Now Reading
Ομοσπονδιακός δικαστής αφήνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τρανς εργαζόμενα άτομα στον αέρα.

Ομοσπονδιακός δικαστής αφήνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τρανς εργαζόμενα άτομα στον αέρα.

Ομοσπονδιακός δικαστής αφήνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τρανς εργαζόμενα άτομα στον αέρα.

Του Dominic Holden | BuzzFeed News.

Ο δικαστής Reed O’Connor επιβεβαίωσε την Τρίτη 17/10 ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σταματάει προσωρινά την εφαρμογή νόμων για τρανς μαθητές και μαθήτριες σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν αναφέρθηκε στο βαθμό στον οποίο η δικαστική εντολή αναστέλλει προστατευτικές ρυθμίσεις για τρανς εργαζόμενα άτομα.

Ομοσπονδιακός δικαστής αφήνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τρανς εργαζόμενα άτομα στον αέρα.

Δικαστής αρνήθηκε το αίτημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει το γεωγραφικό φάσμα της ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων που θέτουν εμπόδια σε υπηρεσίες ώστε να επιβάλλουν ρυθμίσεις με σκοπό την προστασία τρανς μαθητών και μαθητριών σε σχέση με την χρήση τουαλετών και αποδυτηρίων τα οποία συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους.

Ωστόσο η δικαστική εντολή άφησε ανοιχτή την μεγαλύτερη πρόκληση που αφορά το εάν επιτρέπεται στην κυβέρνηση να επιβάλλει παρόμοιες ρυθμίσεις, τις οποίες πολλές ομοσπονδιακές αρχές έχουν συμπεράνει ότι προστατεύουν τα τρανς εργαζόμενα άτομα.

Η απόφαση του δικαστή Reed O’Connor στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ αφορά την ήδη υπάρχουσα ευρύτατης εμβέλειας ασφαλιστικών μέτρων απόφαση, η οποία περιορίζει το δικαίωμα της κυβέρνησης να επιβάλλει ρυθμίσεις που αφορούν τρανς άτομα στα πλαίσια υφιστάμενων νόμων περί αστικών δικαιωμάτων –κυρίως την Παράγραφο ΙΧ των Εκπαιδευτικών Τροποποιήσεων του 1972 (Title IX of the Education Amendments of 1972).

Η απόφαση του O’Connor, η οποία καταχωρήθηκε αργά την Τρίτη αλλά με την ημερομηνία της Πέμπτης, ήταν μια απόπειρα να διασαφηνίσει μια προηγούμενη εντολή την οποία εξέδωσε τον Σεπτέμβριο. Αντί ωστόσο να διευθετήσει το ζήτημα για τα εργαζόμενα άτομα, ο O’Connor έγραψε ότι θα πρέπει να κατατεθούν περισσότερα υπομνήματα (briefs) στο δικαστήριο σχετικά με το «εάν η δικαστική απόφαση εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο με την Παράγραφο VII [του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1964] (Title VII of the Civil Rights Act of 1964).»

Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος φάνηκε να συγχέει τις επιπτώσεις των νόμων που ισχύουν για τους μαθητές και μαθήτριες και τα εργαζόμενα άτομα –Παράγραφοι IX και VII– με τέτοιο τρόπο ο οποίος να υπονοεί ότι μια μελλοντική δικαστική απόφαση θα μπορούσε να έχει ακόμα πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής.

«Τόσο η Παράγραφος IX όσο και η VII βασίζονται στην συνεκτική και καθολική εφαρμογή εθνικών προτύπων στις πολιτικές σχετικά με την εκπαίδευση και τον χώρο εργασίας» γράφει ο O’Connor στη γνωμοδότηση. «Μια εθνικής εμβέλειας δικαστική απόφαση είναι απαραίτητη επειδή η υποτιθέμενη παράβαση εκτείνεται σε εθνικό πεδίο.»

Ο O’Connor περιόρισε επίσης τα επιχειρήματα τα οποία μπορεί να εκφράσει η κυβέρνηση στο δικαστήριο – λέγοντας ότι δεν είναι δυνατό να βασίζονται σε Οδηγίες (guidance documents) και να ισχυρίζονται μόνο σε περιορισμένες ρυθμίσεις ότι οι Παράγραφοι VII και ΙΧ εξασφαλίζουν την πρόσβαση των τρανς ατόμων στις τουαλέτες.

«Οι ενάγοντες απλά αποτρέπονται από το να χρησιμοποιούν Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) για να επιχειρηματολογήσουν ότι ορισμός του φύλου (sex) καθώς σχετίζεται με ατομικές/οικείες διευκολύνσεις συμπεριλαμβάνει την ταυτότητα φύλου», γράφει ο O’Connor, χωρίς να αναφέρει αν αυτές οι γραμμές συμπεριλαμβάνουν αποφάσεις από την Επιτροπή Ίσων Εργατικών Ευκαιριών (Equal Employment Opportunity Commission).

