίσει στοιχεία στη δομή και δραστηριότητα του εγκεφάλου των διεμφυλικών, που διαφέρουν από τον εγκέφαλο των μη διεμφυλικών

Ο ρόλος που παίζει το γονιδίωμα στη διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου.

Μια κοινοπραξία πέντε ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και Αμερικής, εξετάζει το ανθρώπινο γονιδίωμα – το σύνολο των γενετικών πληροφοριών ενός οργανισμού – για στοιχεία σχετικά με το αν τα διεμφυλικά άτομα γεννιούνται έτσι.

Εδώ και δύο δεκαετίες διεξάγονται έρευνες για να καθοριστεί το αν επαληθεύεται η θεωρία της βιολογικής προέλευσης των διεμφυλικών, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι νευρολόγοι έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει στοιχεία στη δομή και δραστηριότητα του εγκεφάλου των διεμφυλικών, που είναι ξεχωριστά σε σχέση με τον εγκέφαλο των μη διεμφυλικών.

Τώρα, οι επιστήμονες της ερευνητικής κοινοπραξίας έχουν ξεκινήσει την μεγαλύτερη μελέτη αυτού του είδους και ψάχνουν να βρουν τον γενετικό παράγοντα που θα εξηγεί το γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ταυτιστούν με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά την γέννησή τους, συχνά στη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Οι ερευνητές εξέτασαν το DNA 10.000 δειγμάτων αίματος, εκ των οποίων δειγμάτων τα 3.000 άνηκαν σε διεμφυλικά άτομα, ενώ βρίσκονται εν αναμονή χρηματοδότησης της επόμενης φάσης, κατά την οποία σκοπεύουν να εξετάσουν περίπου 3 εκατ. γενετικούς δείκτες, ή μεταλλαγές του γονιδιώματος.

Γνωρίζοντας το αν ο εγκέφαλος των διεμφυλικών ατόμων είναι διαφορετικά «σχηματισμένος» από αυτόν των ανθρώπων που ταυτίζονται με το φύλο που τους αποδίδεται κατά τη γέννησή τους, ίσως βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν το ρόλο που παίζει το γονιδίωμα στη διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου.

Το γεγονός όμως αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχία σε κάποιους διεμφυλικούς. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αν βρεθεί «αιτία», ίσως θα μπορούσε να βρεθεί και «θεραπεία», όπως αυτές τις λεγόμενες ώς επανορθωτικές θεραπείες που έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τους ομοφυλόφιλους σε ετεροφυλόφιλους.

Ο βασικός στόχος των ερευνητών είναι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των διελφυλικών και όχι να τους δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα και δηλώνουν πως ανακαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά της γενετικής τους ταυτότητας θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες που υφίστανται στον τομέα της υγείας, σε σχέση με τον ευρύτερο πληθυσμό.

Πηγή: neoskosmos.com