Now Reading
ΣΥΔ: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».

ΣΥΔ: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Θέμα: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».

 

ΣΥΔ: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».
 

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με το παρόν δελτίο τύπου, δηλώνει την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, και αναδεικνύει υπόθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η HIAS Greece με δελτίο τύπου της, αποκαλύπτοντας τις πρωτόγνωρες και απαράδεκτες συνθήκες που διαμορφώνονται για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας.

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιανουαρίου, η HIAS Greece, έφερε στη δημοσιότητα υπόθεση δύο αιτουσών διεθνούς προστασίας καταγωγής απ’ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου αρνήθηκε αρχικά να αναβάλει τις συνεντεύξεις τους, παρά το γεγονός ότι οι δυο αιτούσες δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαιτούμενη νομική συνδρομή από τη δικηγόρο τους, δίχως να προβεί σε εγγραφή και αιτιολογημένη απάντηση στο σχετικό αίτημα, ενώ στη συνέχεια έφερε στο απαράδεκτο δίλλημα να επιλέξουν, είτε να προχωρήσουν σε συνέντευξη ασύλου χωρίς την απαραίτητη νομική συνδρομή όπως η νομοθεσία για το άσυλο ορίζει, είτε τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία ασύλου.

Τούτο, αντικειμενικά παραβιάζει τόσο το πνεύμα και το γράμμα της κείμενης νομοθεσίας (βλέπε Άρθρο 71, ν. 4636/2019) –που ούτως ή άλλως έχει θέσει τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πιο χαμηλό επίπεδο που θα μπορούσε–, όσο και την Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, που επιτάσσει την ακώλυτη νομική συνδρομή των αιτούντων διεθνούς προστασίας αλλά και την πρόσβασή τους στις διαδικασίες.

Αναδημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της HIAS Greece[1]:

Μυτιλήνη 15 Ιανουαρίου 2021 – Δυο αιτούσες άσυλο από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό κινδυνεύουν να τεθούν εκτός της διαδικασίας ασύλου, καθώς το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου αρνήθηκε να αναβάλει τις συνεντεύξεις τους, παρά το γεγονός ότι οι δυο αιτούσες δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαιτούμενη νομική συνδρομή από τη δικηγόρο τους, καθώς δεν τους επετράπη έξοδος από το ΚΥΤ Λέσβου λόγω των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του Covid-19 που έχουν επιβληθεί στο νησί της Λέσβου λόγω της πρόσφατης αύξησης των κρουσμάτων.

Οι δυο αιτούσες έφτασαν στο νησί της Λέσβου στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Τα αιτήματα ασύλου τους καταγράφηκαν στις 11 και 12 Ιανουαρίου και οι συνεντεύξεις τους προσδιορίστηκαν στις 14 και 15 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Αμέσως μετά τον προσδιορισμό των συνεντεύξεων, δικηγόρος της HIAS Ελλάδος, ανέλαβε τη νομική τους συνδρομή και προέβη σε αναζήτηση διερμηνείας στην μητρική τους γλώσσα, Λινγκάλα, παρά τις αντικειμενικές προς τούτο δυσκολίες και τους χορήγησε ραντεβού στο γραφείο της οργάνωσης για τις 13 Ιανουαρίου, ούτως ώστε να τους παράσχει νομική συμβουλευτική και να τις προετοιμάσει για τη συνέντευξη ασύλου. Επιπλέον, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτουσών τις εφοδίασε με βεβαιώσεις για να τους επιτραπεί η έξοδος από το ΚΥΤ Μαυροβουνίου, ούτως ώστε να μεταβούν στα γραφεία της οργάνωσης κατά την καθορισμένη ημερομηνία.

Παρολαυτά, όταν στις 13 Ιανουαρίου οι εν λόγω αιτούσες ζήτησαν να εξέλθουν από το ΚΥΤ, επιδεικνύοντας τις σχετικές βεβαιώσεις, το προσωπικό του ΚΥΤ αρνήθηκε να τους επιτρέψει την έξοδο επικαλούμενο τα νέα έκτακτα περιοριστικά μέτρα προστασίας που τέθηκαν σε ισχύ στις 13.1.2021 στη Λέσβο. Αρκετά αργότερα και κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων της δικηγόρου των αιτουσών, επετράπη η έξοδος μόνο στην πρώτη από τις δυο αιτούσες η οποία είχε προγραμματισμένη συνέντευξη για το πρωί της επομένης. Όμως, η έξοδος επετράπη με σημαντική καθυστέρηση για εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν επέτρεπε την παροχή στοιχειώδους νομικής ενημέρωσης πόσο μάλλον ολοκληρωμένης συμβουλευτικής και προετοιμασίας. Η δεύτερη αιτούσα με συνέντευξη στις 15 Ιανουαρίου δεν μπόρεσε να μεταβεί ούτε για αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα στο γραφείο της οργάνωσης καθώς δεν της επετράπη έξοδος από το ΚΥΤ.