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «μπορεί να προσφέρει αναλύσεις κειμένων των Παραγράφων IX και VII’ σε περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση είναι ο ενάγων και σε περιπτώσεις όπου δευτεροβάθμια δικαστήρια των ΗΠΑ ζητούν από την κυβέρνηση να καταθέσει ένα υπερασπιστικό υπόμνημα (friend-of-the-court-brief).

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάιο, όταν το Τέξας και άλλες 10 πολιτείες έκαναν μήνυση σε πολλές ομοσπονδιακές αρχές με στόχο να εμποδίσουν την επιβολή ενός συνόλου κατευθυντήριων γραμμών που χρησιμοποιούνταν για να διασφαλίσουν την πρόσβαση τρανς ατόμων στις τουαλέτες σε εκπαιδευτικούς χώρους και χώρους εργασίας. Οι αρχές ισχυρίζονταν ότι η κυβέρνηση Obama ξεπέρασε το όριο των ομοσπονδιακών νόμων.

Οι 11 πολιτείες δυσανασχέτησαν με τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που στάλθηκαν στα σχολεία αυτή τη χρονιά, στις οποίες η κυβέρνηση υποστήριξε ότι στην απαγόρευση των διακρίσεων φύλου (sex discrimination) της Παραγράφου IX συμπεριλαμβάνεται και η απαγόρευση των διακρίσεων ενάντια στα τρανς άτομα – αν και ο νόμος δεν συμπεριλαμβάνει ρητά τον όρο ‘ταυτότητα φύλου’ στο κείμενο. Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν προχωρήσει την ερμηνεία νόμων περί αστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβάνοντας μια ανάλογη ερμηνεία του νόμου ο οποίος ισχύει στις περιπτώσεις διάκρισης λόγω φύλου (sex discrimination) τον χώρο εργασίας.

Ο δικαστής O’Connor εξέδωσε μια προσωρινή δικαστική εντολή τον περασμένο μήνα, παίρνοντας την θέση του Τέξας και αναστέλλοντας την δυνατότητα της κυβέρνησης να ενισχύσει τέτοιες πολιτικές στα σχολεία.

Αλλά η εντολή του άφησε αναπάντητα ερωτήματα, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς δικηγόρους, σχετικά με το αν αυτή εφαρμόζεται και στους κανόνες για τους χώρους εργασίας και για το πώς θα επηρεάσει εν εξελίξει δικαστικές διαμάχες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε δύο υπομνήματα αναφερόμενα στο εύρος της δικαστικής εντολής. Όπως επιχειρηματολογούσαν η εντολή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε στενότερα πλαίσια –μόνο σε σχολεία– και μόνο στις πολιτείες οι οποίες κατέθεσαν την μήνυση.

Δείτε Επίσης

Η πολιτεία του Τέξας αντέτεινε ότι η εντολή εφαρμόζεται σε εθνικό πεδίο και η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να μπορεί να ισχυρίζεται σε πολλές εν εξελίξει υποθέσεις ότι οι νόμοι περί αστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα των τρανς.

Στην εντολή της Τετάρτης ο O’Connor έκρινε ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση στην κατευθυντήρια γραμμή σε οποιαδήποτε υπόθεση στην οποία «δεν είχαν κατατεθεί έγγραφες προτάσεις και δεν είχε εκδοθεί καμία ουσιαστική δικαστική απόφαση πριν από τις 21 Αυγούστου 2016».

Ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα ήταν εάν η δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου απαγόρευε στην Επιτροπή Ίσων Εργατικών Ευκαιριών την επεξεργασία καταγγελιών για διακρίσεις που σχετίζονταν με τρανς εργαζόμενα άτομα και την πρόσβασή τους σε τουαλέτες.

Στην τελευταία του εντολή ο δικαστής O’ Connor αναφέρει ότι «τα ήδη καθορισμένα από τον νόμο καθήκοντα της Επιτροπής Ίσων Εργατικών Ευκαιριών δεν επηρεάζονται από αυτή την προσωρινή εντολή»- επιτρέποντας έτσι στην επιτροπή να επεξεργάζεται καταγγελίες εργαζομένων που αφορούσαν διακρίσεις.

Ακόμα και αυτή η διευκρίνιση ωστόσο δεν απάντησε όλα τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν με την αρχική εντολή. Η Επιτροπή Ίσων Εργατικών Ευκαιριών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στις ερωτήσεις σχετικά με το πώς η εντολή θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία επεξεργάζεται καταγγελίες από τρανς εργαζόμενα άτομα.

Μετάφραση για το T-zine.gr
Κωνσταντίνος Κ.

© T-zine.gr με πληροφορίες από BuzzFeed News.

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί