Now Reading
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο : «GESTALT ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο : «GESTALT ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ»

Ελλάδα: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 | 14:30

LGBTQI News | T-zine.gr

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο : «GESTALT ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ»

«GESTALT ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ»

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Gestalt καταφατική λοάτκι συμβουλευτική για την σεξουαλική διαφορετικότητα και τις ταυτότητες φύλου/ Gestalt lgbtqi sexual and gender diversity affirmative counseling», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020
Λήξη μαθημάτων: 20/09/2021
Δίδακτρα: 499 σε δύο δόσεις
Εγγραφές έως: 19/09/2020
Πληροφορίες: Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=402

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η Gestalt είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην προσωπική ευθύνη και εστιάζει στην εμπειρία του ατόμου στην παρούσα στιγμή, στη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια της ζωής ενός ατόμου και στις αυτορυθμιζόμενες προσαρμογές των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της συνολικής τους κατάστασης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο εδώ και το τώρα. Έχει σκοπό την αύξηση της επίγνωσης, την αυτο-υποστήριξη καθώς και την ικανότητα δημιουργίας αυθεντικής επικοινωνίας με τον εαυτό αλλά και τους άλλους.

H ΛΟΑΤΚΙ Καταφατική θεραπεία-συμβουλευτική Gestalt είναι μια προσέγγιση στη θεραπεία που αγκαλιάζει μια θετική άποψη των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών, queer και intersex (ΛΟΑΤΚΙ) ανθρώπων και σχέσεων και ασχολείται με τις αρνητικές επιπτώσεις της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και του ετεροσεξισμού στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ. H θεραπεία Gestalt είναι πολύ αποτελεσματική στους lgbtqi ανθρώπους όσον αφορά την καταπολέμηση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων, εστιάζοντας σε πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας και ορίων. Η εστίαση στο σώμα, καθώς και οι διαπροσωπικές Gestalt τεχνικές είναι επίσης πολύ αποτελεσματικές στη βελτίωση της εξέλιξης και αυτογνωσίας.

Οι ομάδες οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί αλλά και οποιαδήποτε ειδικότητα θεωρείται ότι μπορεί να δουλέψει με ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμό στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης μπορούν να ωφεληθούν γονείς με ΛΟΑΤΚΙ παιδιά καθώς και τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις επιλογής και δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναπτύξει σφαιρική γνώση των βασικών αρχών και πρακτικών της Γκεστάλτ συμβουλευτικής.
 2. Εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής/καταφατικής συμβουλευτικής.
 3. Γνωρίζει την ορθή ΛΟΑΤΚΙ ορολογία και καλές πρακτικές μη κακοποιητικής γλώσσας.
 4. Εκπαιδευτεί στις καλές πρακτικές σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε όλα τα πλαίσια, οικογένεια, σχολείο, επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.
 5. Κατανοεί τους μύθους και τις πραγματικότητες που συνοδεύουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 6. Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.
 7. Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 8. Εκπαιδευτεί σε βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Τρόπος αξιολόγησης

Συμπλήρωση ενός τελικού τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
Συμμετοχή σε σχετική βιωματική δράση εξ’ αποστάσεως ή διά ζώσης

Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

 • Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
 • Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο  ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020
2η δόση 249,5 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020
(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1

Τίτλος: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Γκεστάλτ.

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Γκεστάλτ. Η Gestalt είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην προσωπική ευθύνη και εστιάζει στην εμπειρία του ατόμου στην παρούσα στιγμή, στη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια της ζωής ενός ατόμου και στις αυτορυθμιζόμενες προσαρμογές των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της συνολικής τους κατάστασης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο εδώ και το τώρα. Έχει σκοπό την αύξηση της επίγνωσης, την αυτο-υποστήριξη καθώς και την ικανότητα δημιουργίας αυθεντικής επικοινωνίας με τον εαυτό αλλά και τους άλλους.

Διδακτική Ενότητα 2

Τίτλος: Ανάλυση των βασικών αρχών τις Γκεσταλτ.

Οργανισμική Αυτορύθμιση

Η Οργανισμική Αυτορύθμιση βρίσκεται στην καρδιά της Θεωρίας Gestalt και αναλύει το πως ο οργανισμός τείνει να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής

Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής είναι το θεμελιώδες μοντέλο για αλλαγή της Θεραπείας Gestalt.

Διεργασίες Μορφής & Φόντου

Πως οι Gestalt σχηματίζονται και εξαφανίζονται και πως διαμορφώνεται το ενδοψυχικο πεδίο επίγνωσης.

Πειραματισμός

Κάθε προσπάθεια που προάγει την αντίληψη και/ή νέες συμπεριφορές θεωρούνται ως πειράματα και μπορούν να προταθούν τόσο στο πλαίσιο της θεραπείας όσο και εκτός.

Διδακτική Ενότητα 3

Τίτλος: ΛΟΑΤΚΙ ορολογία και καλές πρακτικές μη κακοποιητικής γλώσσας

Η απίστευτα γρήγορη εξέλιξη της γλώσσας και της ορολογίας έχει δημιουργήσει απαιτήσεις γνώσεων ως προς την ανάγκη της συμπεριληπτικής γλώσσας ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Η ορολογία ενός επαγγελματία που εργάζεται και επικοινωνεί με ανθρώπους χρειάζεται να είναι ενημερωμένη βάση των καινούριων εξελίξεων, μη-σεξιστική και συχνά ουδέτερη ως προς το φύλο, ώστε να μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα της διαφορετικότητας χωρίς να αποκλείει ή να προσβάλλει. Σε αυτή την ενότητα δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις αποφεύγοντας τους ξεπερασμένους όρους, χρησιμοποιώντας τις σωστές αντωνυμίες φύλου με σκοπό την δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος.

