Δημοκρατία

Μία ιστορική ημέρα για τη Δημοκρατία
Μία κοινωνία πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών