ΣΥΔ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : «Αίτηση υποψηφιότητας».

Ελλάδα: Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 | 13:25

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: «Αίτηση υποψηφιότητας».

Αγαπητά μέλη του ΣΥΔ,

Την αίτηση υποψηφιότητας στις Αρχαιρεσίες του σωματείου μας μπορείτε να περάσετε και να την υποβάλλετε στην γραμματεία του σωματείου, Συγγρού 29, 1ος όροφος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 17:00 – 20:00 για να την συμπληρώσετε, το αργότερο έως την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη του ΣΥΔ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com