Διδακτική Ενότητα 4

Τίτλος: Καλές πρακτικές και ΛΟΑΤΚΙ μύθοι και πραγματικότητες.

Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε στους μύθους και τις πραγματικότητες που υπάρχουν και στιγματίζουν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δημιουργώντας στην κοινωνία επικίνδυνες αντιλήψεις που ενισχύουν τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία, οδηγώντας την κοινότητα σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Διδακτική Ενότητα 5

Τίτλος: Ταυτότητα και έκφραση φύλου

Η συγκεκριμένη ενότητα θα βασιστεί κατά ένα μεγάλο μέρος στο βιβλίο της Μαρίνας Γαλανού (2014) «Ταυτότητα και έκφραση φύλου» αποδομώντας μέσω βιωματικών ασκήσεων Γκεστάλτ και μη-τυπικής μάθησης τους κυρίαρχους μύθους αντικαθιστώντας τους με καλές πρακτικές.

Διδακτική Ενότητα 6

Τίτλος: Παρουσίαση βασικών Γκεστάλτ πρακτικών καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

Το άγχος για την Γκεστάλτ πρακτική βρίσκει χώρο να υπάρξει ανάμεσα στο «εδώ και το τώρα» και το «εκεί και το τότε». Η φυγή από το παρόν στο παρελθόν το οποίο υπάρχει στην ανάμνηση, αλλά και στο μέλλον το οποίο υπάρχει στην φαντασία, προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για να καρποφορήσει το άγχος. Οι πρακτικές της Γκεστάλτ αυτής της ενότητας διδάσκουν το άτομο να επαναφέρει τον οργανισμό του στο εδώ και το τώρα με πρακτικές εστιασμένες στο σώμα.

Διδακτική Ενότητα 7

Τίτλος: Ανάλυση βασικών Γκεστάλτ πρακτικών καταπολέμησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

Επαφή με το περιβάλλον

Μέσα από την εμφάνιση, ακρόαση, επαφή, ομιλία, κίνηση, μυρωδιά και γεύση. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να αναπτυχθεί στο περιβάλλον του, μέσω της αντίδρασης στο περιβάλλον και της αλλαγής.

Εδώ και τώρα

Μαθαίνει το άτομο να ζει και είναι συνειδητό στην παρούσα στιγμή παρά να ανησυχεί για το παρελθόν ή το μέλλον.

Ευθύνη

Αυτό αναφέρεται στο άτομο που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζωή του και όχι κατηγορεί τους άλλους.

Ημιτελείς υποθέσεις

Οι ημιτελείς υποθέσεις αναφέρονται σε ανθρώπους που δεν ολοκληρώνουν βασικά θέματα στη ζωή τους και συχνά σχετίζονται με άλλους ανθρώπους παρουσιάζοντας «διαταραχή ανάπτυξης» (Seligman, 2006).

Δείτε Επίσης

Διδακτική Ενότητα 8

Τίτλος: ΒασικέςΓκεστάλτ πρακτικές λειτουργικής ενδοψυχικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Κάθε ενδοψυχική σύγκρουση σύντομα θα εμφανιστεί στην ζωή του ατόμου ως διαπροσωπική. Σε αυτή την ενότητα θα εστιάσουμε στις αρχές λειτουργικής λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας που αποδεδειγμένα συντελούν στην καλύτερη ψυχοκοινωνική και διαπροσωπική εξέλιξη του ατόμου. Οι αρχές λειτουργικής επικοινωνίας αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για επαγγελματίες όλων των κλάδων αλλά και προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.

Διδακτική Ενότητα 9

Τίτλος: Βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων

Βασικές Γκεστάλτ πρακτικές διαμόρφωσης ορίων. Αυτή η ενότητα θα εστιάσει στην εκπαίδευση δημιουργίας υγειών ορίων και θα εστιάσει στις διαταραχές των ορίων της επαφής κατά την θεραπεία Γκεστάλτ.

 • Αναστροφή-Retroflection
 • Προβολή-Projection
 • Ανάκλαση-Deflection
 • Συμβολή -Confluence
 • Ενδοβολή-Introjection

Διδακτική Ενότητα 10

Τίτλος:Συγγραφή πτυχιακής εργασίας.

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας.

Διδακτική Ενότητα 11

Τίτλος: Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Διδακτική Ενότητα 12

Τίτλος: Συμμετοχή σε σχετική βιωματική δράση εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης.

Ανάλογα με τις βιωματικές δράσεις που είναι διαθέσιμες εκείνη την περίοδο

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ!

 

Δείτε επίσης

Διαβάστε: Πολωνία: Ο συντηρητικός, ομοφοβικός Ντούντα κέρδισε τις εκλογές και υπόσχεται «επιστροφή στις οικογενειακές αξίες»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© T-zine.gr 2018 | Για τις τελευταίες LGBTI ειδήσεις να επισκέπτεστε το T-zine.gr καθημερινά. Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter

 

 

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από papanis.wordpress.com

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί