ΣΥΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Κάλεσμα τακτικών μελών του ΣΥΔ για έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου».

Ελλάδα: Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017 | 13:11

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Κάλεσμα τακτικών μελών του ΣΥΔ για έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα που εργάζεται για την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την ίση μεταχείριση για την τρανς κοινότητα, με την παρούσα ανακοίνωση καλεί όλα τα τακτικά μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 29, 1ος όροφος και ώρα 18.00 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν: αναγκαίες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Σωματείου, θέματα υποστήριξης τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία, και λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω ενδυνάμωση και στοχευμένη διεκδίκηση των θεμάτων της ατζέντας μας.

Η παρουσία όλων των τακτικών μελών μας είναι απαραίτητη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com