Το πρωί της 14ης η πληρεξούσια δικηγόρος των δυο αιτουσών, αιτήθηκε εγγράφως από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου τη χορήγηση αναβολής για τις συνεντεύξεις των δυο αιτουσών από τη ΛΔΚ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ΠΓΑ Λέσβου αρνήθηκε να χορηγήσει αναβολή, δίχως όμως να προβεί σε εγγραφή και αιτιολογημένη απάντηση στο σχετικό αίτημα και αφού η αιτούσα, με προγραμματισμένη συνέντευξη για της 14 Ιανουαρίου, αρνήθηκε τη διεξαγωγή της συνέντευξης, λόγω του ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμά της νομική συνδρομή και προετοιμασία, ενημερώθηκε ότι θα κλείσει ο φάκελός της και θα τεθεί εκποδών της διαδικασίας ασύλου, καθώς η στάση των δυο αιτουσών εκλαμβάνεται από τη διοίκηση ως «έλλειψη συνεργασίας».
Ενώπιον του ίδιου διλήμματος, να συναινέσει στη διεξαγωγή της συνέντευξης ασύλου παρόλο που δεν της επιτράπηκε η πρόσβαση σε νομική συνδρομή ή να τεθεί εκτός της διαδικασίας ασύλου, βρέθηκε και η δεύτερη αιτούσα με συνέντευξη σήμερα στις 15 Ιανουαρίου, καθώς η διοίκηση του ΠΓΑ Λέσβου δεν της χορήγησε αναβολή στη συνέντευξή της και την ενημέρωσε ότι και στην υπόθεσή της θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πρώτη εκ των αναφερομένων περιπτώσεων.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 71 του Ν. 4636/2019 οι αιτούντες έχουν δικαίωμα στην νομική ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθώς και να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη με τον/την δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον/την σύμβουλο που τους παρέχει συνδρομή. Η στέρηση (της αποτελεσματικής άσκησης)/περιστολή των δικαιωμάτων αυτών από τη Διοίκηση αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Οι αιτούσες δεν δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης χωρίς προηγουμένη κατάλληλη νομική συμβουλευτική και προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ευαίσθητες πτυχές της υπόθεσής τους και της προσφυγικής τους εμπειρίας.

Υπό το φως των ανωτέρω, καλούμε την διοίκηση του ΠΓΑ Λέσβου να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να μην τεθούν οι δυο αιτούσες εκποδών της διαδικασίας και να εξασφαλιστεί η πραγματική άσκηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Δείτε Επίσης

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την αλληλεγγύη του στις δύο αιτούσες διεθνούς προστασίας που αντικειμενικά παραβιάζεται κάθε έννοια πρόσβασής τους στη νομική συνδρομή και στην διαδικασία ασύλου όπως η νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο επιτάσσει, καθώς και τη στήριξή του στην HIAS Greece που μάχεται για τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ενώ ενισχύει το αίτημα των δύο αιτουσών ώστε η διοίκηση του Περιφερειακού Γραφείου Λέβου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες και νομικά σύννομες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των δύο αιτουσών στη διαδικασία με την απαραίτητη νομική συνδρομή προς διασφάλιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745
Τηλ. 210.9210697
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

http://www.tgender.gr http://www.transgender-association.gr/
contact@tgender.gr transgender.support.association@gmail.com


 

—-

[1] Δελτίο Τύπου HIAS Greece: «Η αδιαλλαξία της διοίκησης θέτει τους αιτούντες άσυλο ενώπιον του διλλήματος – Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου», https://www.facebook.com/HIASGreece/posts/1068167130261908.

 

 

© T-zine.gr με πληροφορίες από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

 

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
Μου αρέσει
0
Ουάου
0
Τέλειο
0
Δείτε τα σχόλια (0)

Αφήστε Ένα Σχόλιο

Η email διεύθυνση σας δεν θα δημοσιευθεί