Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

Επιστολή του ΣΥΔ προς την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων.