Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση

Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση.

News – Άποψη

Σήμερα στην Ολομέλεια ψηφίζεται σε μόνη συζήτηση η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στο τελικό σχέδιο νόμου, όπως έχει εισαχθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου καθώς και η αναπηρία στα πεδία των κοινωνικών παροχών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών και αγαθών, της στέγασης.

Ακόμη η Κυβέρνηση εξακολουθεί να περιφρονεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δεν ιδρύει έναν μηχανισμό καταπολέμησης της αυθαιρεσίας σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρντς.

Είναι κρίμα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που συμβαίνει, ιδιαίτερα το πρώτο.

Ελπίζω, έστω τελευταία στιγμή να το καταλάβει ο αρμόδιος Υπουργός.

 

© T-zine.gr